Frykter flere ungdom reiser til Syria i sommerferien

Sårbar ungdom kan lettere la seg rekruttere til å bli fremmedkrigere i Syria når det er ferietid, advarer den radikaliseringsforebyggende organisasjonen Just Unity.

IS-parada i Raqqa

Organisasjonen Just Unity er bekymret for at flere skal reise til Syria for å krige i sommer.

Foto: Raqqa Media Center of the Islamic State group, / Ap

Yousef Assidiq i organisasjonen Just Unity er bekymret for at mange ungdommer vil la seg rekruttere til fremmedkrigere i Syria i løpet av sommerferien.

– Vi ser at ferier, og spesielt sommerferien som er såpass lang, er perioder der mange drar. Det er kanskje på grunn av at andre drar på feire, og man har kanskje ikke mulighet selv og sitter litt alene. Da er man mest sårbar for å bli rekruttert, sier han.

– Ekstremistene tar ikke ferie

Per Yousef Assidiq.

Yousef Assidiq mener det er viktig å vie ekstra oppmerksomhet til problematikken de kommende månedene.

Foto: Anette D. Stensholt / NRK

Assidiq var selv i ferd med å bli radikalisert, men har de siste årene jobbet med å forebygge radikalisering og ekstremisme.

PST har tidligere sagt at rundt 70 personer har reist fra Norge til Syria for å kjempe – mange av dem fra Østfold.

Assidiq bistår familiene til flere av fremmedkrigerne, og håper politiet og kommunene er forberedt på tiden som kommer.

– Disse ungdommene får ikke bare problemer mellom åtte og fire på hverdager. Man kan ikke ta ferie, for det gjør ikke ekstremistene, sier han.

– Utfordrende

Øyvind Moksnes, forebyggingskoordinator i Østfold politidistrikt

Øyvind Moksnes i Østfold-politiet jobber med å stanse den omfattende rekrutteringen av unge som drar til Syria for å krige.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Øyvind Moksnes er forebyggende koordinator i Østfold politidistrikt, og jobber spesifikt med radikalisering.

Ifølge han finnes det ikke tall på at flere reiser til Syria i ferier, men han kjenner seg likevel delvis igjen i Assidiqs resonnement.

– En sommerferie kan være spesielt utfordrende da en del aktører også tar ferie, og et nettverk rundt sårbare menn og kvinner ikke er til stede som ellers i året, sier Moksnes.

Han samarbeider tett med kommunene og understreker at ferieavvikling ikke skal gå ut over det forebyggende arbeidet.

– Jeg føler meg i hvert fall trygg på at tipshåndteringen her er prioritert. Vår forebyggende beredskap er intakt med full styrke gjennom hele sommeren.