Byrådet frykter budsjettsprekk for Lambda

Budsjettsprekken ved det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har fått alarmklokkene til å ringe for Munch-museet. Byrådet har beordret ny gjennomgang også av Lambda.

"Lambda"

MÅ SE PÅ MUNCH: Kulturbyråd Hallstein Bjercke sier at han ikke har fått signaler om kostnadsoverskridelser på Munch-museet, men har gitt beskjed om en ny gjennomgang også av Lambda-prosjektet for å være sikker.

Foto: Illustrasjon: Herreros Arquitectos/MIR

Byrådet frykter at budsjettet kan sprekke også for det nye Munch-museet i Bjørvika.

Nyheten om at det nye hovedbiblioteket kan bli over en halv milliard kroner dyrere enn planlagt har fått kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til å beordre en ny gjennomgang også av Lambda-prosjektet. Bjercke er forberedt på at han kan få dårlig nytt også der.

– Vi kan jo ikke utelukke det med den rapporten vi nå har fått om det nye hovedbiblioteket, sier byråden.

I april fikk byrådet den nedslående rapporten fra Holte Consulting som konkluderte med at det nye hovedbiblioteket vil koste over 3,1 milliard kroner hvis det ikke tas grep umiddelbart.

Holte anbefalte blant annet en full gjennomgang av prosjektorganisasjonen og kontrakts- og entreprisestrategien – altså måten man går ut i markedet på – for å tette kostnadssprekken mest mulig.

– Naturlig med grundig Munch-gjennomgang

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke

Foto: NRK

Nå har Bjercke gitt ordre til Kultur- og idrettsbygg, den kommunale etaten som har byggherreansvar for begge prestisjeprosjektene i Bjørvika, om å gå igjennom det nye Munch-museet på samme måte.

– Det er det naturlig at vi gjør. Det er samme prosjektorganisasjon som styrer begge disse to store byggeprosjektene. Når vi tar en skikkelig gjennomgang av Deichman, er det naturlig at vi også tar en skikkelig gjennomgang av det nye Munch-museet, sier Bjercke.

Kultur- og idrettsbygg har frist til 1. oktober med å komme med sine anbefalinger, slik at byrådet har tid til å be bystyret om mer penger i neste års Oslo-budsjett hvis det blir nødvendig.

I mellomtiden har kulturbyråden gitt beskjed om at det ikke settes i gang nye byggearbeider på hovedbiblioteket utover grunnarbeidene som allerede er i gang. Det blir antatt at dette ikke skaper nye forsinkelser fordi det uansett ikke skulle vært begynt noe nytt før i 2016.

– Pris viktigere enn fremdrift

På Munch-museet, der bystyret har satt en endelig prislapp på 2,7 milliarder kroner, skal grunnarbeidene etter planen starte i august. Det tør ikke Hallstein Bjercke lenger garantere.

– Vi har ingen annen plan nå enn at arbeidet skal startes da, men det er viktigere at vi holder kostnadsrammen enn fremdrift. Er det usikkerhet rundt kostnadsrammen tar vi oss noe mer tid, sier Bjercke.

Oslodebatten "Sykkel eller bil i sentrum?" på Norsk design- og arkitektursenter i kveld kl. 19.00

Se debatten direkte fra kl.19.00