Hopp til innhold

– En tur på elsparkesykkel kan sette folk i gjeld for livet

Kjører du elektrisk sparkesykkel, er det ikke sikkert at du er forsikret hvis du skader noen. Statens vegvesen ser nå på regelverket.

Elsparkesykkel i bruk på Grønland i Oslo

De små elektriske kjøretøyene er klassifisert som sykkel. Sykler er unntatt fra reglene i bilansvarsloven. Private eiere og kommersielle utleiere er dermed ikke pålagt å ha ansvarsforsikring.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Hvis du er riktig uheldig, og kjører på en annen med elsparkesykkel slik at vedkommende blir varig skadet, kan du måtte betale millionbeløp i erstatning. For eksempel dersom den som du kjører på, faller og slår hodet i fortauskanten og blir skadet for livet.

Birgitte Hagland er ekspert på erstatningsrett. Hun understreker at den som kjører en elsparkesykkel har et vanlig erstatningsansvar dersom han eller hun skader en annen person eller ting.

Birgitte Hagland er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO).

Birgitte Hagland er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO).

Foto: Line Slotnæs

Men det er i dag ingen krav om ansvarsforsikring. Hverken for brukere eller eiere.

Det mener Hagland er et problem.

– Det hadde vært lurt å se nærmere på hvem som skal være forsikret for hva. Det er en sikkerhet både for unge elsparkesyklister og for oss andre som går på fortauene.

– Burde vært på plass før

NRK fortalte nylig om Nikolai Ravn Aarskog som i fjor høst ble påkjørt av elsparkesykkel. Han fikk brudd i overkjeven og store tannskader.

Slik så Nikolai Ravn Aarskog ut da han satt i ambulanse på vei til legevakten etter at han ble påkjørt av en elsparkesykkel.
Nikolai Ravn Aarskog før ulykken

Han har blant annet slitt med å finne ut hva han skal gjøre for å få dekket store utgifter til tannbehandling.

Dersom elsparkesykler hadde vært omfattet av bilansvarsloven, ville Nikolai ha fått erstatning fra selskapet der elsparkesykkelen var forsikret.

– Et regelverk burde vært på plass lenge før, sier han.

Mange har ikke forsikring

Hvis du har en innboforsikring, er du også ansvarsforsikret dersom du er uheldig og kjører på noen med elsparkesykkel. Men det er det ikke alle som har.

Tre av ti mellom 18 og 29 år mangler innboforsikring eller er usikker på om de har det, viser en undersøkelse gjort for forsikringsselskapet If i fjor.

 Elisabeth Marie Ombudstvedt

Elisabeth Marie Ombudstvedt er en av de mange som gjerne tar en tur på elektrisk sparkesykkel.

Foto: Privat

21 år gamle Elisabeth Marie Ombudstvedt fra Drøbak studerer hotelledelse ved Universitetet i Stavanger. Hun leier elsparkesykkel et par ganger i uken.

– Innimellom er det hyggelig å gjøre med venner. Andre ganger gjør jeg det for å rekke en buss.

Hun har aldri tenkt på at det kan være viktig å ha en ansvarsforsikring før hun åpner en app på mobilen, leser av en QR-kode og farer av gårde.

– Nei, definitivt ikke. Det har gått meg hus forbi at det er en greie. At det er et behov.

Kan få store konsekvenser

Elisabeth Marie skaffet seg i fjor innboforsikring for tingene sine. At hun fikk ansvarsforsikring på kjøpet, var hun ikke klar over.

Men det er hun glad for når hun tenker på mulige konsekvenser av å ikke ha det.

– Jeg har aldri tenkt på muligheten for at noe alvorlig kunne skje, men det kan jo selvfølgelig det. Det er litt skremmende å tenke på.

Ifølge jusprofessor Birgitte Hagland blir det potensielt veldig dyrt dersom man ikke har ansvarsforsikring og er uheldig og skader en person alvorlig.

– En tur på elsparkesykkel kan sette folk i gjeld for livet. Da må man betale på dette inn i voksenlivet sitt samtidig som man prøver å etablere seg, sier Hagland.

Hun råder myndighetene til å se nærmere på ansvarsforholdene.

Ser på regelverket

Statens vegvesen vurderer nå regelverket. Forslag til endringer har vært ute på høring.

Forbud mot parkering på fortau, promille- og aldersgrense og hjelmpåbud er blant tingene de ser på. Og det vurderes å endre klassifiseringen av elsparkesykler til motorvogn og innføre obligatorisk krav om ansvarsforsikring.

Anette Hauge er seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Anette Hauge er seniorrådgiver i Statens vegvesen

Foto: Statens vegvesen

Mange har villet si sin mening om reglene for elsparkesykler. Statens vegvesen har fått inn over 160 høringsuttalelser. Mer enn halvparten av disse kommer fra privatpersoner.

– Det er litt uvanlig, sier seniorrådgiver Anette Hauge.

Basert på innspillene skal Statens vegvesen nå sende sine faglige vurderinger til departementene som har siste ord i saken.

– Nytt regelverk skal være på plass denne våren, sier Hauge.

Noen har ansvarsforsikring

Åtte av selskapene som leier ut elsparkesykler her til lands, er bedt om å sende sine synspunkter til Statens vegvesen. De aller fleste av disse er etablert i Oslo. NRK har vært i kontakt med flere av dem.

Selskapene som leier ut elsparkesykler er uenige seg imellom om det bør være deres plikt å ha ansvarsforsikring.

Christina Moe Gjerde, norgessjef Voi

Christina Moe Gjerde er norgessjef i Voi.

Foto: Sofie Knobel

Voi er en av de største aktørene på markedet i hovedstaden. De ønsker ingen endring av dagens regler. De mener den enkelte bruker bør sørge for forsikring selv.

– Voi tilbyr forsikring i de tilfeller det er noe galt med utstyret vi tilbyr. Denne forsikringen dekker ikke skade som følge av selve kjøringen eller skade som er forvoldt av tredjeperson, sier norgessjef Christina Moe Gjerde.

Hun viser til at forsikringsplikt ikke er en del av reguleringen i de fleste europeiske land.

Selskapet Zvipp mener de har en rimelig ansvarsfordeling i dag, der brukerne selv står til ansvar for egen bruk.

Selskapet Tier derimot mener at forsikringsplikt bør være obligatorisk for alle mikromobilitets-aktører i det norske markedet.

Lars Christian Grødem-Olsen er norgessjef hos Tier Mobility

Lars Christian Grødem-Olsen er norgessjef i Tier Mobility.

Foto: Berit Roald / NTB

– Det skal være trygt og forsvarlig å ferdes på elsparkesykkel. Både for brukerne, men også for medtrafikantene rundt, sier norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen hos Tier Mobility.

Selskapet har ansvarsforsikring inkludert på alle turer med deres elsparkesykler. Forsikringen dekker skader på opp til 10 millioner kroner ved en hendelse eller ulykke.

Også utleieselskapet Wind er positive til endringer i regelverket. De har også ansvarsforsikring som dekker skade på personer og ting.