Hopp til innhold

Ber ministeren om rask togutbygging

Fylkesordfører Ole Haabeth vil møte samferdselsministeren for å be om rask utbygging av nytt dobbeltspor gjennom Østfold.

Dobbeltspor

Fylkesordfører Ole Haabeth vil at dobbeltspor gjennom Østfold skal stå ferdig i 2022.

Foto: NRK / NRK

Dobbeltsporet frem til Halden bør være ferdig i 2022, mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Både politikere og folk felst i Østfold mener at Samferdselsdepartementet nå må skjønne dette, sier Haabeth.

– Vil orientere om ønskene fra Øsfold

Han har nå bedt om et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for å målbære budskapet fra Østfold.

– Nå opplever jeg at både Østfold-politikerne og Østfold-samfunnet står samlet om det initiativet vi har tatt, og nå er det samferdselsdepartementet og etter hvert også Stortinget, selvfølgelig, som må få den samme forståelsen. Derfor har jeg i dag sendt brev til samferdselsministeren og bedt om et møte for å orientere om det arbeidet vi har satt i gang, sier Haabeth.

Han regner med at møtet vil skje ganske snart. Meltveit Kleppa har blitt varslet muntlig om at et møte er ønsket.

– Kan løpe sammen med ny InterCity-strategi

Han mener det er naturlig å få forsert utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold inn i transportplanene sammen med nysatsingen på høyhastighetstog og utvidelsen av InterCity-tilbudet.

– Det vi mener er jo at konseptet vårt – dobbeltspor til Halden 2022 – tar opp i seg både en utbygging av InterCity-strekningen og muligheter til å kjøre tog med høye hastigheter, og med disse midlene som nå bevilges, mener vi at planarbeidet også på denne strekningen må kunne forseres, sier Haabeth.

– Må inn i Nasjonal Transportplan

Han mener det er svært viktig at planarbeidet kommer i gang og at midler for dobbeltsporet kommer inn i Nasjonal Transportplan ved neste rullering.

– Nå vet vi at Jernbaneverket er i full gang med å revidere InterCity-strategien og skal i løpet av vårhalvåret ha fastsatt traseer for hvor banen skal gå, for selv om vi er veldig klare på at banen skal gå stort sett som den går i dag, må det tilpasninger til i en rekke av kommunene, både på grunn av at et dobbeltspor krever plass og går gjennom tettbygde områder, men også på grunn av at krav til kurver er veldig annerledes når hastighetene blir store. Så er det neste rullering av Nasjonal Transportplan. Det arbeidet er allerede i gang, og midler må legges inn i Nasjonal Transportplan ved neste rullering, sier Haabeth.