Hopp til innhold

– Prostitusjon er blitt farligere etter sexkjøpsloven

Prostituerte kvinner tør ikke anmelde voldelige kunder, og har fått en farligere hverdag etter sexkjøpsloven, mener flere eksperter.

Gateprostitusjon

HAR BLITT FARLIGERE: Prosenteret har registrert en økning i henvendelser om vold. Flere kvinner på gata forteller at de blir ranet rett etter at de har hatt en kunde.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Siden loven ble innført i 2009, har over 1500 kunder blitt bøtelagt av politiet, skriver VG. I tillegg har over 400 leiligheter der prostituerte bor og selger sex, blitt stengt av politiet.

I slutten av juni vil regjeringen motta en evaluering av hvordan sexkjøpsloven har slått ut, men flere organisasjoner som jobber med og for prostituerte har allerede konklusjonen klar.

Volden mot de prostituerte har blitt tøffere, ranere og voldsmenn har disse kvinnene som mål og de prostituerte stoler ikke på politiet og tør derfor ikke anmelde volden. Årsaken til det siste er at de da må oppgi adresse, som i mange tilfeller er det stedet de bor og selger sex fra.

Astrid Renland i PION sier at de prostituerte føler seg kriminalisert og jaget av politiet.

– Før loven kom ble det snakket mye om å bekjempe bakmenn, og at loven skulle være forebyggende mot sexkjøp, uten at selgere ble rammet. Men i praksis er det blitt mer utrygghet og mindre sikkerhet for sexarbeidere, sier Renland.

Må oppgi adresse for å anmelde

Ekspertene mener altså at prostituerte ikke tør å anmelde voldsepisoder. Politiet sier at de er klar over at vold er et problem, men at de ikke kan etterforske saker hvis de ikke har en adresse.

– For å etterforske en voldsepisode må vi undersøke åstedet, og da må vi også ha adressen til stedet der ugjerningen skjedde, sier politioverbetjent Harald Bøhler, som leder etterforskningsavsnittet ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Vold mot prostituerte har alltid forekommet, ifølge politioverbetjenten.

– Det har alltid vært store innslag av vold i prostitusjonsmiljøet, både fra kunder og fra andre som ønsker å berike seg av det som blir tjent inn. Når det gjelder kravet om å oppgi en adresse for å kunne anmelde en voldsepisode, mener vi i politiet at det MÅ de for at vi skal kunne undersøke åstedet.

Bøhler sier at over 90 prosent av de prostituerte i Oslo er tilreisende.

– Vår erfaring er at disse tilreisende ofte bor og arbeider på samme sted, sier Harald Bøhler. Hvis leiligheten blir stengt fordi utleier er blitt truet med halliktiltale, havner de prostituerte på gaten.

– Vanskeligere å anmelde

Olav Lægdene

Olav Lægdene, leder i Nadheim.

Foto: S.Ommundsen / NRK

Olav Lægdene er daglig leder i Nadheim, Kirkens bymisjons overnattingstilbud for prostituerte. Han sier at de avventer evalueringsrapporten om sexkjøpsloven, men at de ser noen endringer.

– Vår erfaring så langt, er at noen utsatte grupper i prostitusjon har blitt mer utsatte. Det gjelder særlig de som er utsatt for vold. De synes det er vanskeligere å anmelde, og mange føler seg overvåket av politiet, sier Lægdene.

Prostituerte blir utsatt for vold fra både kunder og bakmenn. For prostituerte på gata, er det en ekstra fare at sexsalget ofte foregår i områder av byen og på tider av døgnet da det er mye kriminalitet. I tillegg er det vanskelig å ha kontroll over sin egen trygghet når de setter seg inn i kundens bil.

– Før hadde gateprostituerte bedre tid til å vurdere om en kunde kunne være voldelig. Nå er den tiden borte, de må sette seg i bilen og kjøre av gårde med en gang, sier Lægdene.

Redd for å bli satt på gata

Ifølge Lægdene har sexkjøpsloven lagt press på politiet for å ta kunder og bakmenn, og følger ekstra med på de prostituerte kvinnene. Gjennom Operasjon husløs og hallikparagrafen, har politiet forsøkt å begrense antall boliger som leies ut til prostitusjonsvirksomhet. Dermed frykter mange av kvinnene å bli satt på gata, dersom de havner i politiets søkelys.

– Mange er redde for å anmelde vold, fordi de er redde for konsekvensene for seg selv eller noen man kjenner. De må oppgi en bostedsadresse, og frykter at den dermed vil bli oppsøkt eller spanet på. Boligmarkedet har blitt veldig vanskelig for denne gruppen. Også hotellene har hatt et fokus på å ikke ha prostituerte som kunder.

I sin årsrapport for 2013, skriver Prosenteret at de har en sterk økning av kvinner som kommer for å få hjelp etter å ha vært utsatt for vold eller voldtekt. I 2010 fikk senteret seks slike henvendelser. I 2012 og 2013 var tallet 33 og 31.

Volden forekommer både på institutter og leiligheter, og på gata. Ifølge Prosenteret ser flere gjerningsmenn ut til å regne med at kvinnene ikke vil anmelde, og forsøker dermed å rane de samme lokalene gjentatte ganger.

– Kvinnene blir vergeløse

Leder ved Prosenteret, Bjørg Norli, sier til NRK at de har hatt et særskilt fokus på vold de siste årene, og at det kan være én av årsakene til den kraftige økningen.

Bjørg Norli

Leder ved Prosenteret, Bjørg Norli.

Foto: Eirin Eikås / NRK

– All økning i vår statistikk kan ha noe med vår egen innsats å gjøre, og vi har hatt et særskilt fokus på vold de siste årene. Vi får stadig høre flere historier fra kvinner som har vært utsatt for til dels grov vold, sier Norli.

Hun forteller at mange av kvinnene har et skjørt forhold til politiet, og ofte ikke ønsker å anmelde forholdene. De kan være redde for å bli kastet ut av leiligheten hvis den brukes til prostitusjon, eller ut av landet hvis de ikke har lovlig opphold. Noen er redde for at familie skal få vite om prostitusjonen.

– Det gir utfordringer på flere plan. Kvinnene blir veldig vergeløse, og det ryktes fort at prostituerte kvinner ikke anmelder vold, overgrep eller ran, og dermed blir enkle mål. I tillegg er det også en bekymring at overgriperen ikke blir kjent for politiet når vold og voldtekter ikke anmeldes. Dermed får de holde på uten risiko for å bli tatt, og noen av disse vil også etter hvert begå overgrep mot andre personer.

En «jobbrisiko»

Prosenteret mistenker at de kun for høre om de groveste voldsepisodene, fordi kvinnene ofte omtaler vold som «jobbrisiko» og noe de må regne med. Norli advarer mot å tenke at denne volden er noe som kun angår de prostituerte som rammes av den.

– Det er kjent at noen begynner med overgrep mot enkle og lette mål, som prostituerte, og det er en bekymring vi alle kan dele. Mye av det våre brukere utsettes for er svært alvorlig vold som de fleste av oss heldigvis aldri opplever. Det er personer vi som samfunn gjerne kunne ha fått vite hvem er, slik at de kunne ha fått sin straff, sier hun.