Hopp til innhold

Over 15.000 lovbrudd: Varsler flere kontroller av byråd Berg

Kontrollutvalgslederen i Oslo kommune vil rette søkelyset mot hvordan byråd Lan Marie Berg (MDG) har styrt alle sine etater. Også Arbeidstilsynet varsler utvidet kontroll.

Lan Marie Berg

Byråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Ola Kvisgaard

Ola Kvisgaard, leder av kontrollutvalget i Oslo kommune.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

– Jeg er kritisk til at det er gravende journalister som gir bystyret denne informasjonen, og ikke ansvarlig byråd, sier Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune.

Fredag kunne NRK fortelle at det har vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater.

Kontrollutvalgsleder Kvisgaard har lagt merke til saken.

Han varsler at kontrollutvalget vil gå grundigere til verks for å komme til bunns i hvordan byråd Lan Marie Berg (MDG) har styrt alle sine seks etater.

Fra før har kontrollutvalget vedtatt å granske byrådens styring av Energigjenvinningsetaten, etter at NRK i august og september avdekket 820 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

– Helt andre dimensjoner nå

– Vi ser nå et omfang av lovbrudd som er ekstremt mye høyere enn det vi så da vi behandlet saken i kontrollutvalget for fire uker siden. Da er det naturlig at vi vurderer om kommunerevisjonen også bør undersøke byrådens styring av alle sine etater, sier Kvisgaard.

Han minner om at da byråden sendte et notat til bystyret om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i april, ordla hun seg med at «det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser».

– Saken har fått helt andre dimensjoner nå, enn da vi behandlet saken i utvalget sist. NRK har fått frem at lovbruddene har pågått i årevis, og det framstår etter hvert som åpenbart at byråden har feilinformert bystyret, sier Kvisgaard.

– Kan det også bli aktuelt å vurdere om andre etater i Oslo kommune har god nok kontroll med arbeidsmiljølovens bestemmelser?

– I lys av hva som er avdekket i byråd Bergs etater, er det naturlig at vi starter i denne sektoren først. Så må vi også vurdere om det er grunnlag for å vurdere om manglende etterlevelse av loven også er et gjennomgående problem i kommunen.

Arbeidstilsynet utvider

Også Arbeidstilsynet i Oslo har lagt merke til NRKs artikkel. Fra før har de varslet at de vil undersøke avsløringene om lovbruddene i Energigjenvinningsetaten.

Nå vil Arbeidstilsynet også undersøke bruddene i de andre etatene til byråd Berg, som nå teller over 15.000.

Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet

Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I en tekstmelding skriver regiondirektør Ørnulf Halmrast:

– Med bakgrunn i NRK sin sak om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, vil vi innkalle Oslo kommune til et møte.

Halmrast ønsker ellers ikke å fortelle mer om hvordan prosessen håndteres.

– Pressen vil få den informasjonen når de spør, skriver en ordknapp Halmrast.

Mener hun har overholdt informasjonsplikten

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg skriver i en e-post til NRK at hun i april informerte bystyret om at hun hadde satt i gang en undersøkelse av flere alvorlige forhold i Energigjenvinningsetaten.

Og på bakgrunn av denne saken, ba hun også alle de andre etatsdirektørene om å redegjøre for hvordan de jobber med å følge opp arbeidstidsbestemmelsene.

– Disse redegjørelsene, inkludert tall for brudd på arbeidstidsbestemmelsene fra alle etatene i min sektor, informerte jeg bystyret om forrige uke. Det sagt, så deler jeg Høyres utålmodighet på å få mer informasjon på bordet, avslutter Berg.