Berg visste om ulovlige avtaler uten å informere bystyret

I januar fikk Oslos miljøbyråd vite om ulovlige innkjøpsavtaler i Energigjenvinningsetaten. Fem måneder senere handlet etaten fortsatt ulovlig for å unngå stenging av søppelanlegg.

Lan Marie Berg

VISSTE: - Jeg har informert bystyret i april om at jeg satt i gang en undersøkelse av blant annet anskaffelser i etaten, på bakgrunn av varsler og informasjon fra etaten, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

NRK fortalte torsdag at Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune i over to år har hatt en intern fullmakt til å bryte loven.

Fullmaktsmatrise i Energigjenvinningsetaten

FULLMAKT: Oversikten over hvem som hadde fullmakt til å gjøre ulovlige direkte anskaffelser er fra september 2016.

Foto: Faksimile

Lan Marie Berg (MDG) er ansvarlig byråd for etaten. Hun har lenge vært klar over at etaten kjøpte varer og tjenester ulovlig.

– Byrådsavdelingen ble i slutten av januar i år informert av etaten om at det foregikk ulovlige anskaffelser, skriver hun nå i en e-post til NRK.

NRK har gjentatte ganger den siste uken bedt om intervju med Berg, men fått nei. Hun svarer i stedet skriftlig på spørsmål.

Henviste til varsler

– Du ble i januar klar over at etaten i over to år hadde hatt en intern fullmakt til å bryte loven. Hvorfor har du ikke informert bystyret om dette?

– Jeg har informert bystyret om at jeg satt i gang en undersøkelse av blant annet anskaffelser i etaten, på bakgrunn av varsler og informasjon fra etaten, svarer Berg.

Hans Petter Karlsen, direktør i Energigjenvinningsetaten foran Haraldrud-anlegget

FIKK BESKJED: Hans Petter Karlsen, konstituert direktør i Energigjenvinningsetaten, tilstrådte 1. februar.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hun viser til at hun i februar ba revisorfirmaet PWC undersøke etaten. Dessuten fikk den nye direktøren, Hans Petter Karlsen, beskjed om å sørge for at reglene for offentlige anskaffelser følges.

Karlsen informerte Samferdsels- og miljøkomiteen under et møte i april at etaten hadde hatt brudd på regelverket for anskaffelser.

I det samme møtet informerte Berg om PWCs undersøkelse gjennom et notat. Her skriver hun ikke at hun allerede i januar ble informert om ulovlige innkjøp fra etaten selv. I stedet skriver hun at årsaken til undersøkelsen er anonyme varsler.

Fortsatte å handle ulovlig

Nå viser dokumenter NRK har fått innsyn i at mens PWC begynte å granske, fortsatte etaten å handle ulovlig.

Under et møte med Bergs byrådsavdeling i mai kom det frem at flere ulovlige avtaler var helt avgjørende for driften av byens søppelanlegg.

Så sent som 13. juni understreket EGE behovet for å handle industrigass på en avtale som hadde vært ulovlig i over ett år.

Haraldrud-anlegget, Oslo kommune

TRENGTE GASS: Industrigassen som søppelanlegget på Haraldrud i Oslo er avhengig av, ble i over ett år kjøpt ulovlig. Uten gassen ville anlegget stoppet opp.

Foto: Anders Fehn / NRK

Denne uken skrev byråden et nytt notat til komiteen om EGE. Heller ikke her står det noe om den interne fullmakten til å bryte innkjøpsreglene. I stedet skriver Berg:

«Noen av etatens rammeavtaler har blitt overskredet både når det gjelder beløp og tidsperiode.»

– Hvordan forklarer du at etaten har hatt avtaler i strid med loven?

– Det er nettopp det vi nå jobber med å finne ut av gjennom den eksterne undersøkelsen som jeg har bestilt. Forholdene som undersøkes i etaten er svært alvorlige. Brudd på anskaffelsesregelverket skal selvsagt ikke skje, skriver Berg til NRK.

Karlsen sa til NRK torsdag at EGE i dag ikke har ulovlige avtaler. Berg bekrefter også dette.

– Denne saken blir verre og verre

Gruppeleder Eirik Lae Solberg i Høyre mener saken er svært alvorlig for byrådet.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H)

KRITISK: – Denne saken blir verre og verre når det nå avsløres stadig nye uakseptable forhold i etaten, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Høyre.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Denne saken blir verre og verre når det nå avsløres stadig nye uakseptable forhold i etaten.

Lae Solberg mener Berg utvilsomt hadde plikt til å informere bystyret om at ansatte i etaten hadde fullmakt til å bryte reglene.

– Det er ikke godt nok at denne informasjonen er holdt tilbake.

– Når burde hun informert?

– Hun burde kommet til bystyret i januar, umiddelbart etter at hun hadde forsikret seg om at informasjonen hun hadde fått var korrekt.

Les også: Arbeidstilsynet åpner tilsyn etter ny søppelskandale i Oslo kommune

– Kulturproblem

Olav A. Røssaak, Venstres medlem i Kontrollutvalget, mener saken viser at det ikke bare er stress og tilfeldigheter som har ført til etatens mange lovbrudd.

– Når man har en egen kolonne i et skjema for hvem som kan inngå ulovlige anskaffelser, har man et kulturproblem.

Berg er forelagt kritikken fra Røssaak og Lae Solberg. Hun svarer at hun er utålmodig etter å få alle fakta i denne saken.

– Det er alvorlige forhold som undersøkes, og vi må være spesielt varsomme med å trekke slutninger uten et helhetlig faktagrunnlag, skriver hun.

Les også: Kontrollutvalget vil ha egen gransking av Lan Marie Berg