Vurderer Svinesunds-tersklene

Fiskeri- og Kystdepartementet skal ta opp igjen saken med Svinesunds-tersklene, med sikte på å forhandle med svenske myndigheter.

Båt under Svinesundsbruene

Det er tre forhøyninger på fjordbunnen - eller såkalte terskler - som er stridens kjerne. Tersklene ligger ytterst i Ringdalsfjorden på grensa mellom Norge og Sverige og gjør innfarten til Halden grunn.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forrige uke gikk både Fagforbundet og LO i Halden ut med krav om at regjeringen måtte gripe inn, og bidra til at tersklene ved Svinesund kan fjernes.

Fagforeningene mener arbeidsplasser både ved kabelfabrikken Nexans og Norske Skog Saugbrugs er truet, dersom ikke dybden i Ringdalsfjorden økes.

Fremmes for svenske myndigheter

Kabelskip

Nexans produserer blant annet undersjøiske kabler, som fraktes ut i kilometervis på store kabeltromler med spesialbygde skip verden rundt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nexans, Halden kommune, Halden Arbeiderparti og fagforeningene i Halden blir nå hørt.

- Jeg har tatt opp saken med Fiskeri- og Kystminister Helga Pedersen. Hun vil ta en ny gjennomgang av saken med sikte på evetuelt å ta den opp igjen med svenske myndigheter, sier Irene Johansen (Ap), som sitter i Transportkomiteen på Stortinget.

Transportkomiteen har ansvaret blant annet for havner og farled landet rundt.

Fiskeri og kystminister Helga Pedersen

Fiskeri- og Kystminister Helga Pedersen har fått henvendelser fra flere hold om terskel-saken ved Svinesund. Pedersen har lovet å se på saken, eventuelt med sikte på å ta den opp med svenske myndigheter.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

- Jeg har understreket hvor viktig denne saken er for Halden og for næringslivet i Halden, og det har blitt tatt imot med full forståelse, sier Johansen til NRK.

Gammel sak

Det er tre forhøyninger på fjordbunnen - eller såkalte terskler - som er stridens kjerne.

Tersklene ligger ytterst i Ringdalsfjorden på grensa mellom Norge og Sverige og gjør innfarten til Halden grunn.

Lenger inn i fjorden mot Halden er det mer enn dypt nok til store skip.

Det ble nesten vedtatt å utvide skipsleden i 2001- men svenskene sa nei i siste liten.

- Dette er en gammel sak som har vært tatt opp igjen mange ganger. Det er forståelse for at den må tas opp igjen raskt, og at det må komme en avklaring, sier Johansen.

Hun sier departementet nå går igjennom saken først, og på bakgrunn av det de kommer frem til vil saken bli fulgt opp videre.

På statsministerens bord

- Det har vært jobbet med denne saken i mange år her fra Halden, også i min tid som leder i Halden Arbeiderparti, sier Håkon Magne Knudsen til NRK.

Partiet forteller dels om kontakter med Fiskeri- og Kystdepartementet og det er også gjort henvendelser til statsministerens kontor.

Han forteller at innseilingen til Halden er satt opp som et punkt på Østfold Arbeiderpartis innspill til Nasjonal transportplan, etter initiativ fra Halden Arbeiderparti.

Giganttrøbbel for gigantkabler

Nexans, Halden

Nexans fabrikk i Halden ligger innenfor tersklene, og det er et problem for bedriften at fjelltersklene under vann i Ringdalsfjorden ikke kappes med 2-3 meter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nexans produserer blant annet undersjøiske kabler, som fraktes ut i kilometervis på store kabeltromler verden rundt.

Kablene øker i lengde, og behovet for å kunne få inn større skip med mer lastekapasitet til bedriftens kai på Knivsø i Halden, er viktig for bedriftens konkurranseevne.

At det er et reelt og alvorlig problem bekreftes av Nexans fabrikksjef i Halden, Rune Støten.

- En utvidelse av Ringdalsfjorden ved Svinesund må inn i Nasjonal transportplan som behandles til vinteren, sier han til NRK.

Støten frykter at mange arbeidsplasser i kommunen kan gå tapt dersom fjorden ikke tilpasses dagens store lasteskip.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold 20:55

    Bengt-Eigil Ruud gir deg siste nytt fra Østfold klokka 20:55.
  • Uhell skaper forsinkelser

    Det er redusert framkommelighet på brua over E6 ved Sollikrysset i Østfold på grunn av et trafikkuhell, melder Statens vegvesen.