Hopp til innhold

Nå skal bevæpnede soldater bli vanligere

Heimevernet ber folk venne seg til å se soldater med våpen i gatene. – Vi vil ikke at folk skal bli redde når de ser oss.

Heimevernet skal øve mer og ber folk bli vant til å se dem i gatene

Dette skal bli et vanligere syn nå som alle HV-soldater skal øve oftere.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / Forsvaret

I årets forsvarsbudsjett er det satt av mer penger til Heimevernet (HV), nærmere bestemt 1,43 milliarder kroner.

Det fører blant annet til at alle HV-soldater skal ut i felt for å øve i år. Nå skal de også øve mer i byene.

I den forbindelse varsler de at de kommer til å bli vanligere å se i bybildet.

– Vi ser at folk flest er mindre vant til å se soldater nå enn tidligere, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef i HV, Per Gunnar Grosberghaugen.

Per Gunnar Grosberghaugen

Per Gunnar Grosberghaugen er oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Heimevernet.

Foto: Håvard Madsbakken / Forsvaret

– Holder ikke å øve i skogen

Han sier folk har reagert på å se soldater med våpen i byene og ringt politiet. Disse situasjonene ønsker HV å avverge ved å informere om at de kommer til å øve mer i byene.

– Dagens konflikter foregår ofte i de områdene hvor folk bor, altså i byene, og da må man øve på det. Da holder det ikke lenger å bare øve i skogen, sier Grosberghaugen.

De siste årene, blant annet som følge av terrorangrep, er det blitt vanligere i flere europeiske land å se soldater som patruljerer ute i gatene, som for eksempel i Frankrike og Belgia.

Redd for terror

Forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) råder Heimevernet og Forsvaret til å informere godt i forkant av øvelser. Han trekker fram tilfeller hvor terrorister har kledd seg i paramilitære antrekk.

Folk kan også bli redde for at noe har skjedd hvis de plutselig ser bevæpnede soldater som passer på et eller annet, sier Håkenstad.

Øvelse HV

HV-soldater under øvelse i Elverum.

Foto: Marte Brohaug / Forsvaret

– Det vil være lurt å informere godt i befolkningen. Og soldatene det er snakk om, når de treffer befolkningen, at de har fått et pekepinn på hva de skal si og hvordan de skal opptre for å ikke skape uro. Men når det er sagt, er det mitt klare inntrykk at dette stort sett er helt uproblematisk, sier han.

Vanligere syn før

Det var trolig vanligere for folk for 20–30 år siden å se bevæpnede soldater, forklarer Håkenstad.

– Det forsvaret man hadde under Den kalde krigen, var veldig, veldig stort. Da den tok slutt, var det ikke behov for å beholde det forsvaret og man hadde heller ikke råd til det. Så da ble det en nedbyggingsprosess som gjorde at Forsvaret ble mindre synlige ute blant folk, forklarer han.

Forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Magnus Håkenstad er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Foto: IFS

Heimevernet øvde i Hønefoss i Ringerike tidligere i februar, og da uttalte major Espen Hagen til Ringerikes Blad at de ønsker å være mer synlige.

Gunnar Øvereng, som bor ved øvelsesområdet, sier naboene hørte litt smell, men at det gikk fint.

– De må gjerne øve mer for oss, spesielt hvis det ikke blir mer bråk enn det var og hvis vi får informasjon på forhånd, sier han.

– Si «hei» til soldaten

Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen sier de forstår at folk kan reagere, men sier de håper at folk kan føle seg trygge, og ikke utrygge, ved å se bevæpnede soldater.

– Vi ønsker å si at det er helt normalt å se norske soldater med våpen som trener i nærmiljøet, sier han.

– Så vil vi oppfordre folk til å si «hei» til en HV-soldat hvis du møter han ute. For det er hyggelige mennesker, som er en del av lokalmiljøet til vanlig.