Hopp til innhold

Lover byggestart for ny Oslofjordtunnel i 2024

Regjeringen setter av penger til Oslofjordtunnelen i statsbudsjettet for neste år. Spaden skal i jorda i 2024. Den totale prislappen er 6,5 milliarder kroner.

Illustrasjon tunnelportal Verpen Oslofjordforbindelsen.

Slik seg Vegvesenet for seg tunnelportalene på Verken i Hurum i Asker kommune. Men det vil ta mange år før det ser slik ut.

Foto: Statens vegvesen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) slapp nyheten på gangbrua over E134 i Frogn mandag.

Her lovte han Arbeiderparti- og Senterparti-politikere fra begge sider av fjorden at et tunnelløp nummer to skal på plass.

– Dette er et veldig etterlengtet tunnelprosjekt for å få plass bedre fremkommelighet og mindre sårbarhet, sier Nygård til NRK.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård setter av penger til Oslofjordtunnelen.

Foto: Olav Juven / NRK

Branner og ulykker

Noen hundre meter lenger vest stuper veien ned under Oslofjorden og kommer ut igjen i Asker på motsatt side.

Branner, ulykker og hyppige stengninger har ridd tunnelen som en mare i årevis.

NHO, lastebilbransjen og kommunene på begge sider av fjorden har lenge kjempet for å få et løp nummer to på plass.

For næringslivet i store deler av Sør-Norge er E134 hovedveien til Sverige og resten av Europa.

Tunnelsikkerhet-Einar Morland—100523

Det ene tunnelløpet under fjorden er stadig stengt, til stor frustrasjon for næringslivet og andre bilister

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

De er frustrerte over at stadige stengninger gjør at de i stedet må kjøre rundt på allerede overbelastede veier gjennom Oslo.

Les også: Nesodden-ordførar kjemper for Oslofjordtunnelen

Nesodden-ordfører Cathrine Kjenner Forsland møter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Nesodden-ordfører Cathrine Kjenner Forsland møter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Det er ikke bra for befolkningen som skal på arbeid, og det er åpenbart heller ikke bra for næringslivet som skal ha godset fram, sier Jon-Ivar Nygård.

– Knytter kommunene sammen

– En gledens dag, sier ordføreren i kommunen i østenden av tunnelen, Hans Kristian Raanaas i Frogn.

– Vi får en bedre beredskapsvei gjennom tunnelen. Og det knytter kommunene sammen, øst-vest, E6-E18, sier han.

Han ser for seg at en stabil fjordforbindelse vil legge til rette for nye arbeidsplasser på begge sider.

– Nå kan vi få samferdsel under fjorden hvor man ikke må kjøre bil, men sitte på en buss på en trygg og sikker måte, sier Raanaas.

Hans Kristian Raanaas (Sp), ordfører i Frogn, Cathrine Kjeller Forsland (Ap), ordfører Nesodden.

FORNØYDE ORDFØRERE: Hans Kristian Raanaas (Sp) i Frogn og Cathrine Kjenner Forsland (Ap) i Nesodden.

Foto: Olav Juven / NRK

NHO legger vekt på at en nytt løp i Oslofjordtunnelen også vil redusere trafikken inn til og gjennom Oslo.

Dette er en viktig satsing som vil redusere reisetiden mellom øst og vest for store deler av norsk næringsliv, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Vegard Einan.

Høyest prioritet

Håpet ble tent da Statens vegvesen i fjor vår satte Oslofjordtunnelen helt øverst på sin liste over hvilke veiprosjekter som de ville prioritere.

Fire prosjekter blir regnet som gryteklare. Det betyr at det kun trengs grønt lys fra Stortinget før Vegvesenet kan lyse ut anbud og sette i gang:

Skuffelsen var derfor stor da ingen av dem fikk plass i årets budsjett. En av grunnene var krigen i Ukraina.

I mai i år la Vegvesenet fram årets ønskeliste med de samme veiene på topp fire.

Budsjettlekkasjer i valgkampen

Og midt i lokalvalgkampen blir håpet tent for flere av dem. For to uker siden var finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Nordland og lovte milliarder til ny E6.

Les også: Ble skremt av trange tunneler på E6 – nå lover han milliarder til ny vei

Trygve Slagsvold Vedum Bjørnar Skjæran
Trygve Slagsvold Vedum Bjørnar Skjæran

Mandag røpet Jon-Ivar Nygård altså at han vil gi grønt lys for ny Oslofjordtunnel.

Han sier til at det er mindre beløp til å starte opp som blir satt av neste år, men at det betyr at det ikke er noen vei tilbake.

– Nå skal selvfølgelig statsbudsjettet vedtas. Men vi har ingen grunn til å tro at dette ikke er prosjekt som vil høste bred oppslutning i Stortinget.

Hva med Vestland

Når kommer de to prosjektene i Vestland som også står på Vegvesenets topp fire-liste?

– Man kan jo avvente statsbudsjettet og se om det dukker opp noe der. Eller så er det jo kommende statsbudsjetter, sier Jon-Ivar Nygård.