Kan bli saksøkt for 3,3 millioner

Tidligere byggeleder i Halden ishall krever erstatning og oppreisning av Halden kommune.

Halden kommune

HALDEN KOMMUNE ER GRANSKET OG KAN BLI SAKSØKT I FORBINDELSE MED ISHALLEN. Ishallsaken har i flere år vært en verkebyll for Halden kommune. Nåværende posisjon hevdet før valget i 2011, at de ville ha 'åpen høring' og opprydding i uavklarte spørsmål rundt Halden ishall. Konkrete vedtak har latt vente på seg, og nå kan kommunen bli trukket for retten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tidligere byggeleder i Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen, varsler erstatningskrav mot Halden kommune på 3,3 millioner kroner.

Engebretsen er av ansatte og politikere i kommunen beskyldt for å ha sprengt budsjetter og bygget Halden ishall feil, da han hadde ansvaret på vegne av ISS for utvidelse og ombygging av ishallen.

Han ble sagt opp av ISS i 2009, blant annet som følge av beskyldningene.

- Etter samtaler og korrespondanse med den nye politiske ledelsen i Halden kommune for å finne en løsning, er Engebretsen nå gått lei av av å vente på svar fra kommunen, sier hans advokat Truls Johannessen i advokatfirmaet Hammervoll & Co DA til NRK.no.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

VARSLER SØKSMÅL MOT KOMMUNEN. I kjølvannet av byggestopp, krangel om penger og diskusjonen om brutte politiske løfter kom politianmeldelser og millionsøksmål mellom Thor-Ivar Engebretsen og ISS. Nå er Engebretsen lei av at kommunen somler med Kontrollutvalgsgranskingen og at han ikke får svar.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ble skjelt ut, fikk sparken og ble saksøkt

Thor Ivar Engebretsen mistet jobben som avdelingsleder i ISS, og han mener det skjedde blant annet som en følge av beskyldninger gjennom media fra kommunale politikere og ansatte på rådhuset.

Han har opplevd utsagn fra kommunens ledelse, som svært ubehagelige.

Halden Arbeiderpartis daværende ordfører, Per Kristian Dahl, sa til NRK i september 2009;

"Her har de rotet seg inn i en forferdelig situasjon, både med den økonomiske situasjonen i klubben og med utbyggingen av hallen, som er tilnærmelsesvis en skandale. "

Daværende rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, sa i forbindelse med en felles pressemelding fra ISS og Halden kommune i november 2010.

"- ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter".

NRK har spurt ISS om å få se regnskap og bilag fra byggeaktiviteten i ishallen, som kan underbygge påstandene om budsjettsprekk og feilbygging Engebretsen skal ha stått for, men er nektet dette.

Thor-Ivar Engebretsen fikk i bakkant av sin oppsigelse fra ISS rettet et krav mot seg på 13 millioner kroner fra sin tidligere arbeidsgiver, og han anmeldte selv ISS for falsk anmeldelse og rettet et erstatninsgkrav mot selskapet.

Men politiet henla sakene og kravene bortfalt.

Les også:

Roar Lund

- DET BLE DREVET POLITISK SPILL. Høyres Roar Lund hadde roller i ishallen og Comet, og har hevdet at Halden Arbeiderparti stod bak torpederingen av ishallprosjektet.

Foto: Halden Dagblad

- Politisk maktmisbruk

Engebretsen har hele tiden hevdet at byggearbeidene holdt budsjett, og at det aldri har vært noen fare for liv og helse i ishallen, slik det har vært sagt fra kommunalt hold.

Han har fått støtte fra Høyres politiker Roar Lund, som også hadde verv i Comet og i Halden ishall AS.

Lund sa i oktober 2010 til NRK at det var politisk maktmisbruk fra Halden Ap, som lå bak skandalen i ishall-utbyggingen.

Dette er benektet av Halden Ap.

- At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot Lund og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sa Per-Kristian Dahl, som en kommentar til Lunds utspill.

Også Fremskrittspartiets Egil Lund Pettersen, som arbeidet i ISS og hadde verv i Comet, mente politisk trenering ødela for ishockeklubben Comet, som verken fikk trene eller spille i ishallen.

Klubben gikk deretter konkurs.

- En fryktelig personlig belastning

Også ISS mente, før de sparket Engebretsen og inngikk avtale med Halden kommune i juni 2009, at det var et politisk spill rundt ishallen i Halden.

I et internt ISS-notat NRK har fått tilgang til heter det:

"Kommunen har ikke oppfylt sin forpliktelse til å finansiere bygget og har heller ikke overskjøtet eiendommen slik at Halden Ishall Eiendom AS alternativt kan søke endelig finansiering av byggekostnadene eksternt."

Det heter videre:

"Kommunen har ikke engang fulgt opp kommunestyrevedtaket om å utvide garantirammen til kr. 23 mill. eks. mva. med den følge at Handelsbanken har sagt opp låneavtalen.

Det virker som det pågår et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet med de økonomiske tap som følger av dette både for HIE og for entreprenørene."

- Denne saken har vært en svært stor belastning, der Engebretsen har blitt stående nærmest alene som syndebukk, uten at det noensinne er fremlagt dokumentasjon for påstandene fra kommunalt hold.

Dette går det ikke an å feie under teppet. Nå må Halden kommune rydde opp, sier advokat Truls Johannessen til NRK.no.

Les også:

Somlet på rådhuset

Saken har vært gransket av revisjonsselskapet KPMG, som i sin rapport skrev at hvis de hadde hatt andre dokumenter enn det kommunen hadde håndplukket for dem, så ville granskingsresultatet kunne ha blitt annerledes.

Det var ansatte i rådmannsstaben som plukket ut dokumenter til granskerne, og det kom massiv kritikk fra flere hold, og påstander om at granskingen var "tilrettelagt" av det daværende politiske flertallet og staben på rådhuset.

- Når man kobler på organer, som kan ha hatt en rolle i det som skal granskes, så kan det stilles tvil ved granskningens uavhengighet, sa leder for Norges Kommunerevisorforbund, Ole Kristian Rogndokken til nrk.no i august 2011 i forbindelse med granskingsprosessen.

I mars i år vedtok kommunestyret at KPMGs rapport og en del tilleggsdokumenter skulle sendes til Kontrollutvalget for eventuell oppfølging, men saken er somlet bort i kommuneadministrasjonen.

Ikke før i forrige uke, etter at NRK hadde purret saken, ble saken oversendt til Kontrollutvalget, slik det ble vedtatt tre måneder i forveien at saken skulle.

- Jeg innrømmer at det er gjort en feil her, og at saken dessverre har blitt liggende på rådhuset. Det beklager jeg, sa formannskapssekretær Martin Vik til NRK.no i forrige uke.

Les også:

Tap og oppreisning

I brevet fra Engebretens advokat til Halden kommune, datert 18. juni i år, er fristen for å avgi et svar på Engebretsens krav satt til kommende torsdag.

- Skulle kommunen la være å svare til fristen eller vi ikke kommer i forhandlinger, vil vi måtte forfølge dette rettslig, sier Truls Johannessen.

Det er et saftig krav kommunen kan få rettet mot seg.

Til sammen dreier tap av arbeidsfortjeneste, oppreisning og advokathonorarer seg om krav på tilsammen 3 335 000 kroner.

-Thor Ivar Engebretsen vil anmode kommunens nye politiske ledelse om å ta et ansvar for den urett som har blitt begått mot ham av den foregående politiske ledelse og administrasjon, skriver Truls Johannessen i sitt brev til kommunen.

Les også:

Comet

GIKK KONKURS. Ishockeyklubben Comet, som per 2009 var å finne i Eliteserien i norsk hockey, ble nektet både å trene og spille i Halden ishall av Halden kommune. Klubben gikk konkurs, ble degradert og barna i klubben måtte reise til Sarpsborg for å drive med hockey.

Foto: MMS-Foto/Trond Johnsen / NRK

-Vil ha saken ut av verden

Høyres ordfører i Halden, Thor Edquist, var en av av de som før valget i fjor bad om åpen høring av ishall-saken.

Han har hele tiden gitt uttrykk for skepsis til påstandene fra politikere i det forrige regimet og fra rådhuset rundt ishallsaken, og var heller ikke fornøyde med måten granskingen ble igangsatt på av det forrige politiske flertallet (Ap, SV og Krf).

- Ishallsaken er en av mange uavklarte saker vi har arvet fra det forrige politiske regimet. Uansett utfall av denne saken, vil vi ha den ut av verden – slik at vi kan se framover, sier Edquist til NRK.no.

Om fristen på å svare på det rettslige varselet, som er satt til 21. juni, sier han;

-Fristen er kort, men vi skal greie å få avgitt et svar, slik det bes om, sier han.

Edquist vil ikke forskuttere hva han svarer eller hva Halden kommune kan lande på av avgjørelse, men minner om at saken av et enstemmig kommunestyre er besluttet sendt Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Halden kommune fikk først saken tilsendt seg i forrige uke, og utvalget har ingen flere møter før etter sommerferien.

Les også: