Hopp til innhold
Illustrasjon selvmord
Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Selvmord

Oppsummert

I Norge tar 500–600 mennesker sitt eget liv hvert år, som vil si rundt 11 per 100.000 innbygger, ifølge Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord i Norge, er menn.

 • Tilsynssak etter selvmord

  Statsforvalteren har opprettet tilsynssak etter at en ung mann tok sitt eget liv ved Valdres lokalmedisinske senter.

  Varselet ble sendt av Nord-Aurdal kommune tidligere i høst, melder avisa Valdres.

  Pasient og pårørende oppsøkte legevakta på Fagernes med ønske om innleggelse i psykiatrien, men vurderingen var at det ikke var fare for selvmord.

 • Omtrent like mange kvinner som menn utfører sjølvmord med narkotika

  118 kvinner og 136 menn døyde i sjølvmord med illegale rusmiddel mellom 2008 og 2020, viser ein ny rapport frå Nasjonalt kartleggingssystem.

  Samanlikna med sjølvmord med andre metodar er andelen kvinner høgare for sjølvmord med narkotika.

  Andelen sjølvmord med illegale rusmiddel står for 7,2 prosent av det totale talet på sjølvmord i Noreg.

  Rapporten tar føre seg sjølvmord med narkotika som har skjedd etter kontakt med spesialisthelsetenester for psykisk helse og rus.

  Sidan 2008 har det vore ei auke i talet på sjølvmord med narkotika. I perioden 2008 til 2012 var det mellom 8 og 18 sjølvmord i denne kategorien, medan det i siste periode var mellom 19 og 30.

  Talet på dagar frå siste kontakt med helsevesenet er lengre for døgnbehandling enn for poliklinisk kontakt. Det er motsatt tendens enn tidlegare.

  Majoriteten av sjølvmorda er utført med opioid som morfin, kodein og oksykodon.

  Dei fleste som har døyd som følge av sjølvmord med narkotika har vore i diagnosegruppa skadeleg bruk og avhengigheit (29,5 prosent). Deretter kjem angst og belastningslidingar (18,9 prosent) og affektive lidingar (17,2 prosent).

  I mange tilfelle er det ikkje mogleg å skilja mellom sjølvmord og overdosar med narkotika, som betyr at det er mørketal.

 • Anker ikke selvmordsdom

  48-åringen som i går ble dømt for å ha hjulpet sin dødssyke mor med å begå selvmord, kommer ikke til å anke dommen. Telemark tingrett ga sønnen en betinga straff på ett års fengsel med en prøvetid på to år.

 • Kritikk mot sykehus etter selvmord

  Sykehuset Østfold sviktet i flere ledd da Thomas Christophersen tok sitt eget liv i 2019. Familien hans er sterkt kritiske til sykehusets behandling av psykisk syke pasienter. Både Statens helsetilsyn og Statsforvalteren for Oslo og Viken konkluderer med at Sykehuset Østfold brøt loven da de ikke tilbød Thomas forsvarlig helsehjelp.

 • Barn med selvmordstanker må vente

  Rådgivningstjenesten om spiseforstyrrelser, Ros, opplever massiv økning i antall henvendelser. 84 prosent flere tok kontakt i mars i år i forhold til samme måned i fjor. Barn ned helt i 8-9-årsalderen må vente opptil fem måneder på hjelp.

Intervju med spesialist om selvmordsforebygging.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no