Hopp til innhold

Sykehus frykter nye korona-respiratorer kommer for sent

Norske sykehus har bestilt nesten 300 ekstra respiratorer for å kunne gi pustehjelp til stadig flere syke. Nå jobbes det på spreng for at alle respiratorene skal være på plass før den ventede smittetoppen i mai.

Overlegene Christina Schøndorf og Anne Bøen klargjør den ene kohortstuen ved intensivavdelingen på OUS Ullevål sykehus. Her blir det plass til fire intensivtrengende koronapasienter, sannsynligvis på respirator. Kohortsisolering brukes hvis flere pasienter er smittet med samme type mikroorganisme og dermed kan isoleres på samme rom.

I forrige uke ble dette rommet gjort klart på Ullevål sykehus for å kunne ta i mot intensivpasienter. Mange av dem kan trenge respirator.

Foto: Anders Bayer / OUS / NTB Scanpix

I dag har norske sykehus 682 respiratorer og i tillegg finnes det transport-respiratorer som kan brukes en kort tid. Det viser en kartlegging gjort av Helse Sør-Øst torsdag.

Men når Norge snart når smittetoppen kan sykehusene måtte ta imot 1200 intensivpasienter.

Jan Frich, Helse Sør-Øst

Jan Frich er viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Respiratorer er maskiner som man bytter ut med jevne mellomrom, sier Jan Frich i Helse Sør-Øst. Før koronaviruset brøt løs var det allerede kjøpt 153 nye respiratorer til Norge. De skal leveres i løpet av våren.

– Mange av dem blir levert innen et par uker.

Etter at koronaviruset viste seg svært smittsomt, ble det gjort tilleggsbestillinger. 288 ekstra respiratorer er bestilt.

– Vi har fått antydet en leveringstid på 2–4 måned på den siste bestillingen.

Samlet sett vil Norge da få 1123 respiratorer når den siste bestillingen har kommet. Folkehelseinstituttet har utarbeidet et eget «verste fall-scenario» som sier at 1200 pasienter kan ha behov for intensivbehandling, samtidig.

Men ikke alle intensivpasienter trenger respirator. Og kommer alle bestillingene i tide, kan det norske behovet være dekket.

Kommer de senere kan dekningen være langt mer usikker.

Chartret eget fly

Den siste oversikten fra Helsedirektoratet viser at det fredag var innlagt 303 pasienter i på norske sykehus med påvist covid-19-sykdom. 77 av disse får behandling med respirator.

Foreløpig er det nok respiratorer i forhold til intensivpasienter. Men det haster å få bestillingene på plass før smittetoppen kommer.

– Det kan jo se ut som toppen kommer allerede i mai og da er vi ikke sikre på at alle respiratorene er på plass, sier Cathrine Lofthus, direktør i Helse Sør-Øst.

Cathrine M. Lofthus, administererende direktør i Helse Sør-Øst, sier at smittevernutstyret de sender ut nå er testet, og holder god kvalitet.

Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Foto: Odd Iversen / NRK

En utfordring er at mange land har stengt grensene sine.

– Veldig mange passasjerfly står nå på bakken og de representer en andel av all frakt som skjer med fly. Da blir det veldig press på fraktflyene og vanskelig å få varer til Norge, sier Cathrine M. Lofthus, direktør i Helse Sør-Øst.

Nå jobber hun og kollegene på spreng og maser på leverandørene. De har også chartret et eget fly for å få respiratorer og annet livsviktig medisinsk utstyr til Norge så fort som mulig.

Kan flytte respiratorer mellom sykehus

Om smittetoppen kommer før respiratorene er på plass må sykehusene tenke alternativt.

– I en kritisk situasjon kan vi bruke anestisiapparatene som brukes i kirurgiske inngrep, så det finnes noen muligheter, sier Jan Frich.

En annen mulighet sykehusene har hvis det blir knapphet på respiratorer i Norge er å flytte de man har mellom sykehusene.

Halfdan Aas

Halfdan Aas er medisinsk direktør i Vestre Viken.

Foto: Peter von Tangen / NRK

Det kan være store forskjeller på behovet, fra landsdel til landsdel, og fra sykehus til sykehus.

Dette er man så vidt i gang med allerede. Nylig fikk for eksempel Bærum sykehus låne en respirator fra Kongsberg sykehus.

– Siden flere pasienter er innlagt på Bærum, fant vi det hensiktsmessig nå å flytte en respirator fra Kongsberg for å ha tilstrekkelig kapasitet i Bærum, sier Halfdan Aas i Vestre Viken.