Hopp til innhold

Oslo: 1590 kroner i inntauingsgebyr for elsparkesykler

Å gi elsparkesykler parkeringsbot er ikke lov. Oslo innfører i stedet inntauingsgebyr på 1590 kroner. En stor utleieaktør vurderer å sende regninga videre til brukerne.

El-sparkesykler fra Tier og Voi parker på Torshov i Oslo.

SNUBLEFELLE? Det er ikke alltid at slike elsparkesykler parkeres på måter som er spesielt hensynsfulle for myke trafikanter.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Problemet er at det er en snublefelle for alle som har nedsatt syn eller utfordringer med å bevege seg.

– Det er til hinder for framkommeligheten generelt, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Snarest mulig

Bymiljøetaten har fastsatt gebyret på 1590 kroner. Det skal på plass så raskt som mulig etter at bystyret etter planen gjør det nødvendige vedtaket i kveld.

Lan Marie Nguyen Berg på sykkel

FLERE OG FÆRRE: Lan Marie Berg vil ha flere sykler i Oslo, men færre elsparkesykler.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Bymiljøetaten har i dag store kostnader og bruker mye tid på å samle inn henslengte elsparkesykler, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Å ta gebyr for opprydningsjobben er rimelig og rettferdig når kommersielle utleieselskaper kan tjene store penger på å bruke offentlig grunn, sier hun.

Bergen og Trondheim

Bergen begynte å kreve betaling for inntauing i fjor, men har ikke et fast gebyr pr. sykkel.

Prinsippet er at inntauingsfirmaet får 1500 kroner pr. inntauingsoppdrag pluss 250 kroner pr. sykkel hvis de tar med seg flere enn én. Det opplyser Bymiljøetaten i Bergen, som legger til at problemet i byen så langt er mindre enn i Oslo.

Trondheim kommune opplyser at de vil evaluere fjorårssesongen i løpet av våren. Da vil et inntauingsgebyr være ett av temaene som vil bli vurdert.

Blinde og svaksynte

Tusenvis av elsparkesykler er utplassert i norske byer de siste par årene. Det har ført til konflikt og ulykker. Blinde og svaksynte snubler over henslengte sykler.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har varslet nye og strengere regler. Promillegrense, aldersgrense og mulighet til å gi parkeringsbot er blant forslagene som ble sendt på høring før jul.

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister ( KrF)

STRENGERE: Knut Arild Hareide ønsker strengere regler, men det kan ta tid.

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Vi kommer nå med et forslag til en regulering som jeg tror gjør at det blir tryggere å bruke elsparkesykler.

– Og vi skal også løse parkeringsproblemene. Veldig mange sparkesykler ligger slengt rundt omkring. Slik kan vi ikke ha det lenger, sa Hareide til NRK.

Ting tar tid

Problemet er at fleste forslagene krever endringer i lover og forskrifter. Slikt tar tid, og det er få tiltak som kan innføres over natta.

I dag er det for eksempel ikke mulig å gi elsparkesykler parkeringsbot fordi de ikke er definert som motorvogn.

Et inntauingsgebyr er et av få virkemidler kommunene kan ty til uten videre.

Leietager kan få regninga

Ifølge regelverket er det den som eier elsparkesykkelen som må betale.

Christina Moe Gjerde, norgessjef Voi

VOI-SJEF: Christina Moe Gjerde er Norges-sjef hos elsparkesykkelgiganten Voi.

Foto: Sofie Knobel

En av de store aktørene på utleiemarkedet er Voi. De vurderer å sende regninga videre til brukerne.

– Vi vil vurdere å utestenge de som parkerer feil fra å låne en elsparkesykkel, sier Norges-sjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

– I tillegg vil vi vurdere å sende inntauingsgebyret videre til brukeren, sier hun.

For det ikke greit å sette fra seg elsparkesykkelen midt på et fortau, understreker Voi-sjefen.

– På vegne av bransjen vil jeg oppfordre brukerne om å vise bedre parkeringsvett. Det er tusenvis av parkeringsplasser for elsparkesykler på fortauene i Oslo, sier hun.

Ikke til hinder

Men hvordan skal brukerne vite hvor det er greit og ikke greit å sette fra seg elsparkesykkelen? Veitrafikkloven sier simpelthen at den ikke skal være til hinder for annen ferdsel.

Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten

HINDER: Hvis du ikke parkerer til hinder for andre, har du parkert riktig, sier Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Foto: Sofie Knobel / NRK

– Hvis du parkerer elsparkesykkelen din på en slik måte at den ikke hindrer annen ferdsel, har du parkert riktig, sier Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

– Det kan være krevende enkelte steder. Vi har nå en god dialog med utleieaktørene slik at vi får fomidlet hva vi tenker er god og dårlig parkering.

– Så blir det både vår og deres oppgave å kommunisere det videre til brukerne av elsparkesyklene, sier Kongsteien.

Eksempel på parkering av elsparkesykler.

GREIT OG UGREIT: I forbindelse med gebyret har Bymiljøetaten sendt utleiefirmaene eksempler på riktig og feil parkering.

Foto: Bymiljøetaten
Eksempler på parkering av elsparkesykler som kan føre til inntauing og hva som regnes som ok.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde ønsker seg egne oppmerkede parkeringssoner. Richard Kongsteien sier at etaten jobber med dette rundt kollektivknutepunkter og de mest trafikerte stedene.

Færre aktører

Moe Gjerde synes gebyret bærer preg av noe kommunen innfører fordi den ikke har andre virkemidler.

– Vi ser på det litt som behandling av et symptom og ikke selve sykdommen.

– De mangler hjemmel til å regulere markedet, og særlig antall aktører, ikke nødvendigvis færre elsparksykler, sier hun.

– Rydd opp i kaoset

Byrådet på sin side vil ha færre sykler i bygatene.

– Det beste ville være om byene fikk lov til å begrense antallet sykler, antallet kommersielle aktører, og hvordan de driver, slik vi har bedt regjeringen om gjentatte ganger.

– Nå må regjeringen snart rydde opp i elsparkesykkelkaoset de slapp løs for tre år siden, sier Lan Marie Berg.