Hopp til innhold

Rovdyr i Innlandet

 • Bjørn felt i Innlandet

  En bjørn ble felt nord for Elgå i Engerdal kommune 16. mai.

  Det melder rovdyr.org.

  – Det var en hann med anslått vekt på 70 kilo, ifølge seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll i Miljødirektoratets viltseksjon.

  Bjørnen var merket med en GPS-sender som tilhørte et forskningsprosjekt på svensk side av grensa.

  Statens naturoppsyn felte bjørnen fra helikopter. Fellingen fant sted utenfor det definerte yngleområdet for bjørn i gamle Hedmark fylke.

  Det er den fjerde bjørnen som felles i Norge i år for å unngå store tap av tamrein under den sårbare kalvingsperioden.

  De øvrige tre fellingene har funnet sted i Finnmark.

 • Stanser lisensjakt på grunn av genetisk viktig ulv

  Den genetiske viktig ulven vandrer rundt i Innlandet.

  Onsdag meldte Statsforvalteren i Innlandet at lisensfelling av ulv stanses midlertidig i to regioner på grunn av den genetiske viktige ulven.

  Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen. Nå gjelder stansen blant annet i Skjåk, Dovre, Folldal og Rendalen.

  Elisabeth Gjems, leder i Innlandet bondelag, mener ulven er et stort problem.

  – Nå har den ulven vandret rundt i hele Innlandet nå, sier hun.

  Gjems sier ulven er inne i et område der det er store problemer i beiteperioden.

  – Nå synes vi at dette begynner å bli en stor parodi. Og vi tenker at den ulven må fjernes og tas ut nå, sier hun.

  Gjems har tidligere uttalt at hun ønsker å flytte ulven til en dyrepark slik at lisensfellingen kan starte.

  Elgå-ulven blir merket
  Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB
 • Bjørnebestanden er stabil i Norge – øker i gamle Hedmark

  I 2023 ble det påvist 178 bjørner i Norge, som er tre flere enn året før, melder Rovdata.

  Av disse var 79 hunnbjørner og 99 hannbjørner.

  – Mange av de påviste individene bruker områder på tvers av landegrensen og tilbringer bare deler av året i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

  Antall bjørnekull er estimert til 9,6 kull. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull.

  Som tidligere år er brunbjørnene hovedsakelig påvist i og omkring kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge, som øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

  – Det er en tydelig økning i antall individer i rovviltregion 5, som er gamle Hedmark fylke, sier han.

  Bjørnen
  Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne
 • Vil flytte genetisk viktig ulv til dyrepark

  Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, mener ulven som er observert i Brumunddal må felles eller flyttes raskt, før den etablerer seg i området.

  Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen, og har ført til full stans i lisensfellinga av all ulv i store deler av regionen.

  Gjems kaller det en parodi at dette skjer i ett av de tetteste beiteområdene i Norge.

  – Jeg kan ikke forstå at den ikke har blitt fjerna, dette er en umulig situasjon.

  Gjems har foreslått å flytte ulven til en dyrepark slik at lisensfellinga kan fortsette.

  – Så seint som i går slo regjeringa fast at utmarksbeite er en viktig del av sjølforsyninga vår, sier Gjems.

  Lederen i Innlandet Bondelag frykter og at dette kan føre til en utvidelse av ulvesona.

  – Det er stor nok problematikk med den ulvesona vi har i Innlandet, sier Gjems.

 • Genetisk viktig ulv observert ved tursti

  Ulven, en russisk hannulv som er kjent som V1157, ble observert ved den populære turstien langs Brumunda, i nærheten av Brumunddal sentrum. Det skriver Hamar Arbeiderblad.

  Rovviltkontakt Olaf Tørudbakken i Statens naturoppsyn (SNO) bekrefter til avisa at det er den genetisk viktige ulven som er observert på Hedmarken.

  Ulven regnes som genetisk viktig for den svensk-norske ulvestammen fordi den blant annet kan motvirke innavl.

  Ulven som nå er observert i Brumunddal, er den samme som ble observert i Femunden i desember, noe som førte til at ulvejakta ble stansa i enkelte områder.

Flere saker fra Innlandet