Hopp til innhold

Miljøfartsgrensen er tilbake

For at det skal bli mindre svevestøv i vintermånedene, må bilistene i Oslo nå sette foten på bremsen. Fra 1. november settes fartsgrensen ned på flere hovedveier.

Skilt som viser miljøfartsgrense i Oslo

SENKER FARTEN: Siden 2013 har miljøfartsgrensen, her på Ring 3 ved Ullevål og ellers i Oslo, vært opphevet. Men denne vinteren blir fartsgrensen på nytt senket fra 70 til 60 kilometer i timen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ing-Cristine Ericson

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ing-Cristine Ericson.

Foto: Rushda Syed / NRK

Statens vegvesen senker farten til 60 kilometer i timen på fire strekninger frem til og med første søndag etter påske.

Slik skal lufta bli bedre i piggdekksesongen.

– Det er mange i Oslo som lider av luftveisproblemer, og vi vil bidra til at vi får et litt bedre miljø for dem og alle andre, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ing-Cristine Ericson.

De fire strekningene som får miljøfartsgrense er:

  • Rv. 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv. 163 Østre Aker vei Økern-Stovner
Miljøfartsgrenser 2

Siden sist det var miljøfartsgrense i Oslo, i 2012, er strekningen på Østre Aker vei ny.

Ble skrotet i 2013

Ordningen med miljøfartsgrense ble avsluttet i 2013, på grunn av usikkerhet om vegtrafikkloven tillot slike tiltak.

Men i etterkant er loven endret, og nå åpner den for at fartsgrenser kan innføres på bakgrunn av miljøforhold.

I tillegg til at det i januar i år ble vedtatt strengere grenseverdier for svevestøv, ble også miljøfartsgrense gjeninnført som et permanent tiltak i Oslo vinterstid.

– Lite effektivt

Kommunikasjonsrådgiver i NAF Nils Sødal

Kommunikasjonsrådgiver i NAF Nils Sødal sier det er tungtrafikken som forårsaker størsteparten av svevstøvet som gjør luftkvaliteten dårlig.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

NAF har tidligere vært imot innføringen av miljøfartsgrense.

Selv om de vedgår at det fungerer noen steder, mener de fortsatt at det er et lite effektivt og treffsikkert virkemiddel.

– Det er ikke personbilen som forurenser mest, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF Nils Sødal.

De har større tro på blant annet å få skipene som ligger til havn over på landstrøm, for å bli kvitt en stor kilde til forurensing.

Men Statens vegvesen holder fast på at miljøfartsgrense, i kombinasjon med vask og støvdemping av veier, gjør miljøet langs de store trafikkårene bedre.

Tror folk vil bryte gensen

Hans Westby

Hans Westby har ikke tro på at miljøfartsgrensen vil bli respektert.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mens noen bilister NRK snakket med støttet tiltaket, mente andre at folk ikke kommer til å bry seg med fartsgrensen, spesielt når det er lite trafikk på veiene.

– Folk kjører over grensen likevel, det ser man når man er ute på veiene, sier Hans Westby.

For å hindre at folk slutter å respektere fartsgrensen, etterlyser NAF flere elektroniske skilt, som kan vise variable fartsgrenser.

Slike skilt blir gradvis satt opp, men Statens vegvsen har ikke penger til å bytte ut alle med en gang.

I mellomtiden forventer Ericson i Statens vegvesen at folk holder seg til reglene.

– Vi forventer at bilistene følger hastighetsgrensen.