Frogner får ikke fjerne a-ene

Språkrådet sier navneendringen fra «gata» til «gaten» på Frogner er ugyldig.

Video Frogner dropper a-endingene

Fungerende direktør i Språkrådet, Sigfrid Tvitekkja.

Fungerende direktør i Språkrådet, Sigfrid Tvitekkja sier navneendringen ikke er gyldig.

Foto: Svein Arne Orvik / Språkrådet

Bydelspolitikerne på Frogner i Oslo har bestemt at de vil kvitte seg med a-endinger, og vil gi tilsammen 23 gater og steder i bydelen nytt navn.

Det skal ikke lenger hete «gata», «kaia» eller «standa». Ifølge Aften er det nå «gaten», «kaien» og «stranden» som gjelder.

►Diskusjonen går på våre nettsider. Kommenter under artikkelen, eller les tidligere innlegg i den første saken.

– Ikke gyldig

Det er ikke klart når gateskiltene skal skiftes ut, og nå stiller flere spørsmål om vedtaket faktisk er gyldig.

– Politikerne kan ikke gjøre dette uten at det er en del av en demokratisk prosess, sier fungerende direktør i Språkrådet, Sigfrid Tvitekkja.

Hun forklarer at før et slikt vedtak kan fattes må forslaget sendes på høring til aktuelle instanser, som byantikvaren og grunneiere i området.

– Etter det må de legge saken frem for Stedsnavntjenesten i Språkrådet, som forvalter Stedsnavnloven. Først da kan de gjøre et vedtak.

– Vil det si at dette vedtaket ikke er gyldig?

– Ja, det vil det si.

Betydelig ulempe

Spesialrådgiver ved Byrådslederens kontor, Ole Kristian Åsgård, bekrefter at bystyret har gitt bydelsutvalgene myndighet til å fatte vedtak om å endre gatenavn, men påpeker at det kan kun gjøres om visse forutsetninger er oppfylt.

– Det bystyret har vedtatt er at eksisterende navn må representere betydelig praktisk ulempe, sier han.

– Er forskjell på a- og en-ending betydelig ulempe?

– I mine øyne utgjør ikke den forskjellen det.

Åsgård sier det er opp til andre å avgjøre om vedtaket er ugyldig eller ikke, men sier det er problematisk at bydelsutvalget ikke har oppgitt en grunn som forklarer hvorfor a-ending er et problem.

– Delegeringen av myndighet til bydelsutvalgene forutsetter at det må være betydelig praktisk ulempe, og hvis ikke det er påvist er ikke vedtaket gyldig, sier han.

– Blir overkjørt

Nestleder i Frogner bydelsutvalg, Hans Høegh Henriksen (FrP), sier de ikke har fått noen henvendelse som betviler gyldigheten i vedtaket.

Han mener at det blir feil å snakke om ulempe, fordi det i dette tilfelle handler om kultur og tradisjon.

– «Majorstua» ble for en tid siden tilbakeført til «Majorstuen», og da var det ingen som snakket om ulempe, men tradisjon, sier han.

Irriterende a-er

Høegh Henriksen mener at irritasjon over a-endingen skaper tilstrekkelig ulempe til at navnene bør endres.

– Det er irriterende når man for eksempel er i «Grønnegate», og ser at det står «Grønnegata» på alle skilt og i alle offentlige dokumenter.

– Det at man føler at man blir overkjørt i den tradisjonen man har er en ulempe.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Følg NRK Østlandssendingen på Facebook og Twitter .