Hopp til innhold

Varsler mindre penger til vei: – Prosjekter kan bli utsatt

Krigen i Ukraina gjør at andre ting må vike. Samferdselsministeren varsler at han får mindre å rutte med i tiden som kommer. Det setter nye veier i fare.

Jon-Ivar Nygård på sykkel

MINDRE PENGER: Det kan bli mindre snorklipping på samferdselsministeren i framtida.

Foto: Heiko Junge / NTB

Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

– En mulig konsekvens er at prosjekter kan bli utsatt, sier han.

Beskjeden fra samferdselsministeren har et dystert bakteppe.

Påvirkes av krigen

Krigen i Ukraina gjør det nemlig nødvendig å prioritere annerledes.

Statsministeren har varslet at forsvar, sivilt beredskap og flyktninger er elementer som skal finansieres. Da må andre sektorer være med og bidra.

– Også Samferdselsdepartementet må være med i den loopen, sier Nygård.

Han sier også at en full gjennomgang er nødvendig på bakgrunn av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i fjor. Der ble det nemlig flertall for en rekke prosjekter som i utgangspunktet ikke var med.

– Vi har bedt Statens vegvesen se om det er grunnlag for en annen prioritering av totalporteføljen; hvilke prosjekter som skal være med videre.

Anleggsarbeid 2021 E16 over Sollihøgda

ANLEGGSARBEID: Det kan bli mindre veibygging i tiden som kommer enn det Nasjonal transportplan legger opp til. Her fra bygging av ny E16 over Sollihøgda.

Foto: Terje Pedersen / NTB

«Gryteklare» planer på vent

Nygård kan ikke si hvilke veier som er i fare. Det som er klart, er at også «gryteklare» prosjekter er satt på vent inntil gjennomgangen er gjort.

– Det er egentlig ikke noe stor dramatikk i det annet enn at vi mener det er klokt at vi har full informasjon før vi fremmer saker for Stortinget, sier Jon-Ivar Nygård.

Tre store utbygginger blir dermed liggende i departementet inntil videre.

Det dreier seg om tre ulykkesbelastede strekninger preget av hyppige stengninger. Alle er klare for bygging, men Stortinget må gi grønt lys.

  • Nytt løp i E134 Oslofjordforbindelsen mellom Drøbak og Hurum
  • Ny Røldalstunnel på E134 vest for Haukeli
  • Ny E6 Megården – Mørsvikbotn nord for Fauske
Utbrent vogntog inne i Oslofjordtunnelen

TUNNELBRANN: Vogntoget begynte å brenne bare 50 meter inne i tunnelen i august i fjor. Det gjorde evakuering og slokking lettere.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere branner

Under Oslofjorden er trafikken så stor at det for lengst skulle vært to adskilte tunneler, ifølge EU-krav til europaveinettet.

Tunnelen må ofte stenge på grunn av bilstanser og uhell.

Det har også vært flere dramatiske branner inne i tunnelen. Etter en brann i et vogntog i august i fjor var tunnelen stengt i en uke.

– Jeg er veldig glad det ikke har skjedd dødsulykker i denne tunnelen. Det har vært veldig nær, sa brannsjef i Follo, Dag Christian Holte, den gang.

Brannsjef i Follo brannvesen, Dag Christian Holte

BRANNSJEF: Dag Christian Holte i Follo brannvesen inspiserte tunnelen i forbindelse med brannen i august fjor.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Han var utålmodig da og er ikke mindre utålmodig nå.

– Et nytt løp vil gjøre at tunnelen blir mye sikrere både når det gjelder evakuering og å gjøre en slokkeinnsats, sier brannsjefen på østsiden av fjorden.

Viktig for næringslivet

På vestsiden sier Asker-ordfører Lene Conradi (H) at det er sterkt bekymringsfullt at det er skapt usikkerhet om tunnelen.

– Vi trenger ikke flere snubletråder nå. Dette er en utrolig viktig sak for Asker, men veldig mange flere kommuner og ikke minst næringslivet vårt berøres av denne viktige stamveiforbindelsen, sier hun.

Det bekrefter daglig leder Steinar Bustad i Asker Næringsforening. Både stengt tunnel og frykt for at tunnelen kan stenge på kort varsel gjør arbeidsdagen uforutsigbar for næringstrafikken.

Steinar Bustad, daglig leder Asker Næringsforening

UFORUTSIGBART: Steinar Bustad i Asker Næringsråd sier at næringslivet ikke kan vite om tunnelen er åpen eller ikke.

Foto: Olav Juven / NRK

– Skal du være helt sikker på å komme gjennom, velger du å kjøre gjennom Oslo. Og det er ikke mer trafikk og mer forurensning byen trenger, sier han.

Bustad sier også at usikkerheten rundt tunnelen gjør at bedrifter vegrer seg for å etablere seg i nærheten. Det synes han er synd.

– Den sydlige delen av Asker har et enormt potensial for utvikling. Det å kunne krysse rett over Asker og ut til E18 og E6 på andre siden, og videre til Sverige og kontinentet, er sentralt, sier han.

– Ikke mer truet enn andre

Tenkepausen til tross, kan vi slå fast at tunnelen vil bli bygd? Jon-Ivar Nygård svarer slik:

– Det er et prosjekt som har vært jobbet med over lang tid, som har stor støtte bak seg i Stortinget, og som departementet også ønsker å gjennomføre.

– Så jeg vil ikke si at det prosjektet er mer truet enn andre prosjekter. Men jeg tenker det er klokt av oss i hvert fall å ta oss tid til å gå gjennom helheten når vi nå har bedt om en gjennomgang.

Ferdig i 2030?

Ifølge Statens vegvesens tidsplan vil det ta seks år og fire måneder fra stortingsvedtak til et nytt løp står ferdig.

Deretter stenger dagens løp i ett år for rehabilitering.

Skulle Stortinget gi endelig klarsignal før jul i år, vil dermed hele tunnelsystemet ikke være klart før i 2030.