NRK Meny
Normal

Kommunen refses i ishall-saken

Granskningsrapporten kritisk mot flere involverte i Halden ishall.

Halden ishall

FORFØLGES ELLER LEGGES VEKK? Før valget i fjor ble det fra flere partier gitt uttrykk for at 'det ikke skulle stå på penger', for å finne sannheten rundt ishall-skandalen. Regningen ligger nå på bordet, men spørsmålet er om Halden kommunes elendige økonomi tåler utgifter til videre gransking.

Foto: Rainer Prang / NRK

KPMG er sterkt kritiske til flere parter i ishallssaken i Halden, men kommunen får mest stryk i revisorselskapets ferske granskingsrapport.

KPMG lister opp en rekke kritikkverdige forhold.

I den 121 sider lange rapporten får kommunen refs for dårlig dokumentasjon og styring, helt tilbake til de ga den opprinnelige bankgarantien for en ombygging av Halden ishall.

Formannskapet i Halden kommune behandlet rapporten den 7. februar i år, og sender saken til kommunestyret.

Les også:

Halden kommune rådhuset

HADDE KUN DOKUMENTER FRA KOMMUNEN Å FORHOLDE SEG TIL. Funnene i rapporten er basert på mandatet KPMG fikk fra Halden kommune, og den dokumentasjon kommunen har stilt til disposisjon for granskerne.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kunne fått et annet resultat med andre dokumenter

KPMG AS ble ved engasjementsbrev av 18. august 2011 gitt i oppdrag å gjennomføre undersøkelser knyttet til ombyggingen av Halden Ishall.

I følge KPMG er funnene i rapporten basert på mandatet fastsatt i engasjementsbrevet.

"Hadde vi gjennomført ytterligere eller alternative undersøkelser, ville dette kunne hatt innvirkning på resultatene av vårt arbeid", skriver KPMG.

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de opplysninger som er gitt og den dokumentasjon som har vært gjort tilgjengelig for KPMG fra kommunens side.

Halden ishall

DOBBELT SÅ DYR? Det har vært hevdet fra tidligere ordfører i Halden at ishallen er bygd på tvers av tegningene. Rådmannen i Halden har sagt at byggekostnadene ble dobbelt så dyre som opprinnelig planlagt. Motsatt er det hevdet at ishallprosjektet ble torpedert av Halden Ap. KPMGS rapport kan bidra til å klargjøre en del av påstandene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hull i dokumentasjonen

KPMG mottok tre filer med dokumentasjon før oppstart av granskingen fra Halden kommune.

Dokumentasjonen hadde et omfang på 1 210 sider, og etter oppstart mottok KPMG dokumentasjonen i papirformat.

Nødvendig gjennomgang og systematisering av byggesaksdokumenter, som følge av ulik redigering i mottatt elektronisk fil og papirperm, ble gjennomført innledningsvis i undersøkelsene.

I den mottatte digitale dokumentasjonen har KPMG konstatert at det også i flere tilfeller har manglet sider som ikke var skannet inn, og representerer en risiko for ufullstendighet i mottatt materiale.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

TIPSET GRANSKERNE. Thor-Ivar Engebretsen fremla omfattende dokumentasjon for KPMGs granskere, som ble lagt vekk.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fikk tips - sjekket dem aldri

Det er rundt 20 personer, som står oppført som involverte i ishall-saken i KPMGs rapport.

Blant de som er ført opp som involverte er tidligere ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), Svein Olaussen (Ap), Per Egil Pedersen (rådmann), Åsmund Bråtekas (kommunalsjef for teknisk og kultur),

Asbjørn Montelius (leder for Enheten for Plan, byggesak og geodata i Halden kommune), Eirik Milde (Høyre -var varaordfører i perioden oktober 2003 til oktober 2007),

Roar Lund (Høyre - og daglig leder og styreleder for Halden Ishall Eiendom AS, styremedlem og styreleder i Halden Ishall AS og tidligere også styreleder i Ishockeyklubben Comet Halden),

John Østensvig (Ap - var varaordfører i Halden kommune i perioden 22. oktober 2009 til 20. oktober 2011).

Thor-Ivar Engebretsen (var ansatt i ISS Facility Services AS , som hadde byggeoppdraget i ishallen, nestleder og senere leder i styret for Halden Ishall Eiendom AS, styreleder i Halden Ishall AS.)

KPMG har mottatt enkeltdokumenter i forbindelse med intervjuer, samt tilleggsdokumentasjon fra Halden kommune.

I rapporten skriver KPMG at granskerne ble kontaktet av enkeltpersoner, som har ønsket å bidra med ytterligere dokumentasjon til undersøkelsene, blant annet Thor-Ivar Engebretsen.

KPMG formidlet Engebretsens henvendelse til Halden kommune, men granskingsoppdrag ble ikke utvidet til å omfatte dokumentasjonen fra Engebretsen, og dokumentene er følgelig ikke mottatt av KPMG.

Comet

HASTVERK ER LASTVERK. Halden kommunestyre fattet vedtaket om å stille bankgaranti på 19,8 millioner på et mangelfullt dokumentert og ikke forankret grunnlag som følge av tidspress, skriver KPMG

Foto: Espen Torgersen / NRK

Dårlig styring, mangelfull dokumentasjon og hastverk

KPMG skriver i sin rapport at Halden kommunestyre fattet vedtaket om å stille bankgaranti på 19,8 millioner i 2007 på et mangelfullt dokumentert og ikke forankret grunnlag.

KPMG mener vedtaket ble fattet som følge av tidspresset som oppsto, da ishockeyklubben IK Comet Halden fikk opprykk til elitedivisjonen.

- Tidspresset påvirket normale beslutningsprosesser og gjennomføringen av utbyggingsprosjektet for Halden Ishall, mener granskerne.

"Halden kommune burde tatt grep på bakgrunn av ny kunnskap de fikk på et tidlig tidspunkt sommeren 2007, om nye kalkyler som indikerte at ombyggingsprosjektet ville medføre betraktelig større kostnader enn den vedtatte bankgarantien på 19,8 millioner", skriver KPMG i sin rapport.

KPMG mener kommunen burde ha vurdert realiteten i de opprinnelige kostnadskalkyler som lå til grunn for kommunens vedtak i 2007.

Dobbeltroller

I følge KPMG har Halden Ishall Eiendom AS ikke i tilstrekkelig grad hatt økonomisk styring og kontroll i utbyggingsprosjektet for Halden Ishall.

Byggeleder, som også har vært styreleder og daglig leder, har hatt dobbeltroller som representerer en iboende svakhet i selskapets kontrollmiljø, og som kan ha medført uheldige lojalitetskonflikter, heter det i rapporten.

Utbyggingsprosjektet har vært eksponert for risiko ved at prosjektets leverandører i hovedsak er engasjert uten formelle eller juridisk vurderte avtaler, mener granskerne.

"Utbyggingsprosjektet etablerte ikke gode nok systemer, prosesser og rutiner for å sikre god økonomistyring og kontroll.

Det ble ikke etablert en byggekomité som forutsatt, og Halden Ishall Eiendom AS har ikke kunnet føre tilstrekkelig kontroll og økonomistyring", skriver KPMG.

Kommunestyret i Halden

TREG BEHANDLING FORSINKET PROSJEKTET? Halden formannskaps mangelfulle oppfølging av kommunestyrets vedtak av 18. desember 2008, kan ha medført forsinkelser i arbeidet med å ferdigstille ishallen, heter det i rapporten. Granskerne har ikke tatt stilling til juridiske spørsmål, og har heller ikke tatt stilling til hvilke følger de faktiske funnene kan eller bør medføre.

Foto: TV Halden

Mangelfull oppfølging kan ha gitt forsinkelser

KPMG mener avtaler som ble inngått av Halden kommune med Halden Ishall Eiendom AS 8. juni 2007, og med ISS Facility Services (ISS) 23. juni 2009 begge burde vært gjenstand for juridisk vurdering av en uavhengig juridisk rådgiver, for å oppnå omforent forståelse mellom partene for avtalenes innhold.

- Halden formannskaps mangelfulle oppfølging av kommunestyrets vedtak av 18. desember 2008 om garantiøkning fra 19,8 til 23 millioner, kan ha medført forsinkelser i arbeidet med å ferdigstille ishallen, skriver KPMG i rapporten.

"Det oppsto avvik fra de opprinnelige tegningene i utbyggingsprosjektet som ble lagt til grunn i forbindelse med behandling av byggetillatelser i Halden kommune.

Avvikene oppsto som et resultat av mangelfull styring i byggeperioden. Nødvendig oppfølginger som byggemøter og statusrapporter er oppgitt å ha vært helt eller delvis fraværende", skriver granskerne.

Manglet dokumentasjon av kontroll

Prosjektplanlegging basert på ikke formalisert dugnadsinnsats har også forsterket risikoen for redusert kvalitet på arbeid, og vanskeliggjort normale kontroll- og oppfølgingsmekanismer.

Byggeprosjektet har mangelfull dokumentasjon for prosjektets utvikling, heter det i rapporten.

KPMG har ikke mottatt dokumentasjon som dokumenterer at Halden kommune har ført en aktiv kontroll med utviklingen i prosjektet, og en slik kontroll mener granskerne burde ha vært dokumentert som referater fra byggemøter og styringsgruppemøter.

"Halden kommune burde som en betydelig bidragsyter, stilt krav til og foretatt kritiske vurderinger av fremdrifts- og økonomirapportering i utbyggingsprosjektet.

Kommunen kunne stilt kontrollerende spørsmål og etterspurt dokumentasjon med henblikk på en slik overordnet kontroll", heter det fra rapporten.

Forsinket rapport

Revisjonsselskapet "KPMG" - som har gransket hva som gikk galt under utbyggingen av Halden Ishall, leverte sin rapport til kommunen den 1. februar i år.

Granskingen har pågått siden i fjor sommer - og kom i stand etter påstander om overskridelser, feilbygging og politisk torpedering.

Rapporten skulle ha vært ferdig 30. november i fjor, men granskingen ble mer omfattende enn KPMG først trodde.

Granskingen er finansiertav midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Les også:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Greåker Norgesmestere i innebandy

    Det var Greåker som stakk av med NM-tittelen etter at de slo Sveiva på straffer i finalen i Ekeberghallen. Kampen endte 4-4 etter full tid. Greåker scoret på tre av sine straffer, mens Sveiva bommet på alle. Dermed kan sarpingene juble for sin første NM-seier på ni år.

  • Straffer i NM-finalen

    Greåker og Sveiva scoret to mål hver i den tredje perioden i NM-finalen i innebandy for menn, men ingen av lagene klarte å finne veien til målet i spilleforlengelsen. Finalen skal dermed avgjøres på straffer. Niklas Nordh og Martin Moeskau Lilleby sto bak de to målene i tredje periode.