Hopp til innhold

Riksadvokaten vil undersøke henleggelser av overgrep i barnehager

Varsler gjennomgang etter avsløringen om at over 90 prosent av anmeldelser av overgrep i kommunale barnehager er blitt henlagt.

pia-ny

Pia liker å sitte på rommet og tegne. Foreldrene hennes er overbevist om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i barnehagen. Men politiet henla saken hennes.

– Vi vil hente inn et utvalg av sakene NRK har sett på og gjennomgå dem for å se om det er noe vi kan gjøre bedre, sier statsadvokat Birgitte Istad.

Birgitte Istad, statsadvokat Riksadvokaten

Statsadvokat Birgitte Istad ved Riksadvokatens kontor.

Foto: Riksadvokaten

Hun jobber ved Riksadvokatens kontor.

Riksadvokaten har det overordnede ansvaret for politiets arbeid med straffesaker.

NRK fortalte mandag historien om vesle «Pia» på tre år. Foreldrene hennes er overbevist om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i barnehagen.

Men politiet henla saken hennes. «Pia» sin historie er langt fra unik.

93 prosent henlagt

NRK har kartlagt omfanget av bekymringsmeldinger om seksuelle overgrep i de kommunale barnehagene. På fem år er det levert 100 bekymringsmeldinger om overgrep begått av ansatte.

Minst 73 av disse førte til en politianmeldelse. Minst 68 av anmeldelsene ble henlagt.

Inga Bejer Engh

Barneombud Inga Bejer Engh

Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet

Det betyr at 93 prosent av de anmeldte sakene ble henlagt.

– Dette er saker som er svært vanskelig bevismessig. De er krevende å få klarhet i. Men politiet og påtalemyndighet må gjøre det de kan for å opplyse saken så godt som mulig, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Politidirektoratet erkjenner også hvor utfordrende disse sakene er.

– Politiet kommer ofte sent inn i slike saker, fordi det ofte tar tid for barnet å fortelle om hva som har skjedd. Barnet forteller ofte om sine opplevelser til en voksenperson det har tillit til. Politiet er derfor ikke den instansen som først fanger opp barnets historie, sier Harald Bøhler, seksjonsleder i straffesaksseksjonen.

Skal undersøke avhør av barn

Nå varsler Riksadvokatens kontor at de vil gå politiet etter i sømmene. Hensikten er å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes.

– Vi er ansvarlig for kvaliteten på etterforskningen. Både vi og politiet ønsker å etterforske disse sakene så godt som overhodet mulig. Er det noe vi kan gjøre bedre, så vil vi forsikre oss om at vi ser det og tar tak i det, sier Istad.

Lille «Pia» ble avhørt én gang. Avhøret fant sted på den tiden av dagen da treåringen vanligvis sov, ifølge foreldrene. Politiet avslo å avhøre henne flere ganger.

Det aktuelle politidistriktet har forklart til NRK at etterforskningen ikke frembrakte opplysninger for å ta ut tiltale mot den mistenkte.

– Saken ble etter en nøye vurdering henlagt etter beviset stilling, sier politiet.

Riksadvokatens kontor vil nå se nærmere på nettopp avhør av barn.

– Vi vil forsikre oss om at alle som kan ha relevante opplysninger faktisk blir avhørt, sier Istad.

Vil øremerke penger til politiet

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) kaller de mange henleggelsene for «en varslet krise». Han vil øremerke penger til etterforskning av mulige overgrep.

Petter Eide

Petter Eide sitter på Stortinget for SV.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette vil sikre at etterforskning på slike saker ikke dyttes unna, men prioriteres foran andre saker, sier han.

Høyre avviser SVs forslag.

– Jeg tror ikke øremerking løser dette problemet. Denne regjeringen har satset veldig mye på politiet. Veien å gå er å ha et høyt fokus på vold og overgrep mot barn, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H).

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du et tips? Send meg gjerne en e-post!

Jeg har tidligere skrevet saker om overgrep i barnehager, om dagmammen som selv er fratatt foreldreansvaret og annnen ulovlig dagmammavirksomhet

Har du tips til andre saker jeg bør se på?

Ta kontakt med meg!