Hopp til innhold

Vil sende 11 måneder gammel baby til Afghanistan

Samme dag som Norge evakuerte sine medarbeidere fra ambassaden i Kabul, fikk ei 11 måneder gammel jente avslag på oppholdssøknaden. Det er trygt å reise til Afghanistan, står det i avslaget.

Familie i kirkeasyl i Hønefoss kirke

En 11 måneder gammel baby må forlate Norge innen 3. september etter avslag om opphold i Norge.

Foto: Ryan Kelly / NRK

Jenta ble født i Norge i september i fjor og skal sendes til foreldrenes hjemland, Afghanistan innen 3. september. Avslaget kom 13. august. Det var samme dag som regjeringen bestemte at Norge skulle evakuere ambassaden i Kabul.

Bakgrunnen var Talibans raske maktovertagelse i landet etter at Nato-landene trakk seg ut av Afghanistan.

Nadin Askeland Humlen, advokat

Nadin Askeland Humlen er advokat for den afghanske familien i kirkeasyl.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er helt skandaløst å arbeide for å få folk ut av Afghanistan samtidig som en ber en liten jentebaby om å reise til landet. Det henger ikke sammen i det hele tatt, sier familiens advokat Nadin Askeland Humlen til NRK.

Brevet til familien er sendt 13. august og det står i brevet at det ikke er noe å frykte i Heras provinsen.

Da vet vi fra media at det har pågått kamper i flere dager i Herat, sier Humlen.

Også de andre familiemedlemmene til jenta på 11 måneder har fått avslag på sine søknader.

Torun Mølstad, fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI, skriver i en kommentar til NRK at: «Vedtaket er fattet 6. juli. På dette tidspunktet var det trygt i Herat by der familien har opplyst at de kommer ifra. Det tok så noe tid før vedtaket ble sendt ut da det bl.a. skulle tildeles advokat i saken i og med at det var et avslag.»

FN skal se på saken

Torun Mølstad

Torun Mølstad er fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI.

Foto: Nora Lie / UDI

Familien kom til Norge i 2015 og har sittet i kirkeasyl i Hønefoss siden mars 2018. I juni bestemte Høyesterett at de ikke lenger har status som flyktninger.

Nå skal FNs menneskerettighetskomité i Genève behandle saken til familien, etter at saken ble avvist for behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Norske myndigheter er bedt om å komme med informasjon til komiteen. De har fått frist til april 2022 med å svare, så dette vil ta noe tid, sier familiens advokat Nadin Humlen.

Så lenge saken er til behandling i FN-systemet bør familien få bli i Norge, mener komiteen.

FNs menneskerettighetskomité består av uavhengige eksperter som overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Komiteen har ansvar for å sjekke at landene overholder forpliktelsene sine i forhold til menneskerettigheter.

I en e-post til NRK skriver UDI at det er Utlendingsnemnda (UNE) som må forholde seg til dette, da det er de som har fattet siste vedtak i familiens sak.

Kirkeasyl i Hønefoss

Familien til den elleve måneder gamle jenta har bodd i kirkeasyl i Hønefoss i snart tre og et halvt år.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Gjør ny vurdering 15. september

Familien hevdet at de hadde konvertert til kristendom, og at de var i fare hvis de ble sendt tilbake til Afghanistan, men det trodde ikke flertallet i retten på.

Etter vedtaket i Høyesterett har familien ikke lenger krav på opphold i Norge, men de slipper foreløpig å reise fra Norge.

– UDI og UNE besluttet å suspendere utreiseplikten til Afghanistan den 21. juli i år. Det er ikke fattet avslag i UDI datert etter dette, og vi behandler ikke saker som ligger an til avslag. Vi vil gjøre en ny vurdering av situasjonen innen 15. september, skriver Mølstad i e-posten.