Hopp til innhold

Setter opp renten til det høyeste nivået på 15 år

Styringsrenten settes opp fra 3 prosent til 3,25 prosent. Den svake kronen kan gi uventet høy rente, varsler sentralbanken.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter pressekonferansen

SNAKKER OM KRONEN: Uvanlig sterk prisvekst og svekkelse av kronen tilsier at renten må videre opp, varsler sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

De fleste økonomer ventet at sentralbanken ville sette opp renten med 0,25 prosentpoeng. Høyere har ikke rentenivået vært siden 2008.

Norges Bank er under press etter kronen er blitt langt svakere enn ventet. Den svake kronen peker i retning av at varene fra utlandet vil bli dyrere og presse inflasjonen oppover.

Sentralbanken sier at både svekkelsen av kronen, men også lønnsoppgjøret, kan bidra til å holde prisveksten oppe framover.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Kronekursen ble umiddelbart noe styrket mot euro og dollar etter beskjeden.

Les også Hun vil høre Norges Bank si at den svake kronen er et problem

Elisabeth Holvik

– Et tydelig hint

At Bache peker på den krisesvake kronen får sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til å vente en enda høyere rentetopp enn 3,5 prosent, som Norges Bank tidligere har varslet.

– Jeg blir ikke akkurat svakere i troen om at rentetoppen ender på 4 prosent i høst, sier hun til NRK.

– Dette er et tydelig hint om at Norges Bank ikke slår seg til ro med en varig svakere krone uten å reagere med rentehevinger.

Kjersti Haugland, sjeføkonom Dnb Markets

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fester seg ved at sentralbanken kommenterer kronekursen mer direkte enn tidligere.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 tror ikke Norges Bank kan starte et skikkelig forsvar av kronekursen.

– Da tror jeg at de må heve rentene veldig mye for at det skal virke, altså 1-1,5 prosentpoeng. Det tror jeg mange nordmenn ikke vil tåle, og da tror jeg heller ikke at Norges Bank vil gjør det, sier han.

Ytring Norges Banks kronepine

Penger

Venter neste renteheving i juni

Inflasjonen i Norge utenom endringer i energi og avgifter var på 6,2 prosent i mars, ifølge SSB. Målet til sentralbanken er å holde pengeverdien stabil over tid ved å holde inflasjonen rundt 2 prosent.

Sannsynligvis skal renten settes opp med nye 0,25 prosentpoeng i juni, ifølge Norges Bank.

Haugland tror renten også skal settes opp i august og september, slik at rentetoppen smeller inn på 4 prosent i god tid før året er omme. Det vil gi en boliglånsrente på over 5 prosent.

– For alle de som har gjeld betyr det at kjøpekraften blir mindre enn den ellers ville vært. De må derfor bremse forbruket sitt, sier hun.

Les også Spetalen om svak krone: – Synet på Norge blir farlig 

Pareto Securities Olje og Offshore konferanse

Sentralbanken begrunner behovet for høyere rente slik:

«Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor.»

Styringsrenten har siden høsten 2021 blitt trappet opp for å kjøle ned økonomien. Norges Bank vil oppdatere prognosen for renten framover ved neste rentemøte i juni.

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

AKTUELT NÅ