Nye barnehager står tomme

Mens barn står i kø for å få barnehageplass, blir nybygde barnehageavdelinger i Oslo stående tomme. Grunnen er at byrådet ikke vil gi penger til å drive dem.

Hanne Eldby (SV) foran byggeområdet.

OPPGITT: Hanne Eldby (SV) forstår ikke hvorfor byrådet vil la nybygde barnehager stå tomme når det står barn i kø. Her står hun foran byggeområdet til nye Stogården barnehage som utvides fra seks til elleve avdelinger.

Foto: Olav Juven / NRK

I dumpa mellom Manglerud kirke og Ryenkrysset i bydel Østensjø er gamle Storgården barnehage med seks avdelinger jevnet med jorda. I oktober neste år skal en større og ny versjon av barnehagen med hele elleve avdelinger stå ferdig.

Men selv om Oslo kommune bygger elleve avdelinger, vil byrådet bare gi bydelen penger til å drive seks av avdelingene. Samtidig står 150 barn i bydelen i barnehagekø.

Leder for oppvekstutvalget i bydelen, Hanne Eldby (SV), forteller at bydelen har jobbet hardt for å gi plass til barn som ikke har lovfestet rett til plass og som fyller ett år i løpet av høsten.

– I budsjettforslaget til byrådet står det faktisk at man har ambisjoner om å gi plass til de som ikke har lovfestet rett. Derfor forstår jeg ikke hvorfor de skal la bygde barnehager stå tomme når det er unger i kø i nabolaget, sier Eldby.

– Allerede god kapasitet

I 2015 har byrådet satt av penger til å drive 350 nye barnehageplasser i Oslo.

Til tross for dette fikk bydel Østensjø i et møte med administrasjonen på Rådhuset beskjed om at de ikke får penger fra denne potten.

Begrunnelsen er at prognosene viser nedgang i barnebefolkningen de neste tre årene og at kapasiteten allerede er god.

Denne forklaringen kjøper ikke Hanne Eldby.

– Jeg tror ikke de som venter på barnehageplass vil være enige. Jeg håper at et flertall i bystyret vil forstå at det er håpløst, og vil legge inn penger så vi kan drive barnehageplassene vi har bygd og har behov for, sier hun.

Som mål å bruke de nye plassene

Anniken Hauglie

Byråd for barn og utdanning i Oslo, Anniken Hauglie.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Byråd for barn og utdanning, Anniken Hauglie (H), understreker at alle med rett til barnehageplass får plass samt 40 prosent av dem uten rett. Hun bekrefter at det er satt av penger til å drive færre plasser enn det som bygges, og at det gjelder flere bydeler enn Østensjø.

NRK er blant annet kjent med at det pågår en tilsvarende diskusjon rundt Pynten barnehage på Bergkrystallen i bydel Nordstrand.

Hauglie forteller at nye befolkningsprognoser viser lavere vekst enn man trodde bare for kort tid siden. Målet er likevel at de nye barnehagene skal brukes.

– Vi er i en dialog med flere bydeler om hvordan vi kan utnytte kapasiteten i de nye flotte byggene som vi er i ferd med å ferdigstille. Dermed kan barnehager som i dag kanskje er i mindre og mer uhensiktsmessige bygg flytte inn i de nye byggene og ta dem i bruk når de ferdigstilles, sier Hauglie.

Men nye barnehager vil ikke gi så mange nye plasser som opprinnelig tenkt?

Nei, bekrefter barnehagebyråden.