- Et nederlag for Høyre

Etter det NRK erfarer, er man internt i Høyre rasende etter at Fremskrittspartiet onsdag gikk med på å behandle plasseringen av Munchmuseet først etter valget.

Lambda

Behandlingen av saken om det nye Munchmuseet er utsatt til etter valget, etter overrsakende støtte fra FrPs bystyregruppe.

Foto: HAV Eiendom

Å flytte Munchmuseet til Bjørvika, det såkalt Lambda-prosjektet, har vært en av Høyres hjertesaker i Oslo.

I 2008 gikk Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og SV inn for å flytte museet til til Bjørvika. Siden har SV snudd i saken.

Og mens FrPs bystyregruppe til nå har støttet Høyre i denne saken, går Oslo FrP nå til valg på et nytt program som avviser museumsbygg i Bjørvika.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Byrådet splittet om Munchmuseet

Byrådet splittet om Munchmuseet

Nå kan det nye museet henge i en tynn tråd etter FrPs bystyregruppe onsdag sørget for å få saken utsatt til etter valget. Dermed er det ikke lenger flertall for det omstridte museumsbygget som skulle rage 12 etasjer høyt, ved siden av det nye operabygget.

– Politisk prestisjenederlag

Før sommeren fremmet et enstemmig Høyre/Frp-byråd saken for bystyret. Planen var da at bystyrets flertall skulle vedta byggingen nå før kommunevalget.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn, mener FrP påfører sine byrådsvenner et stort nederlag.

Artikkelen fortsetter under bildet

Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn, mener FrP påfører Høyre et stort politisk nederlag.

Foto: Bjurn Avlesen

– Dette er et enormt politisk prestisjenederlag for Høyre. De har hele tiden insistert på at dette skulle behandles før valget. Etter kommunevalget om tre uker har Oslo Frp programforpliktet seg til å gå imot det nye museumsbygget.

Så det er ingen tvil om at FrP har ødelagt dette for Høyre?

– Nei, det er det ingen tvil om. Dette vitner om dårlig politisk styringsevne, og er et ordentlig stort nedlag for Høyre.

Tror på fortsatt flytting

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier han fortsatt tror at FrP vil støtte flytting av museet til Bjørvika.

– Jeg tror partiene som har gitt sin tilslutning til dette tidligere vil stemme ja til flytting i bystyret, men vi får se hva som skjer når saken kommer opp.

Artikkelen fortsetter under bildet

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) tror FrP vil støtte Munch i Bjørvika.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Selv om Høyres ledelse forsøker å avdramatisere utsettelsen, er partiet fult klar over at plasseringen av museet står og faller på hva FrP bestemmer seg for. Berger Røsland tror likevel ikke byrådskollegaen kommer til å snu.

– Det er avgitt en innstilling fra byrådet som FrP har sluttet seg til. Jeg forutsetter at de står ved den innstillingen, selv om behandlingen av den nå er utsatt en måned.

Men til og med Venstre, som er like mye for flytting til Bjørvika som Høyre mener flyttingen står i fare. Er du uenig i det?

– Hvis byutviklingskomiteen forkaster planen, så er det en riktig avgjørelse, men jeg tror vi kommer til å oppnå flertall i komiteens neste møte, og at bystyret deretter vedtar Lambda og Bjørvika-prosjektet.

Taus joker

Fremskrittspartiet sier de har stemt for en utsettelse av ikke-politiske årsaker. Men partiet vil fortsatt ikke svare på hva de mener om flytting av museet.

– Vi behandlet den saken på samme måte som alle andre saker. Det skjer på gruppemøte som vi skal ha før byutviklingskomiteens møte i september, sier FrPs Peter N. Myhre i byutviklingskomiteen.

FrP har tidligere ønsket Munch på Nasjonalgalleriet. Er det grunn til å tro at dere vil endre mening om plasseringen nå?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vi mottok et ønske fra Ap om å utsette saken. Så skal vi behandle denne saken på vanlig måte i partiet.