Hopp til innhold

Høyre og Venstre starter byrådsforhandlinger søndag

Tre uker etter valget setter partiene seg ned for meisle ut en ny retning for Oslo. Samtidig er det uenighet i Frp om de skal støtte et mindretallsbyråd.

Eirik Lae Solberg foran Høyres hus i Oslo

MINDRETALL: Eirik Lae Solberg vil lage et mindretallsbyråd mellom Høyre og Venstre i Oslo.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Høyre og Venstre er enige om å starte byrådsforhandlingene førstkommende søndag, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H).

Forhandlingene skjer i konferanselokalene til 657 Oslo i Fredensborgveien.

Her skal de to partiene snekre sammen en politisk plattform for Oslos nye mindretallsbyråd.

– Det vil være skolepolitikken, klima- og miljøpolitikken, hvordan vi kan sørge for at det blir litt rimeligere å bo i Oslo, hvordan vi kan jobbe for å få bygd flere boliger.

– Det vil egentlig være hele politikkområdet Oslo kommune jobber med, sier Lae Solberg.

Håper på Frp-samarbeid

Det nye byrådet blir et mindretallsbyråd. For å sikre støtte i bystyret, har Høyre invitert Frp og KrF til å inngå en samarbeidsavtale.

Han håper å kunne forhandle fram en slik avtale parallelt med byrådsforhandlingene.

– Velgerne har jo stemt for et skifte i Oslo ved å gi Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti et flertall i bystyre. Det er det flertallet som gjør det mulig å gi Oslo en ny politisk retning.

Også Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke (V) sier til NRK fredag at han ønsker en avtale.

– Vi skal være konstruktive og løsningsorienterte. Så får vi se hva en sånn avtale innebærer, sier Bjercke.

Blågrønt byråd

Han gleder seg til å ta fatt på jobben med å lage Oslos første blågrønne byråd.

– Jeg har stor tro på at Høyre og Venstre sammen skal klare å skape en grønnere og mer liberal by.

Hallstein Bjercke gruppeleder i Oslo Venstre

Venstres gruppeleder og frontfigur i Oslo, Hallstein Bjercke.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Oslo Frp har så langt avvist å være støtteparti for et byråd de ikke er en del av. Eirik Lae Solberg har ikke gitt opp.

– Vi har invitert Fremskrittspartiet til samtaler om en slik avtale. Og så har jeg stor respekt for de interne vurderingene som Fremskrittspartiet gjør, sier han.

Frist 25. oktober

Høyre og Venstre håper å ha en byrådsplattform klar i god tid før det nye bystyret trer sammen 25. oktober.

Det vil altså ha tatt nesten tre uker før de setter seg rundt forhandlingsbordet etter valget.

Dette har skjedd i mellomtiden:

11. september

 • Valget i Oslo ender med borgerlig valgseier. Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF får 31 av 59 mandater i Oslo bystyre.
 • Høyre, Venstre og Frp har flertall også uten KrF.

14. september

 • Styret i Oslo Venstre fastholder at de ønsker et blågrønt flertallsbyråd der Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er med.
 • Oslo MDG åpner for å skifte side på et representantskapsmøte i partiet.
 • Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier at et samarbeid med MDG er uaktuelt.

21. september

 • Høyre, Venstre, Frp og KrF innleder sonderinger om et mulig nytt byråd.
 • Høyres mål er et flertallsbyråd.
De fire borgerlige partiene i Oslo satt samlet i Høyres Hus torsdag og fredag i forrige uke. Dagens fellesmøte ble avlyst.

SAMTALER: De fire borgerlige partiene satt samlet i to dager. Så ble det brudd.

Foto: OLAV JUVEN / NRK

26. september

 • Venstre bryter sonderingene med Frp og KrF fordi den politiske avstanden er for stor.
 • De fire partiene møtes til krisemøte i Høyres Hus. Høyre og Venstre vil gå videre med forhandlinger om et mindretallsbyråd.
 • Høyre ønsker en samarbeidsavtale med KrF og Venstre.
 • Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke holder spørsmålet om samarbeid mer åpent.
 • I en pressemelding gjør Oslo Frp det klart at de ikke vil være støtteparti.
 • Det vises til en uttalelse fra fylkesstyret i Oslo Frp 18. september:
 • «Oslo Frp støtter ikke et byråd vi ikke selv er en del av.»

Intern uenighet

Det har vært samtaler med Fremskrittspartiet om mulig støtte til et mindretallsbyråd også etter tirsdag.

NRK har snakket med kilder i Frp som avdekker intern uenighet om veien videre.

Det skal være ulike vurderinger av om Frp skal inngå samarbeidsavtale.

Ett av spørsmålene er hva Oslo Frp vil være mest tjent med på kort og lang sikt.

Er det best med en avtale som kan sikre politiske gjennomslag i bystyret nå?

Eller bør Frp rendyrke rollen som opposisjonsparti med tanke på fremtidige valg?

Frps gruppeleder Magnus Birkelund er ordknapp.

– Vi snakker fortsatt sammen med Høyre. Fremskrittspartiet vil ha et byråd med alle de borgerlige partiene for å sikre gjennomslag for blant annet fjerning av eiendomsskatten, styrking av eldreomsorgen og rehabilitering av veiene, skriver han i en SMS.

Oslo Forhandlinger

Frps gruppeleder og frontfigur i Oslo, Magnus Birkelund.

Foto: William Jobling / NRK

KrF vil ha avtale

KrFs gruppeleder Øyvind Håbrekke sier til NRK at hans parti er innstilt på å inngå en avtale om samarbeid i bystyret.

Han beklager likevel at Venstre ikke vil i byråd med KrF og dermed bryter en mange tiår lang tradisjon for samarbeid mellom de to sentrumspartiene.