– Lensmannens betydning undervurderes

I løpet av få uker avgjøres hvilke av landets 356 politi- og lensmannskontor som skal legges ned. Ordføreren i Aremark mener utrederne overser hvor viktig lensmennene er i forebyggingsarbeidet.

Geir Aarbu

TIL KAMP: Ordfører Geir Aarbu mener distriktene taper på nærpolitireformen. Derfor vil han kjempe for å beholde lensmannen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Det er svært viktig å ha lensmann i Aremark, spesielt for å forebygge kriminalitet. Vi har få straffesaker her, og den forebyggende delen av jobben til lensmannen blir undervurdert i prosessen, sier ordfører Geir Aarbu i Aremark kommune.

Selv om kommunen hans er liten, og selv om lensmannskontoret er foreslått nedlagt tidligere, lover han å kjempe hardt for å beholde lensmannskontoret.

Det kan imidlertid vise seg å bli en vanskelig kamp.

Vil ikke redusere tilbudet

Politireformen gjør det klart at det i fremtiden skal være færre enn dagens 356 politi- og lensmannskontor i Norge, men det er foreløpig uvisst hvilke steder som blir flyttet og lagt ned. Det jobber ulike arbeidsgrupper i politiet med å avgjøre i disse dager.

I politianalysen fra 2013 var forslaget å fjerne 151 politikontor over hele landet. Hvorvidt så mange fjernes eller om det endelige antallet blir noe lavere, er uvisst.

Illustrasjon eksteriør politi

Det er foreslått å fjerne 151 av landets 356 politikontorer.

Foto: Nicolai Delebekk / NRK

– For å levere mer til publikum, så må vi bruke mindre ressurser på å holde åpne kontorer. Vi mener derfor at ved å redusere antall enheter, så kan vi få bedre tjenester ut til publikum, sier mannen som leder arbeidet med å foreslå ny struktur i Øst politidistrikt, Geir Solem.

Han innrømmer at politiet har en pedagogisk utfordring med å nå ut med budskapet om at færre lensmannskontor kan bety bedre tilbud til publikum. Men målet er å lage en struktur som gjør at politiet oppnår nettopp dette ved å organisere seg smartere enn i dag.

Tror distriktene taper

Ellen Solbrække

TIL KAMP: Ordfører Ellen Solbrække tviler på at politiet vil kunne være like mye tilstede i Rakkestad uten et lensmannskontor.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Akkurat det tviler Aremark-ordføreren på at er mulig.

– Jeg skjønner at de som jobber med prosjektet skal skaffe mer ressurser innenfor de samme økonomiske rammene. Men jeg er veldig redd for at det går utover småkommunene. Alle reformer slår positivt ut for sentrale områder, og negativt ut for små kommuner som Aremark, sier han.

En ringerunde NRK har gjort til ordførerne i de fem Østfold-kommunene som i dag har lensmannskontor, viser at fire av dem mener lensmannen har en så viktig funksjon at de vil kjempe for å beholde en struktur tilnærmet lik den som er i dag.

Dermed kan det bli betydelige kamper når forslaget til ny struktur sendes ut på høring i midten av oktober. Også i Rakkestad er de klare til å kjempe.

– Den lokalkunnskapen som man besitter på et lensmannskontor er jeg veldig bekymret for at politidirektoratet skal undervurdere. Den hverdagskontakten som en kommune har med politiet er veldig viktig, også for forebygging. Det bekymrer meg hvordan de tenker å gjøre det, sier Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se kveldsnytt fra Østfold

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud
  • 68 kjøreforbud under storkontroll

    Statens Vegvesen har i kveld storkontroll av tungtransport ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje. 68 sjåfører har så langt idag fått kjøreforbud, og kontrollen skal foregå i flere dager.