PST har ikke full oversikt over norske IS-farere

Det er vanskelig å ha full oversikt over alle nordmenn som har reist og sluttet seg til IS, sier PST. – De kan utgjøre en risiko.

Syria Race Against The Islamic State

Dette bildet viser IS-krigere som får trening i 2017. Bildet er kun som illustrasjon.

Foto: Uncredited / AP

– Vi kan ikke utelukke at personer har kommet tilbake til Norge, uten at myndighetene er kjent med det, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

Om lag 100 personer fra Norge har reist til Syria og sluttet seg til terrorgruppen IS. Rundt 20 av disse har blitt drept. Mange har kommet tilbake og blitt straffeforfulgt i Norge for å ha deltatt i terrorhandlinger.

Hugubakken sier det er vanskelig for PST å ha en fullstendig oversikt over alle nordmenn som har sluttet seg til IS – og i teorien kan enkelte slippe straff når de kommer tilbake.

Trond Hugubakken

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, sier det er vanskelig å ha en full oversikt over alle nordmenn som har sluttet seg til IS.

Foto: PST

– Det betyr at det kan ha reist personer og sluttet seg til IS, uten at vi kjenner til det.

Bekymret for at de skal etablere miljøer

Daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken MINOTENK, Linda Noor, har jobbet med radikalisering i flere år. Hun er bekymret for at det kan være IS-medlemmer i Norge, som har gått under radaren til norske myndigheter.

– Det er klart det også er en viss risiko for at de kan etablere miljøer her og celler her i Norge, hvis de fortsatt er sterkt ideologisk overbeviste. Så det er helt klart en sikkerhetsrisiko som det er bra PST tar på alvor.

Linda Noor fra Minotenk

Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, er bekymret for at personer tilknyttet IS har gått under radaren til norske myndigheter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

PST anslår at det er rundt 40 norske fremmedkrigere igjen i Syria og Irak. De som kommer tilbake kan utgjøre en fare, sier Hugubakken.

– Dette kan være personer som er traumatiserte, de har opplæring i våpen og eksplosiver og har oppholdt seg i konfliktområder i lengre tid som en del av en terrororganisasjon. Disse utgjør naturligvis en bekymring for oss, og for sikkerhetstjenester i andre land.

– Må være i søkelyset

Førsteamanuensis ved Oslo Met, Lars Gule, sier en av årsakene til at personene har falt utenfor radaren er fordi de ikke har vært i søkelyset til myndighetene.

– Det kan ha skjedd en rask ekstremiseringsprosess. At man ikke har opptrådt på en måte som vekker oppmerksomhet eller vært en del av kjente ekstreme miljøer.

Lars Gule

Førsteamanuensis ved Oslo Met, Lars Gule.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Han sier personene utgjør en beskjeden fare, hvis man tar utgangspunkt i erfaringene fra Afghanistan og Bosnia.

– Der var det 1 av 9, litt over ti prosent, som har vært involvert i terrorhandlinger eller terrorplot etter hjemkomst. Det er langt flere fra Europa som har reist til Syria og Irak, enn til Afghanistan og Bosnia, men en så langt er andelen som har vært involvert i terrorhandlinger langt lavere