Normal

Gratis barnehage til fattige familier

Fattige familier kan få gratis barnehageplass i Drammen. Ordningen er et ledd i arbeidet med å styrke integrering, bekjempe barnefattigdom og stimulere barns språkutvikling.

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne besøkte onsdag Kobbervik Gård barnehage i Drammen. Også ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, var med. Barna i Kobbervik kan få nye lekekamerater fra 1. oktober.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

For å kunne få tilbud om gratis barnehageplass, må familiens inntekt være lavere enn fire ganger folketrygdens grunnbeløp, som tilsvarer 353.480 kroner.

Drammen kommune har siden 2008 mottatt støtte fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til gratis kjernetid i barnehage. Dette er en ordning som gradvis er utvidet, og fra 1. oktober i år vil Drammen kommune tilby gratis barnehageplass til alle med lav inntekt.

– Det er veldig bra at prosjektet nå blir mer målrettet enn tidligere, sier prosjektmedarbeider Wenche Irene Aasland.

Banket på dører

Wenche Irene Aasland

Wenche Irene Aasland er glad for at Drammen kan tilby gratis barnehageplass til fattige familier.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Aasland har vært ute i Drammen og banket på dørene til familier som kan tenkes å ha behov for gratis barnehageplass. Det har vært en utfordrende oppgave.

– Språket har vært en utfordring, samtidig som det har vært vanskelig å finne de rette familiene. Men jeg har hatt nytte av kontaktene jeg har knyttet, neste gang jeg har vært ute for å oppsøke familier i målgruppa, sier Aasland.

Hva gjør du når familien åpner døra?

Da forteller jeg at vi har registrert at de har et barn i familien, og at de ikke har barnehageplass. Så snakker vi litt rundt det, både med tanke på hvor lang tid det tar å lære et språk, og hva mor kan gjøre med den tiden hun får til overs. Ordet gratis utløser ofte en stor glede.

Les også:

Regner med 100 barn

Prosjektet har tidligere dreid seg om gratis kjernetid, og 360 barn har brukt denne ordningen. Nå har altså kommunen anledning til å tilby barnehageplass helt gratis.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), regner med at ytterligere 100 barn kommer til å nyte godt av tilbudet. Han er veldig glad for at de nå kan videreføre og utvide ordningen.

– Dette betyr mye for familier med lav inntekt, og jeg er stolt over at vi har fått til et spleiselag som gjør dette mulig, sier Opdal Hansen og fortsetter.

– De som til nå ikke har kunnet ta seg råd til å sende barna i barnehage, får nå en mulighet til å gi barna en god start på livet. De kan få god norskopplæring, slik at de kan møte første skoledag med like godt utgangspunkt som andre barn, sier Opdal Hansen.

Spent på effekten

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Regjeringen er spent på om gratis barnehageplass til fattige familier vil gi bedre integrering for dem det gjelder.

– Jeg synes prosjektet Drammen har satt i gang med er kjempespennende. De når ut til flere barn som trenger å lære norsk før de begynner på skolen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).

Hun kommer til å følge med på prosjektet for å se hvilken effekt det målrettede tiltaket har, både for barn og foreldre.

– Tidlig innsats med språk har betydning for videre utdanning, sier Horne.