Hopp til innhold

Nå kan du få parkeringsbot om du parkerer elsparkesykkelen feil

Nye regler for elsparkesykler er på plass. Kommuner får også muligheten til å bestemme hvor mange det skal være av dem.

Elsparkesykkel i bruk på Grønland i Oslo

Elsparkesykkel er de siste årene blitt et veldig populært fremkomstmiddel i mange norske byer.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Elsparkesykkel er de siste årene blitt et veldig populært fremkomstmiddel i mange norske byer.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

De siste årene har det vært kaos med elsparkesykler i norske byer. Fredag lanserte samferdselsministeren nye regler for å rydde opp.

Dette er de nye reglene:

  • Man kan få parkeringsbot hvis man ikke parkerer skikkelig
  • Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen av gangen
  • Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke
  • Man kan ikke kjøre raskere enn seks km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere

Forskriften kommer innen noen få uker. Hvis man bryter reglene kan man få et såkalt overtredelsesgebyr.

Oslo har allerede innført et inntauingsgebyr for elsparkesykler, men nå blir det mulig å gi bot for feilparkering.

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister ( KrF)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Det innføres ikke forbud mot å kjøre i beruset tilstand.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide viser til at det i dag ikke er lov å være overstadig beruset når man kjører med elsparkesykkel.

– Dessverre er det mange som ikke følger dette regelverket, men det er altså ikke lov. Dette må håndheves tydelig.

Det blir heller ikke innført en aldersgrense.

– Det ligger nå ikke til grunn noen annen aldersgrense enn den aktørene har. Den de allerede har er fornuftig å videreføre, sier Hareide.

Glad for nye regler

Elsparkesykkeloperatøren Voi mener de nye reglene er gode nyheter for alle som ønsker mer mikromobilitet og mindre utslipp i norske byer.

– Nå er det viktig at politiet håndhever de nye reglene og at byene bruker muligheten til å regulere delte elsparkesykler, sier Christina Moe Gjerde i Voi.

Også Tier er glade for de nye reglene, men sier det fortsatt er flere tiltak de savner.

– Vi ser noen hull som må tettes, spesielt når det gjelder å gi kommunene muligheter til å ta riktige grep lokalt. Men det viktigste er en promillegrense, som vi har etterlyst over tid, sier Lars Christian Grødem-Olsen i Tier.

Vil at kommuner skal få regulere

Flere byer har etterlyst muligheten til å bestemme hvor mange elsparkesykler det skal være og hvor mange aktører. Nå kan de få muligheten.

– Det er mye bra med elsparkesyklene, men kommunene trenger mulighet til å hente ut det beste for å styre det på best mulig måte, sier Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, vil hjelpe kommuner å rydde opp i elsparkesykkel-kaos.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Departementet jobber for at Stortinget skal få vedtatt en ny lovhjemmel før sommeren. Den bør gi kommunene mulighet til å regulere denne virksomheten og inngå avtale med de aktørene som ønsker å tilby sine tjenester.

– Kommunene bør få rett til å regulere dette og stille vilkår, sier Astrup.

Før den nye lovhjemmelen ble lansert, lå det an til en kaossommer i Oslo.

Har skapt kaos

Våren 2019 gjorde elsparkesyklene sitt store inntog i Oslo.

Året før hadde daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) likestilt elektriske sparkesykler med sykler.

Elsparkesyklene ble raskt et veldig populært fremkomstmiddel i norske byer.

Antallet elsparkesykler i byene har økt kraftig år for år. Og det er stadig blitt flere utleieaktører.

Selv om den elektriske tohjulingen er populær, opplever mange den som en pest og en plage. Konfliktene har eskalert.

Elsparkesykler har ført til kaos i bybildet.

Dette bildet er tatt ved Tjuvholmen i Oslo.

Dette bildet er tatt på Filipstad ved Tjuvholmen i juni 2020. Det er ett av mange som er delt på Instagramgruppen "Javlasparkesykkel".

Foto: JØRGEN HURLEN / privat

Dette bildet er tatt på Filipstad ved Tjuvholmen i juni 2020. Det er ett av mange som er delt på Instagramgruppen "Javlasparkesykkel".

Foto: JØRGEN HURLEN / privat

Ofte hindrer de andre trafikanter, blant annet blinde og svaksynte.

Mange er blitt skadet og har havnet på legevakten. Derfor har legevakten i Oslo anbefalt at elsparkesykler ikke leies ut om natten.

Ønske om strengere regler

I august i fjor sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK at han ville ha strengere regler for elsparkesykler.

Før jul sendte Statens vegvesen en rekke forslag til innstramminger i regelverket ut på høring. Forslaget gjelder regelverk for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Målet har vært å gjøre det tryggere både for dem som bruker elsparkesykkel og for andre som ferdes i byene.

Og ikke minst å rydde opp i parkeringskaoset.

Blir ikke omklassifisert

Det har også vært vurdert å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

Men dette skjer ikke i denne omgang, sier samferdselsministeren.

– Det er en større helhet. Det å gjøre det med elsparkesykler er litt rart når ikke elsykler som kjører dobbelt så fort gjør det, sier Hareide.

Elsparkesykler på Torshov i Oslo

De elektriske tohjulingene har skapt stor debatt i flere store byer i Norge, fordi mange mener de tar for mye plass og ikke parkeres godt nok. Bildet er tatt på Torshov i Oslo.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK