Hopp til innhold

- Tersklene ikke offentlig ansvar

- Det er feil å bruke offentlige midler på å fjerne undervannstersklene i Ringdalsfjorden. Det sier tidliger havnesjef i Halden Øyvind Johannessen. Han mener Halden ikke har noen offentlig havn lenger.

Båt under Svinesundsbruene

Det er grunt og smalt i Ringdalsfjorden under Svinesundsbruene. Flere ministre, LO, NHO, lokale og regionale politikere vil at svenskene endrer standpunkt til å fjerne tersklene i grensefjorden. Svenskene frykter forurenset slam skal komme med strømmen ut langs vestkysten.

Foto: Rainer Prang / NRK

For 15 år siden stod tidligere havnesjef Øyvind Johannessen på barrikadene for å få fjernet tersklene under havoverflaten ved Svinesund, slik at større skip kan gå til Halden havn og til Nexans fabrikk på Isebakke ved Halden.

- Det var en vanskelig kamp, der dårlig politisk håndverk lokalt og svensk motstand mot å fjerne tersklene til slutt satte en stopper for hele saken, sier han.

Nå mener Johannessen det ikke er noe offentlig anliggende lenger å subsidiere private næringsinteresser med skattebetalernes penger til en terskelfjerning.

Les også:
Støre vil ta seg av flaskehals
Vil gjøre Ringdalsfjorden større

- Ingen offentlig havn lenger

Øyvind Johannessen

Tidligere havnesjef i Halden , Øivind Johannessen, mener det vil være feil av staten å bruke penger på å fjerne tersklene ved Svinesund. Han mener de få private bedriftene som bruker innseilingen kan betale terskelfjerningen selv.

Foto: Rainer Prang / NRK

I løpet av årene har Halden havns virksomhet på den offentlige havna på Mølen blitt endret radikalt, i følge den tidligere havnesjefen.

- Den offentlige havnen på Mølen er lagt brakk. Havnelageret er revet og det er veldig få anløp på havna i Halden annet enn de ganske få lekterne som Nexans ikke kan la anløpe kabelprodusentens egen havn på Isebakke eller båter som skal med tømmer til Saugbrugs, sier han til NRK.

Båtene som går til og fra papirprodusenten Norske Skog Saugbrugs går i all hovedsak til bedriftens egen havn tvers over sundet for Mølen på Sauøya.

- Det er heller ikke alle som får anledning til å anløpe Mølen havn. Den er dermed ikke åpen for alle og man kan da ikke kalle havna offentlig lenger, sier Johannessen.

Les også:
Vurderer Svinesunds-tersklene
Positivt med terskel-utspill
Svensk-norsk Svinesund-krangel

- En åpen, offentlig havn

Nåværende havnesjef i Halden, John Kvalvik, sier til NRK at Halden havn i høyeste grad er åpen for alle.

Han bekrefter at det er få anløp på den offentlige havna, men at også andre enn Saugbrugs benytter havna til tømmertransport.

Havneområdet i Halden

Den offentlige havna på Mølen (t.h.) har få anløp. Halden kommune har planer for en ny havn på Sauøya, bortenfor Saugbrugs sitt anlegg (bildet t.v.).

Foto: Rainer Prang / NRK

- Både Borregaard, Tofte og andre bruker havna på Mølen, sier han.

I følge Kvalvik har det vært gjort vurderinger blant annet av steintransport over Mølen som en usikkerhetsfaktor den senere tid, fordi tyngden av massene kunne være for stor.

- Det er ikke restriksjoner på å laste ombord stein fra båt til bil, men mellomlagringen på Mølen-området kan bidra til fare for utglidning. Dette kan jo ha vært oppfattet som at det er lagt restriksjoner på havna, men dette er rent logisk, sier Kvalvik.

- Brukerne skal betale

Papirprodusenten Saugbrugs og kabelselskapet Nexans rundt 1 000 ansatte har vært brukt som et argument for å få staten på banen i forbindelse med å fjerne tersklene.

Saugbrugs sier til NRK at de ikke er så opptatt av tersklene, og at de klarer seg godt med dagens innseiling. For Nexans er behovet stort for en bedre innseiling.

Flere ministere, LO, NHO, stortingspolitikere fra flere partier, lokale og regionale politikere vil at svenskene endrer standpunkt til å fjerne tersklene. Det er hevdet at arbeidsplasser kan gå tapt i Halden, hvis ikke større skip kan gå inn fjorden.

Svenskene har til nå sagt nei til å fjerne tersklene av frykt for at bunnslam fra fjordarmene rundt Halden skal bringes ut med strømmen og havne langs den svenske vestkysten.

- I forbindelse med utvikling av havner er det slik at det er avgifter fra havnevirksomheten som skal finansiere nybygging og vedlikehold. Derfor mener jeg også at fjerningen av tersklene heller ikke er et offentlig anliggende. De som har behov for å få tersklene fjernet kan betale arbeidet selv, sier Johannessen.

Les også:
Vanskeligere for Nexans
Skepsis til havneprosjektering
Havnekrangel i Halden

-Terskelsprengning viktig for havneutviklingen

Skip i Ringdalsfjorden

Saugbrugs har gitt uttrykk for at båtene som tar med seg papir fra Halden til utlandet fint kan komme gjennom på det trangeste i Ringdalsfjorden (bildet), og at bedriften ikke trues av dagens innseiling.

Foto: Rainer Prang / NRK

Havnesjef John Kvalvik sier Halden havns trafikkbegrensninger skyldes to forhold.

- Det ene har med å gjøre at terskelproblematikken ikke er løst, og at større skip ikke kan gå til Halden havn. Dermed blir det heller ikke lønnsomhet i det, sier han.

Det andre dreier seg om bygging av ny havn. Halden kommune har store planer for utvikling av havna, og planene går ut på å bygge en ny, stor havn på Sauøya bortenfor Saugbrugs sine havneområder.

- En ny havn på fjellgrunn vil gjøre det mulig å ta imot større båter og større containere enn det vi har mulighet for på Mølen-området i dag, sier Kvalvik.

Avlastningshavn for Oslofjord-området

Havnesjef Kvalvik forteller at havna i Halden er en av de relativt få havnene som har jernbanespor helt ut på kaia, og tanken er at havna i Halden skal kunne ta over mer trafikk fra andre havner rundt Oslofjorden.

- Hvis vi får inn containerskip som er større, som gjør at vi kan være en avlastingshavn for Alnabru og andre, så ligger nøkkelen i jernbanesporet. Trafikk til utlandet på jernbane kan stoppe i Halden og gå derfra til utenlandske destinasjoner, sier han.

Men hans forgjenger Øyvind Johannessen har ingen tro på kommunens havneplaner.

- Det å etablere en ny havn koster flere hundre millioner kroner. Når havne- og farvannsloven slår fast at inntekter fra havnevirksomheten skal finansiere havnene, da blir det også dyrt å bruke denne havna, sier Johannessen, som mener en ny havn i Halden aldri kan bli regningssvarende.

Les også:
- Kommunalt fantasiprosjekt
Mener bytteavtale er ulovlig
Ber fylkesmannen granske på egenhånd