Hopp til innhold

Spiseforstyrrelser

 • Mange med spiseforstyrrelser gruer seg til jul

  Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) får nå rekordmange henvendelser. Mange gruer seg til jul og prat om mat og kropp.

  – Julen er en tid der mange opplever mye fokusering på mat og kropp, sier generalsekretær Irene Kingswick i ROS.

  Mat er ofte av stor betydning når man møtes. Samtidig er det kanskje lenge siden man møttes. Det kan øke usikkerheten og følelsen av å bli vurdert siden sist.

  – Kommentarer på hva og hvor mye man spiser, samt kommentarer knyttet til egen og andres kropp, kan oppleves negativt og stressende.

  Antall henvendelser på chat har økt med 85 prosent fra november 2021 til november i år.

  (NTB)

 • Villa Sult ga uforsvarlig behandling til pasient

  Statsforvalteren i Oslo og Viken kritiserer Villa Sult, et privat institutt for spiseforstyrrelser i Oslo, etter at en yngre pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

  Det skriver TV2.

  Statsforvalteren startet tilsyn mot Villa Sult etter et varsel fra barneklinikken på Oslo universitetssykehus. Ansatte der reagerte blant annet på at pasienten selv var ansvarlig for å melde om egen vektutvikling til Villa Sult.

  I løpet av behandlingen på klinikken mente OUS-legene at hen ble verre både fysisk og psykisk.

  Etter et år med undersøkelser konkluderer Statsforvalteren med at Villa Sult har brutt spesialisthelsetjenesteloven, og ikke gitt forsvarlig utredning, behandling eller oppfølging til pasienten.

  Villa Sult sier til TV2 at de tar saken meget alvorlig. De har endret på flere av sine rutiner, og justert prosedyrer for behandling av pasienter.

 • Rekordmange henvendelser fra barn med spiseforstyrrelser

  Rekordmange barn tok kontakt med Rådgivning om spiseforstyrrelsers (ROS) chatfunksjon 19. september. Mange av dem er unge skolebarn.

  – Vi er klare for å ta imot barn og unge fra hele landet på chat, men myndighetene må vite at det er mange barn som nå sliter med psykisk uhelse og spiseproblematikk, sier generalsekretær Irene Kingswick i Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS).

  Mandag kom det totalt 74 henvendelser på organisasjonens chatfunksjon, og interesseorganisasjonen merker at antallet øker.

  Ifølge Kingswick sier mange av de som tar kontakt, at de sliter som følge av at de ikke kan gå på skolen. Hun oppfordrer skolene til å informere om skolehelsetjenesten og om de er tilgjengelige for samtaler med barn og unge også gjennom lærerstreiken.

  Det har gjennom og i ettertid av pandemien vært en stor pågang av barn og unge som sliter med kropp og mat, ifølge organisasjonen.

  (©NTB)

 • Talet på born og unge med eteforstyrringar aukar

  Talet på born og unge som slit med eteforstyrringar har meir enn dobla seg dei to siste åra.

  I 2021 vart Rådgjeving om spiseforstyrrelser (ROS) kontakta 14.000 gonger av personar som trong hjelp. På chat har dei hatt dialog med barn heilt ned i åtteårsalderen.

  Også dei tilsette ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Oslo universitetssykehus fortel om svært mykje press på grunn av auken i talet på born og unge med eteforstyrringar.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no