Kommunen vil ikke punge ut for manglende søppelhenting

Rotter og måker mesker seg med søppelet som flyter, men Oslo kommune vil ikke gi lavere pris på søppeltømming.

Søppel ved "Heimen"

HELSEFARLIG: Mari Kopperud, daglig leder ved Frelsesarmeens rusinstitusjon Heimen i Oslo er oppgitt over at de store problemene med søppelhentingen har vart i over åtte uker.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I åtte uker har Frelsesarmeens rusomsorgsinstitusjoner opplevd at søppelet ikke blir hentet.

– I kontrakten vår står det at de skal komme tre dager i uka og tømme alt. De siste ukene har de bare tømt én av kassene. Det kommer skadedyr, rotter og måker, de pirker på posene og slenger det ut. Vi kan ikke ha det sånn, sier daglig leder ved Heimen, Mari Kopperud.

– Rett til økonomisk kompensasjon

Med to institusjoner, til sammen 45 beboere og et stort kjøkken som lager mat til alle institusjonene til Frelsesarmeen i Oslo, er Kopperud svært bekymret for hygienen. Hun har klaget til kommunen nesten hver dag på telefon og e-post, uten at problemet blir løst.

Anne Kristin Vie

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

Foto: Forbrukerrådet

I et brev til kommunen, sendt i starten av november, krevde Forbrukerrådet at Oslo må redusere renovasjonsavgiften for den perioden det har vært problemer med søppelhentingen i hovedstaden.

– Når man ikke har klart å hente søppel over lengre tid, mener vi at innbyggerne har rett til økonomisk kompensasjon. Da snakker vi om et prisavslag i de områdene som har vært rammet av manglende søppelhenting, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør Forbrukerrådet.

Det er det ikke grunnlag for, mener renovasjonsetaten. Selv om man enkelte steder i Oslo fortsatt opplever at søppelet flyter.

Søppel hos Frelsesarmeen

Slik så det ut ved søppelkassene til Frelsesarmeen rett før helga.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Ikke grunnlag for reduksjon

Pål A. Sommernes

Pål A. Sommernes, direktør i Renovasjonsetaten.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Slik situasjonen er i dag, er vårt ståsted at det ikke er grunnlag for å innvilge en reduksjon i gebyret, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A Sommernes.

– Vi er uenige i det rettslige grunnlaget for tilnærmingen, sier han.

NRK har tidligere fortalt om privatpersoner og borettslag som har betalt av egen lomme for å få søppelet hentet.

I svaret til Forbrukerrådet skriver Renovasjonsetaten at enkeltpersoner kan søke om erstatning, men da må de selv bevise at kommunen er ansvarlig for utgiftene. Sommernes sier det skal mye til for at noen skal få en slik erstatning.

– Det må foreligge et økonomisk tap og det må være en uaktsomhet fra kommunens side som abonnenten må sannsynliggjøre, sier han.

– Ytelse mot ytelse

Forbrukerrådet skal bruke tid på å gå gjennom svaret fra Renovasjonsetaten og se på jussen i det, men de ønsker seg en prinsipiell avklaring av kommunens ansvar.

– Det er en del interessante problemstillinger. Hvilket ansvar er det kommunen har når man har en tjeneste som er fullfinansiert av innbyggerne og hvilket ansvar har de om den tjenesten ikke blir levert, sier Vie.

– Når det kommer til kommunale tjenester gjelder prinsippet ytelse mot ytelse, man skal ikke betale mer for en vare enn det som blir levert, sier hun.