Hopp til innhold

Elsparkesykler i Oslo: Går mot ny kaossommer

I fjor skapte tusenvis av elsparkesykler kaotiske tilstander i Oslo. I sommer blir det fortsatt fritt fram for utleiere å sette ut så mange de vil.

Dette bildet er tatt ved Tjuvholmen i Oslo.

Dette bildet er tatt på Filipstad ved Tjuvholmen i juni 2020. Det er ett av mange som er delt på Instagramgruppen "Javlasparkesykkel".

Foto: JØRGEN HURLEN / privat

Dette bildet er tatt på Filipstad ved Tjuvholmen i juni 2020. Det er ett av mange som er delt på Instagramgruppen "Javlasparkesykkel".

Foto: JØRGEN HURLEN / privat

– Vi kommer ikke til å få regulert elsparkesyklene slik vi ønsker i sommer, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Statens vegvesen ser nå på regelverket for elsparkesykler.

De vurderer blant annet forbud mot å parkere på fortau, promillegrense, fartsgrense og aldersgrense. Nytt regelverk skal være på plass denne våren.

Usikkerhet om reglene

Men storbyene har ment at dette ikke er nok. De vil blant annet bestemme hvor mange elsparkesykler som skal settes ut i gatene.

Lan Marie Berg

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Vi ønsker oss blant annet muligheten til å regulere aktører og sette tak på antall elsparkesykler i byen og at vi får sanksjonsmuligheter overfor de aktørene som ikke retter seg etter kommunens krav, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

Kommunen kan sette tillatelser til elsparkesykler ut på anbud. Men den kan ikke nekte de som taper en anbudsprosess, å leie ut elsparkesykler på offentlig grunn.

Byene Bergen og Trondheim har forsøkt seg på å regulere virksomheten. Men de har havnet i rettssaker og tapt. Sakene er ikke endelig avklart.

Norske kommuner har blitt usikre på om de kan regulere utleie av elsparkesykler på kommunal grunn.

Minst 15.000 elsparkesykler i Oslos gater

Elsparkesykkel Aker Brygge Truls Antonsen

Elsparkesykkel er blitt et populært fremkomstmiddel i Oslo.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Elsparkesykkel er blitt et populært fremkomstmiddel i Oslo.

Foto: Truls Antonsen / NRK

I fjor sommer var det kaos med elsparkesykler flere steder i landet. Samferdselsministeren uttalte blant annet at elsparkesykler ikke kan ligge slengt rundt.

I hovedstaden var det sju utleieaktører på markedet. NRK har nå innhentet tall blant annet fra aktørene selv. De viser at det til tider var satt ut minst 15.000 elsparkesykler på gaten i Oslo.

Og det er ingen ting som tyder på at det blir færre av dem denne sommeren. De aller fleste utleieaktørene ønsker av konkurransemessige hensyn ikke å svare på hva de planlegger.

Men én av aktørene NRK har vært i kontakt med, varsler at de vil sette ut flere elsparkesykler. Og Bymiljøetaten kjenner til at én ny aktør ønsker etablere seg.

Det er en veldig fortvilende situasjon for oss i Oslo, sier Berg.

Oslo kommune har bedt flere departementer om en klargjøring av regelverket. Nå har det kommet et svar.

Kommunene kan bestemme

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener kommunene selv kan bestemme over næringsvirksomhet som foregår på kommunens eiendom.

Statsekretær Paal Pedersen

Paal Pedersen er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Stortinget / Stortinget

– Etter vår vurdering trenger de ikke en egen lovhjemmel for å regulere utleievirksomhet av elsparkesykler, sier statssekretær Paal Pedersen.

Og han understreker at departementet har ment dette hele tiden.

– Men vi har ikke gått bredt ut med det, nettopp i respekt for at dette er oppe til domstolens vurdering.

Eventuelle nye regler vil ta tid

Selv om departementet mener kommunen kan bestemme selv, utelukker ikke statssekretæren at det kan bli nødvendig å foreslå regelendringer.

De vil se på om Frostating lagmannsrett i april gir kommunene mindre mulighet til å bestemme over egen grunn.

– Vi ser jo klart at det er behov for et tydeligere regelverk her, og det skal vi bidra til så fort det er mulig.

Men hvis det blir nødvendig med nytt regelverk, vil dette neppe komme på plass til årets høysesong for elsparkesykler.

– Det er litt tidlig noe å si hvor lang tid det vil ta, men at man rekker det før denne sommeren det er vel tvilsomt, sier Pedersen.

Elsparkesykler på Rådhusplassen

Dette bildet er tatt på Rådhusplassen i Oslo i juli 2020.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Dette bildet er tatt på Rådhusplassen i Oslo i juli 2020.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Synes ikke svaret er godt nok

– Med dette svaret gir ikke regjeringen oss mulighet til å regulere elsparkesykkelvirksomheten i sommer, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

Hun mener svaret fra departementet er tvetydig og at det ikke forteller nøyaktig hvordan Oslo kan regulere eller hvilke sanksjonsmuligheter de har.

– Hvis de mener at vi kan regulere dette, burde de kunne fortelle oss hvordan de mener vi kan gjøre det.

Hun er også oppgitt over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vente på en rettskraftig dom fra Trondheim før de eventuelt vurderer regelendringer.

– Det har ikke vi tid til hvis vi skal klare å regulere elsparkesykkelmarkedet i sommer, sier Berg.

Frykter kaos i sommer

Miljøbyråden frykter at det blir en ny kaossommer med elsparkesykler i Oslo.

I påvente av endelige avklaringer fra departementet, viser Berg til at kommunen gjør det den kan for å bøte på problemet.

Derfor innfører Oslo et gebyr på 1590 kroner for alle henslengte elsparkesykler som de tauer inn.

Det er nærmest et uendelig arbeid. Det er så mange elsparkesykler og så mange som kontinuerlig bruker dem og setter dem fra seg på ulike steder, sier Lan Marie Berg.