Avviser erstatningskrav

Halden kommune vil ikke betale erstatning til byggeleder, som fikk sparken i Halden ishall.

Halden ishall

IKKE GRUNNLAG FOR Å REISE KRAV. Halden kommune svarer den 21. juni, at de ikke har anledning til å utbetale krav det ikke anses å være rettsmessig grunnlag for.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere byggeleder for Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen varslet tidligere denne uka et erstatningskrav mot Halden kommune på 3,3 millioner kroner.

Engebretsen er av ansatte og politikere i kommunen beskyldt for å ha sprengt budsjetter og bygget Halden ishall feil, da han hadde ansvaret på vegne av ISS for utvidelse og ombygging av ishallen.

Han ble sagt opp av ISS i 2009, blant annet som følge av beskyldningene, ifølge Engebretsen selv.

Les også:


Avviser krav

Thor-Ivar Engebretsen

AVSLAG PÅ ERSTATNING. Thor Ivar Engebretsen har i første omgang fått beskjed fra Halden kommunes advokat, om at kommunen ikke finner det dokumentert godt nok, at han har krav på noen erstatning.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fristen kommunen hadde fått for å svare Engebretsen gikk ut torsdag, og kommunens advokat Veronica Aam skriver i et brev den 21. juni at kommunen ikke har anledning til å utbetale krav det ikke anses å være rettsmessig grunnlag for.

Kommuneadvokaten etterlyser nærmere presisering eller dokumentasjon for hvorfor kommunen skal ha et erstatningsansvar i forhold til Engebretsen.

Aam skriver videre at om Engebretsen ble presset til å slutte av ISS, er det et forhold mellom ham og hans tidligere arbeidsgiver.

Kommuneadvokaten skriver:

"Dersom det menes å ha skjedd brudd på arbeidsmiljøloven med det til følge at det utløser krav på erstatning, er dette et krav som må rettes mot ISS.

Halden kommune har ikke, og er ikke i posisjon til å ta stilling til om slikt krav foreligger."

NRK har ikke fått kontakt med Thor Ivar Engebretsen eller hans advokat Truls Johannessen for en kommentar til kommunens svar.

Les også:

Thor Edquist (H)

HAR IKKE GITT LØFTER. Halden-ordfører Thor Edquist (H) har ikke gitt løfter til Engebretsen om økonomisk kompensasjon, heter det i brevet fra kommuneadvokaten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ingen løfter fra ordfører

Halden kommune skriver torsdag i sitt svar til Thor Ivar Engebretsens advokat, Truls Johannessen, at det er tre grunnvilkår for erstatning;

"Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap, og det må være en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet."

Veronica Aam skriver videre at hun er orientert om av ordfører Thor Edquist (H), at han ikke har gitt løfter om økonomisk kompensasjon for eventuelle tap i sakens anledning, da ordføreren ikke har fullmakt til å gi slike lovnader uten politisk vedtak.

Les også:

Politikere og ansatte i Halden kommune

STEVNES SOM VITNER. En rekke politikere og ansatte i Halden kommune har vært involvert i ishallsaken, og vil bli stevnet som vitner - dersom dersom Thor Ivar Engebretsen går til en erstatningssak.

Foto: NRK/Halden Dagblad

Vil stevne alle med ishall-tilknytning

Revisjonsselskapet KPMG har laget en omfattende rapport om ishallsaken på bakgrunn av dokumenter en ansatt på rådhuset har plukket frem for selskapets granskere.

KPMG har også intervjuet en rekke politikere og ansatte i Halden kommune om deres forhold til ishallsaken, og mange av disse vil bli stevnet for retten i en eventuell erstatningssak med Thor-Ivar Engebretsen.

- Det er litt tidlig å avgjøre nøyaktig hvem som må vitne, da dette blant annet vil avhenge av hva dagens ledelse i kommunen mener om saken, sa Truls Johannessen i advokatfirmaet Hammervoll & Co DA til NRK.no tidligere i uka, før kommunens svar forelå.

Johannessen mente, at alle som har hatt med ishallsaken å gjøre, vil kunne være aktuelle vitner i en eventuell erstatningssak.

Les også:

Sendt Kontrollutvalget

Etter at KPMG hadde mottatt tilleggsinformasjon fra noen av de involverte i ishallsaken, bad selskapet kommunen vurdere å utvide oppdraget mot mer betaling, slik at tilleggsdokumentasjonen kunne granskes.

KPMG har i sin rapport skrevet at de ville kunne kommet frem til en annen konklusjon, dersom de hadde hatt annen dokumentasjon tilgjengelig enn i det opprinnelige materialet.

Kommunen takket nei til KPMGs forslag, og et enstemmig kommunestyre vedtok i mars i år, at saken skal sendes til Kontrollutvalget for vurdering.

Men oversendelsen fra rådhuset til Kontrollutvalget har tatt tid, og først etter at NRK purret saken i forrige uke, ble saken sendt utvalget, som ikke samles til møte på denne siden av sommerferien.

Les også:

Usikkert om saken legges vekk

Selv om Kontrollutvalget nå sitter med ishallsaken, er det på ingen måte gitt at utvalget lander på videre gransking, og saken kan bli lagt vekk.

Folk i Halden har delte meninger rundt spørsmålet om videre gransking.

Det er brukt 300 000 kommunale kroner på KPMGs gransking av saken, og flere har ment at kommunen, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, ikke kan bruke mer penger på videre gransking.

Motsatt er det hevdet at sannheten rundt hva som skjedde, da Halden ishall ble stengt, ishockeyklubben Comet gikk konkurs og hvorfor det gikk flere år før hallen stod fullt ferdig til bruk, må opp på bordet for enhver pris.

Pengene avgjør?

Geir Helge Sandsmark (V), som tilhører den politiske posisjonen i Halden kommune, sa i mars i år at han ikke var overrasket over at kommunestyret enstemmig gikk inn for at Kontrollutvalget skulle få saken oversendt.

- Det er en konklusjon med usikkerhet vi har sett i rapporten fra KPMG. Det er et stort folkelig engasjement, og mange har meninger. Det er derfor ikke naturlig å legge denne saken død, sier han.

Haldens nåværende ordfører Thor Edquist (H) var selv en av de som før kommunevalget i 2011 skrev under på et opprop, der det ble tatt orde for en åpen høring, da striden rundt ishallsgranskingen blåste som verst.

Thor Edquist karakteriserte granskingen i sterke ordelag, og sa blant annet på en pressekonferanse arrangert av de daværende opposisjonspartiene, at det var nødvendig med et ekspertpanel med kompetanse på jus, økonomi og tekniske forhold til en åpen høring.

- Så må vi få belyst alle sider av saken, og folk i Halden og pressen kan være tilstede, sa Edquist i mai 2011.

Som ordfører, med Halden kommunes slunkne pengekasse mellom hendene, har Edquist vært mer usikker på om en gransking lar seg gjennomføre av økonomiske årsaker.

Kommuneøkonomien kan dermed bli tungen på vektskålen, og det hele kan ende med at det verken blir åpen høring eller videre gransking.