- Bygg dobbeltspor på Østre linje

Sats på Østre linje før dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden. Det vil flere nyte godt av, sier Askims ordfører.

Askim stasjon - togperrong

Antall togreisende fra Askim har gått ned det siste tiåret, noe ordfører Westgård ser i sammenheng med at togtilbudet er dårlig. Men det er likevel Østfolds tredje største togstasjon målt i antall reisende.

Foto: Vigdis Eliassen / NRK

Østre linje bør styrkes før det bygges dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden, mener Askim-ordfører Trygve Westgård fra Arbeiderpartiet.

– Må ikke glemme Østre linje

Jernbaneverket, Østfold fylkeskommune og kommunene langs Vestre linje gjennom Østfold ønsker å bygge dobbeltspor fra Oslo via Moss og Fredrikstad helt til svenskegrensen.

Men Westgård peker på at det er langt flere reisende på Østre linje enn mellom Sarpsborg og Halden.

Trygve Westgård, Arbeiderpartiet Askim

Askim-ordfører Trygve Westgård ønsker seg dobbeltspor mellom Askim og Spydeberg.

– Det er bra å satse på Vestre linje, men det er viktig ikke å glemme Østre linje. Når man satser på dobbeltspor i Ytre Østfold, synes jeg det er greit at man gjør det til Fredrikstad eller Sarpsborg, men før man begynner å bruke penger helt mot Halden, synes jeg det bør brukes penger på Østre linje i stedet, sier Westgård.

Westgård ønsker seg et dobbeltspor mellom Askim og Spydeberg, noe som kan bidra til å fjerne de hyppige forsinkelsene på Østre linje.

– Flere reiser på Østre linje

Han mener dette bør prioriteres før dobbeltspor mellom Halden og Sarpsborg fordi det vil komme langt flere passasjerer til gode.

– Moss er den største stasjonen i Østfold når det gjelder antall reisende, og deretter kommer Fredrikstad, men nummer tre er Askim, og hvis vi ser på de fire største stasjonene på Østre linje, er det mange flere som tar toget der enn mellom Halden og Sarspborg. Det er faktisk mer enn dobbelt så mange, sier Askim-ordføreren.

Westgård forteller at antall reisende fra Askim var større enn fra Fredrikstad inntil for ti år siden, men at antall togreisende har sunket fra Askim på grunn av det dårlige togtilbudet på Østre linje.

– Vi har faktisk gradvis gått nedover de siste ti årene. Trafikken har gått ned opp til 40 prosent, mens antall reisende med buss fra Askim til Oslo har økt med 48 prosent. Mange av disse vil helt sikkert begynne å ta tog dersom tilbudet blir bedre igjen, så potentsialet på jernbanen i Indre Østfold er stort, sier Westgård.