Hopp til innhold

– Folk som er livredde for å reise tilbake igjen

De afghanske asylsøkerne som venter på å returneres, bør få sine saker behandlet på nytt, mener SV. Fremskrittspartiet mener vi heller bør hjelpe der det monner.

Hassan Ali Nazari

Hassan Ali Nazari flyktet fra Taliban. Nå sitter han på et mottak i Trøndelag og venter på å bli sendt tilbake.

Foto: Privat

– Jeg tenker at det er veldig vondt. Jeg er deprimert. Har ingenting å gjøre. Jeg får ikke sove og alt er svart.

Det sier Hassan Ali Nazari (21) til NRK.

Han var bare 14 da han kom til Norge som enslig asylsøker. Nazari har flere avslag både hos Utlendingsnemnda (UNE) og i rettssystemet, og har bodd på flere mottak. Nå bor han på et mottak i Trøndelag der han venter på å bli sendt tilbake til Afghanistan.

I 2015 rømte han fra Taliban, nå følger han spent med på hva som skjer i hjemlandet.

– Et Afghanistan som brenner. Taliban dreper. Det er et tyranni og en grusomhet. De dreper barn, de dreper kvinner. De er imot utdanning, de er imot demokrati, de er imot ytringsfrihet, forklarer Nazari.

– Folk som er livredde for å reise tilbake

Ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet (PU) lever det i dag i underkant av 150 afghanere i Norge som venter på retur, etter endelig avslag på søknad om asyl.

Myndighetene har stanset alle utsendelser midlertidig frem til midten av september, men SV tar til orde for at ting må gjøres annerledes.

Karin Andersen (Sv)

Karin Andersen er stortingsrepresentant for SV.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Alle de sakene bør bli behandlet på nytt, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Hun mener det som har skjedd de siste dagene viser at Taliban ikke er til å stole på.

– Nå har Taliban overtatt Afghanistan. De fleste av disse sakene, som jeg har vært borte i, er folk som er livredde for å reise tilbake igjen, sier Andersen.

Vil heller hjelpe der det virkelig monner

– Nei, det er aldri sånn i norsk asylforvaltning at man behandler sakene på nytt hvis noe nytt skjer i et land.

Det sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

– Da hadde vi hele tiden hadde flere titalls tusen saker å behandle på nytt. Det gjør man jo ikke. Men hvis enkeltpersoner mener de har kommet i en helt ny situasjon, så har de jo mulighet til å spille det inn til utlendingsmyndighetene, sier Helgheim og legger til:

Jon Helgheim, Frp

Jon Helgheim er stortingsrepresentant for Frp.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Det jeg mener vi burde gjøre nå det er å sette inn innsatsen i nabolandene der millioner av mennesker er i den ytterste nød. Hjelpe der det virkelig monner, i stedet for å bruke all tid, penger og energi på å diskutere noen få enkeltpersoner i Norge.

– Hvor skal de sende meg?

Karin Andersen mener det er på tide å gi dem en ny behandling, slik at de etter hvert kan få slippe å ha livet på vent.

– Vi kan ikke fortsette å ha folk værende her på midlertidig opphold i år, etter år, etter år. Da er vi nødt til å få satt en strek for sakene, og folk må få begynne å integrere seg og gjøre nytte for seg i samfunnet, sier Andersen.

For 21 år gamle Hassan Ali Nazari er det å vende tilbake til Afghanistan uaktuelt.

– Hvis de sier at jeg ikke kan bli her, hvor skal de sende meg? Jeg foretrekker å dø her. Jeg skal ikke reise til Afghanistan, sier Nazari.

Utlendingsnemnda sier i en kommentar til NRK at alle saker som kan føre til en tvangsretur til Afghanistan er satt på vent midlertidig til den 15. september. Det gjelder ca. 150 saker.

UNE sier de følger godt med på den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen og utviklingen i Afghanistan, og at de innen den 15. september vil avgjøre om det fortsatt blir en stans i hjemsendelser.