Hopp til innhold

Byggeforbud i Moss: Frykter kvikkleireskred midt i byen

Flere hundre huseiere i Moss har fått byggeforbud. Det er registrert bevegelser i grunnen i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Her ønsket jeg å forlenge den verandaen vi har der. Vi vil ta den bort rundt hjørnet forbi vinduet, sier Eyvind Lindberg.

Han peker og forklarer. Lindberg har bodd i eneboligen i Moss sentrum i over 40 år.

Men utvidelse av verandaen kan han se langt etter.

En mann med halvlangt, brunt hår og briller står foran et grått hus. I bakgrunnen ser man stillas inntil husveggen.

Lindberg var i gang med å bytte kledning på huset da byggeforbudet ble lagt ned. Både dét arbeidet og drømmen om større veranda er satt på pause.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Moss kommune har på kort varsel lagt ned byggeforbud i hele området. Det er fordi det er kvikkleire i hele skråningen ned mot Oslofjorden.

Samtidig bygger Bane Nor ny jernbanestasjon og nytt dobbeltspor rett nedenfor nabolaget.

Frykter kvikkleireskred

– Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten til innbyggerne, sier Nils Erik Pedersen.

Direktøren for plan, miljø og teknikk i Moss kommune er klar over at byggeforbudet skaper problemer for innbyggerne.

At dette skaper reaksjoner og at det får konsekvenser, har vi veldig stor forståelse for, sier Pedersen.

En mann med lyst hår, blå skjorte og grå dressjakke ser inn i kamera. På jakken henger en liten pin med Moss sitt kommuneskjold.

Nils Erik Pedersen er direktør for plan, miljø og teknikk i Moss kommune.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

På grunn av jernbaneutbyggingen pågår det en omfattende overvåkning i området.

Bane Nor har registrert bevegelser i kvikkleiren.

Det er frykten for et kvikkleireskred midt i byen som er grunnen til at all annen graving enn jernbaneprosjektet må vente.

Kommunen sier det er trygt å oppholde seg i området, selv om det pågår massiv jernbaneutbygging. Bane Nor har en rekke måleinstrumenter i området.

– Bane Nor gjør nøye vurderinger av hvordan belastningen påvirker hele tiden, sier Pedersen.

«Mannen i gata» har ikke samme kompetanse på hvordan små grep i egen hage kan påvirke stabiliteten, og kommunen har ikke kontroll over totalbelastningen.

Det er ingen konkret hendelse som tilsier at vi gjør dette grepet akkurat nå. Det er mer en erfaring at vi ser at vi ikke har den nødvendige kontrollen i dette området, for å ivareta sikkerheten til beboerne våre. Vi må ha litt kraftigere verktøy for å sikre at vi kan holde kontroll på stabiliteten i dette området.

Dronebilde av Kransen i Moss sentrum. Flere vogntog kjører gjennom rundkjøringen og det pågår byggearbeider langs veien.

Byggeforbudet gjelder iblant området Fjordveien, Melløs og Moss havn.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Bane Nor syns byggeforbudet er en god idé.

Det er samlet sett en faresone for kvikkleire som henger og virker sammen. Det å redusere sannsynligheten for at noen gjør noe som reduserer sikkerheten, er viktig.

Det sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen i Bane Nor.

Les også Regjeringen vil bygge dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad

Nygård Støre Vedum

Mer kvikkleire enn forventet

Arbeidet med dobbeltsporet i Moss har opplevd en rekke problemer over flere år.

I november 2019 startet byggingen av 10 kilometer jernbane gjennom Moss. Det viste seg raskt at kvikkleiren i sentrumsområdet var mer ustabil enn først antatt.

Det har ført til kostnadssprekk og utsettelser. I fjor ble det kjent at åpningen av dobbeltsporet utsettes til 2030, også da fikk kvikkleiren skylden.

Dronebilde av Moss havn, jernbaneutbyggingen og bebyggelse i skråningen ned mot Oslofjorden

Byggeforbudet i deler av Moss sentrum er permanent, men vil tas opp til vurdering etter at arbeidene med jernbanen er ferdig.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Med små sensorer følger Bane Nor nøye med på bevegelser i grunnen. Det er allerede satt i gang tiltak for å sikre bydelen.

Ordfører Simen Nord har tidligere sagt til NRK at han har forståelse for at situasjonen kan virke skremmende.

– Bane Nor har døgnkontinuerlig overvåkning og de har knyttet til seg landets fremste ekspertise på dette med kvikkleire. Men likevel skjønner jeg at dette kan oppleves utrygt, så her mener vi det er viktig med god informasjon, sier Nord.

Les også Østfoldbanen: Fire milliardsprekker på 37 kilometer

Reportasje om Østfoldbanen desember 2019

Trygt å bo i Moss

Til tross for at det nå ikke er lov til å stikke en spade i jorden i hele bydelen, mener kommunen at det er helt trygt å bo der.

Det forutsetter jo nettopp at det ikke gjøres tiltak som vi ikke har god kontroll på i fareområdet, sier direktør Pedersen.

Det er årsaken til at vi legger ned forbud, for å sikre oss at vi har kontroll på hele området.

En mann med halvlangt hår, svarte briller og lang, grønn jakke står foran et grått hus. Langs husveggen er det satt opp et stillas.

Lindberg får kanskje ikke realisert utvidelse av verandaen før i 2030.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Eyvind Lindbergs verandadrøm må kanskje vente helt til 2030. Da skal jernbaneprosjektet etter planen være ferdig.

For innbyggerne betyr byggeforbudet få muligheter til å gjøre endringer på eget hus og hage. Forbudet gjelder også ikke-søknadspliktige tiltak.

De sier at da får vi selge, vi må flytte. Men det er ingen som vil kjøpe her. De som har solgt, har mistet halvannen million på tilsvarende hus bortover her, sier Lindberg.