Moren til Martine: – Vi er her for å få rettferdighet

Kvinnen som er tiltalt for å ha skadet ett år gamle Martine slik at hun senere døde, erklærte seg ikke skyldig da ankesaken mot henne startet tirsdag. Hun var Martines dagmamma.

Martine

Martine ble bare 13 måneder gammel.

Foto: Privat

I rettssalen er både mor og far til Martine tilstede. De skal følge ankesaken som skal gå i Drammen tinghus. Det er gått mer enn tolv år siden de mistet sin ett år gamle datter.

– Det er helt forferdelig å være til stede, men vi er her for å få rettferdighet for Martine, sier moren til NRK.

Frikjent i tingretten

På tiltalebenken sitter Martines tidligere dagmamma. Kvinnen i slutten av 40-årene ble frikjent da rettssaken gikk for Ringerike tingrett i februar i fjor. Det er aktoratet som har anket dommen.

Påtalemyndigheten mener jenta døde som følge av skader hun ble påført av en voksen person.

Aktor, statsadvokat Marit Formo i rettssalen i Drammen tinghus der ankesaken går.

Tiltaltes forsvarer, advokat Thomas Randby forbereder seg til rettssaken starter.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi vil ha bevisbedømmelsen belyst på nytt fordi vi mener den er feil behandlet i tingretten, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Under sitt innledningsforedrag la aktor vekt på tidspunktet for når Martine fikk hodeskadene, og hvordan de oppstod:

– Hjernen var skadet og hadde svulmet opp da jenta kom til sykehuset den 4. september 2006. Ut fra de sakkyndiges forklaringer, mener vi at skadene er påført jenta ved at hun har fått noe hardt mot bakhodet, slik at hun fikk brudd på kraniet og blødninger, sier Formo.

Denne gangen er det innkalt en rekke sakkyndige, de fleste av dem medisinske eksperter. Det skal også legges frem nye bevis i saken.

Blant annet skal en øyespesialist forklare seg om skadene Martine hadde da hun døde.

Forsvaret har også innkalt noen nye vitner.

Saken ble henlagt to ganger

Den lille jenta ble dårlig den 4. september 2006 da hun var hos sin dagmamma. Påtalemyndigheten mener jenta ble slått flere ganger i hodet, eller ble tilført støt i hodet mot noe hardt, slik at hun fikk brudd i kraniet og blødninger i hodet.

Saken ble etterforsket av politiet som tok ut siktelse mot kvinnen og pågrep henne i januar 2007. I 2008 ble saken henlagt. Martines foreldre påklaget henleggelsen, og den ble gjenåpnet, men henlagt på nytt i 2009.

Cold Case i Kripos tok tak i saken

I 2015 begynte Cold Case-gruppa i Kripos å se på saken. Det ble satt i gang ny etterforskning som førte til at det i 2017 ble tatt ut en ny tiltale.

Tiltaltes forsvarer, advokat Thomas Randby forbereder seg til rettssaken starter.

Tiltaltes forsvarer, advokat Thomas Randby forbereder seg til rettssaken starter.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Den tiltalte kvinnen har de samme forsvarerne hun hadde da saken gikk i tingretten, Thomas Randby og Sidsel Katralen.

– For henne har saken vært et langt, sammenhengende mareritt. Hun ser nå frem til at det skal settes et punktum, sier Randby til NRK.

Forsvarerne har hele tiden ment at etterforskningen har vært ensidig og kun rettet mot tiltalte.

Det er satt av fem uker til ankesaken.

– Det er ikke for mye tid. Vi trenger de ukene fordi det er mange vitner som skal forklare seg, og mye dokumentasjon som skal legges frem, sier Randby.