Hopp til innhold
Info fra NRK

NRKs brukerråd 2021 - 2023

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill til hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre for personer med ulik funksjonshemning.

NRKs brukerråd ser på hvordan alle lettere kan ta del i innholdet både på TV, radio, nett og mobil.

Et eget brukerråd gir gode råd og innspill om hvordan tilgjengeligheten til NRKs innhold kan bli bedre. Her Sindre Falk, nr to f v, Rune Bugge Persson, Cato Lie og Kari Kristine Engan fra rådet sammen med NRKs Kristoffer Lium t v og Siri Antonsen t h.

Foto: Ole Kaland / NRK

Brukerrådets mandat er å bidra med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio, nett og mobil.

NRKs brukerråd består av representanter fra en rekke organisasjoner. Pensjonistforbundet har også en representant i rådet.

NRKs brukerråd 2021 - 2023

  • Peter Wallace Magnus, LUPE (Landsforeningen for Utviklingshemmede og pårørende).
  • Kari Kristine Engan/Tonje Wrigt, LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde).
  • Sverre Fuglerud, Blindeforbundet.
  • Sindre Falk, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).
  • Adriana Fjellaker, NDF (Norges Døveforbund).
  • Gustav Granheim, FFM (Foreningen For Muskelsyke).
  • Daniel Lie, Dysleksi Norge.
  • Rune Bugge Persson, Pensjonistforbundet.

I rådet møter også Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Cato Lie, FFO (Funksjonshemmedes Felles Organisasjon), og Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef i NRK.

Brukerrådet samles tre til fire ganger i året. Så langt har rådet på sine møter hatt tema som sport, valgdekning, overgangen til DAB-radio, hørbarhet, tilgjengelighet på nett og mobil og for barneinnhold.

Rådet har også sett på NRKs tilgjengelighetsstrategi og diskutert fremtidsvisjoner for tilgjengelighet og universell utforming av NRKs innhold.

Se også: Slik jobber NRK med universell utforming

Egen ordliste for funksjonsmangfold

Brukerrådet tok også initiativ for at NRK skulle lage en egen ordliste for journalister med ord og uttrykk for funksjonsmangfold. Denne kom i en ny versjon høsten 2021.

Se: NRKs ordliste for funksjonsmangfold