Hopp til innhold

Norsk konvertitt (28) erklært død i Syria

En etnisk norsk syriafarer har mistet livet i Syria. Mannen som er fra en by i Østfold dro til Syria i mai 2013. Familien ble varslet av PST om at han er død.

Syria

Bilde fra en krigsherjet gate i Syria.

Foto: AP

Familien til Østfold-mannen ble informert av PST om at han var død i fjor høst. Mannen er nå også registrert død i Folkeregisteret, etter at familien fikk en rettslig kjennelse som erklærer dødsfallet.

I mai 2013 reiste den da 24 år gamle østfoldingen til det borgerkrigsherjede Syria. Konvertitten skal ha reist til Syria sammen med en kamerat, som senere kom tilbake til Norge.

– Familien synes det er tungt. Det er vanskelig å forsone seg med en tanke om at sønnen ikke kommer hjem. Samtidig er det de ønsker, å få vite omstendighetene rundt hans død. Og eventuelt å kunne få levningene tilbake til Norge, slik at han kan gravlegges her, sier familiens advokat, Bernt Heiberg, som jobber ved advokatfirmaet Elden.

Erklært død av retten

I en kjennelse fra en tingrett i Østfold i mars i år står det at formålet med reisen var å hjelpe kvinner og barn i den humanitære katastrofen i landet. Reisen var ment å være midlertidig. Foreldrene i Norge hørte jevnlig fra sønnen fram til mars 2016, etter det har de ikke hørt fra ham.

Trond Hugubakken

BEKREFTER: Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier de kontaktet familien til østfoldingen for å informere om at sønnen var død.

Foto: PST

PST har opplyst at de ble klar over hans død i september 2017.

– PST gjør individuelle vurderinger og i dette konkrete tilfellet var det mulig å dele informasjon med hans familie om at han var død. Vi besitter ikke ytterligere opplysninger om omstendighetene, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Det er høyst uvanlig at PST formidler dødsbudskap om personer som har reist til Syria, på denne måten, fordi det normalt er heftet med stor usikkerhet. Ifølge VG som skrev om saken først skal dette være den eneste gangen PST har gjort dette.

– PST mottar informasjon fra en rekke ulike kilder. Vi er blant annet del av et omfattende samarbeidsnettverk med andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester. Det er vanskelig å gå inn på hvem vi mottar informasjon fra, eller hvem kildene til vår informasjon er. Ofte dreier det seg om informasjon fra andre lands tjenester som vi ikke kan gi ut eller kommentere nærmere, sier Hugubakken.

Holdt lav profil

Frem til dødsfallet var nordmannen en av de lengstlevende norske syriafarerne.

I Syria holdt nordmannen en lav profil. Dette i motsetning til mange andre fremmedkrigere fra Norge, som aktivt promoterte livet i Syria via sosiale medier.

I Norge tilhørte mannen et fotballmiljø i Østfold der flere etniske norske spillere konverterte til islam.

– Det var en gruppe med gutter som konverterte. Det var hyggelige og høflige gutter som skilte seg ut. De preget miljøet med skjegg og påkledningen sin, sier en av lederne i idrettslaget.

Han har ikke noen opplysninger om hvorfor nordmannen dro til Syria.

Mannen vokste opp i en by i Østfold og bodde der da han reiste. Fylket har hatt store utfordringer med radikalisering og ekstremisme. Minst 15 personer fra Østfold har knyttet seg til ekstreme islamistiske grupper i Syria. Mange av dem har også vært konvertitter.

– Har ikke gjort noe straffbart

– PST forsikret familien om at det ikke var mistanke om at han hadde begått noe straffbart, verken i forbindelse med reisen til Syria eller i perioden han var i Syria, sier familiens advokat Bernt Heiberg.

– Har familien noen grunn til å tro at han kan ha vært med av IS eller noen annen terrororganisasjon i perioden han var i Syria?

– Tvert imot. PST har vært helt klare overfor familien at man ikke mistenker noe straffbart forhold i forbindelse med at han reiste til Syria. Hadde man hatt en mistanke om at han hadde deltatt i noen ulovlige organisasjoner, hadde selvsagt ikke PST gitt den informasjonen, sier Heiberg til NRK.

Konverterte til islam

Etter det NRK vet, har minst elleve konvertitter reist til Syria som fremmedkrigere. Flere av dem er fra Østfold:

– Familien synes det er vanskelig å akseptere at PST ikke kan gi dem ytterligere informasjon om sønnen. De kan ikke gi noe ytterligere informasjon om hvor han har omkommet og reduserer da familiens muligheter for å få levningene av sin sønn hjem til Norge, sier advokat Heiberg.

Har familien noen islamsk bakgrunn?

– Nei, familien har ingen islamsk bakgrunn.

AKTUELT NÅ