Hopp til innhold
Penger
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Renter og sparing

 • Prisveksten i USA dempar seg

  Prisveksten i USA enda på 3,3 prosent i mai, målt mot same månad i fjor. Det viser ferske tal frå amerikanske statistikkstyresmakter.

  Kjerneinflasjonen, som ser vekk frå mat og energivarer, enda på 3,4 prosent.

  Det var eit lite hakk, 0,1 prosentpoeng, lågare enn det eit fleirtal av økonomane hadde venta på førehand.

  Likevel er dette eit stykke over målet til den amerikanske sentralbanken, som ønskjer ein prisvekst på kring 2 prosent årleg.

  I kveld klokka 20 norsk tid, vil sentralbanksjef Jerome Powell kome med ein ny rentebeskjed. Det er venta at han vil halde styringsrenta i USA uendra. Fleire ventar i spenning på kva han vil seie om moglege rentekutt framover.

  Når USA vel å kutte renta har mykje å seie for kva veg renta skal ta i Noreg. Mange meiner at ein først må sjå eit rentekutt i USA, før det kan skje i Noreg.

 • NHO trur Noregs Bank vil kutte renta

  NHO trur at Noregs Bank vil kutte renta éin gong, mot slutten av året.

  Den svake kronekursen og skilnad i renta til andre land peiker mot at sentralbanken vil vere varsomme med rentekutt.Samstundes trekk ein svak vekst i økonomien, og bedrifter som har vore ganske negative om framtida, i retning av at renta kan setjast ned, ifølgje NHO.

  Styringsrenta er i dag på 4,5 prosent.

 • Fastrentene på studielånet fortsetter å stige

  Fra 1. juli øker fastrentene på studielånet ytterligere, melder Statens lånekasse.

  3 års bindingstid øker til 4,784 prosent. 5 år øker til 4,630 prosent, og ti år øker til 4,525 prosent.

  Flytende rente som gjelder fra 1. juli er 5,214 prosent.

  I underkant av 800 000 kunder betaler ned på studielånet i dag, ifølge lånekassen. 768 000 av dem har flytende rente, mens 15 000 har valgt fastrente.

 • Bankene tjener stort på renteoppgangen

  Norske banker hadde 32,9 milliarder kroner i renteinntekter i første kvartal. Det er en økning på 3 milliarder fra samme periode i fjor.

  – For bankene samlet steg egenkapitalavkastningen fra 14,3 prosent i første kvartal 2023 til 14,6 prosent i første kvartal i år. Bedringen i lønnsomhet skyldes særlig økte netto renteinntekter, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

  I deres resultatrapport for finansforetakene i første kvartal fremgår det at norske banker tjener store penger på renteoppgangen i tråd med utviklingen de siste årene.

  Samtidig økte bankenes lønnskostnader noe sammenlignet med i fjor, mens de totale driftskostnadene gikk ned.

 • Norges Bank holder renta uendra

  Fredag formiddag er det rentemøte, og det ble klart at Norges Bank holder styringsrenta uendra på 4,5 prosent.

  – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

  Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet på 2 prosent innen rimelig tid, står det i pressemeldingen.

  Samtidig ble det også kjent at Norges Bank oppdaterer sin pengepolitiske strategi.

  – I den oppdaterte strategien presiserer vi at vi tolker mandatet vårt slik at vi skal legge stor vekt på sysselsettingen – også i situasjoner der inflasjonen avviker mye fra målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

  Sentralbanken understreker at dagens oppdatering ikke er en endring, men en oppdatering av hvordan sentralbanken jobber med å vektlegge ulike hensyn når renten skal settes.

  Rentemøte januar 2024 - Norges Bank

  LO jubler etter oppdatering fra Norges Bank

  Norges Bank holder styringsrenta uendra på 4,5 prosent, og kommer med en beskjed om hvordan hensynet til jobbene til folk blir vektlagt når renten settes. – Stor seier, jubler LO.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no