Hopp til innhold
Ulv skutt i Engerdal
Foto: Lars Gangås/Statens Naturoppsyn

Ulv i Innlandet

 • Advarer jegere

  Mandag starter elgjakta.

  Skyter du blink, ber forskere deg om å sjekke elgens lunger og lever ekstra nøye. I fjor ble nemlig hundens dvergbendelmark for første gang oppdaget i en elg felt i Stor-Elvdal.

  Parasitten er en innvollsorm som smitter fra ulv til elg. Dette er også en annen art enn den tidligere kjente revens dvergbendelorm, ifølge forskerne fra Innlandet.

  Nå går de sammen med Veterinærinstituttet og Mattilsynet for å skaffe oversikt over omfanget.

  Marken oppdages som harde blærer fylt av klar væske i lunger og lever.

  – De er ikke lette å se på overflaten, så kjenn godt etter, ber forsker Andrea Miller ved Høgskolen i Innlandet.

  Kjøtt fra smittede elg er ikke farlig for mennesker, men det frarådes å gi rå lunger eller lever fra disse elgene til hunder.

  – Ta vare på organene og kontakt Mattilsynet, sier Miller.

  Slik ser parasitten dvergbendelmark i en elg.
 • Har vedtatt felling av 18 ulver i tre flokker

  Rovviltnemndene, som har ansvar for ulvesonen, har vedtatt å felle 18 ulver i det helnorske reviret Rafjellet i Kongsvinger og i grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

  Beslutningen ble tatt da rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møttes mandag, melder rovdyr.org, som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

  Nemndene vedtok kvote på seks ulver i hvert av de tre revirene, og hensikten er at alle dyrene i disse skal skytes. Statsforvalteren kan øke kvotene dersom det viser seg at det er flere ulver i revirene Rafjellet og Rømskog i Norge og Fjornshöjden i Sverige.

  Vedtaket ble fattet med et flertall på seks stemmer.

  En prøvevotering under møtet 21. august viste klart flertall i nemndene, men et formelt vedtak kunne ikke fattes før svenske myndigheter var konsultert, skriver nettstedet.

  Elgå-ulven blir merket
  Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB
 • Ulv felt i Våler

  Den ene av to ulver på fellingsløyvet er felt i Våler kommune i Innlandet.

  Ulven ble skutt onsdag formiddag, ifølge Rovdyr.org.

  – Det ble felt en hannulv like før klokka 11 i Våler like opp mot grensa til Løten kommune, sier skadefellingsleder Geir Magnar Lillehov i Stange kommune.

  Det er Statsforvalteren i Innlandet som har åpnet for felling av to ulver i Nord-Odal og Stange kommuner samt deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner, skriver nettstedet.

 • Fellingstillatelsen på ulv i Gudbrandsdalen er utvida

  Skadefellingstillatelsen på ulven som for noen uker sida drepte sau i Fron, Sel og Dovre, er utvida til 20. juli, skriver Dølen.

  Det er Statsforvalteren i Innlandet som har godkjent en forlengelse av fellingstillatelsen. Området for fellingstillatelsen er også utvida. Den gjelder nå for større deler av Dovre og Lesja. Den forrige skadefellingstillatelsen gikk ut 6. juli.

  Det er antatt at en ulv har stått bak angrep på totalt 20 dyr i Fron, Sel og Dovre.