Hopp til innhold

Setter opp renta nok en gang

Norges Bank overrasker markedet, og setter opp styringsrenta til 4,5 prosent. Kronekursen styrker seg umiddelbart etter rentebeslutningen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache satte rett før jul opp styringsrenta for 14 gang siden høsten 2021.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Etter 13 rentehopp fra sentralbanken i løpet av to år ventet et stort flertall av markedsaktørene at Norges Bank ville holde renta uendret på 4,25 prosent i desember.

Før rentebeslutningen ble kjent var markedsforventingen til at styringsrenten ville bli holdt uendret, 86 prosent. Det opplyste SR-Bank til NRK torsdag morgen.

Men Norges Bank holder likevel på sin renteplan fra september, og setter opp styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng.

Samtidig signaliserer sentralbanken at rentetoppen trolig er her – med mindre kronen blir svakere eller prisene øker mer enn sentralbanken venter.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Umiddelbart etter rentebeslutningen styrker kronen seg om lag 20 øre mot euro. I valutamarkedet koster en euro 11,59 kroner.

Norges Bank har lagt mer vekt på den svake kronen enn myke makrodata, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea i en kommentar. Han kaller beslutningen fra sentralbanken «haukete».

– Ikke den førjulsgaven man håpet på

Dette er svært overraskende. De fleste utviklingstrekk, bortsett fra kronen og løpende inflasjon, taler for uendret rente. Det er åpenbart at den svake kronen har spilt en avgjørende rolle, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i SR-Bank.

Han mener sentralbanken har blitt vanskeligere å tolke.

Dette var ikke denne førjulsgaven alle med boliglån hadde trodd og håpet på, sier han.

Kyrre Knudsen sjefsøkonom SR bank

– Det har blitt mer krevende å tolke Norges Bank, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Foto: Ingvild Taranger / NRK

Øker renteforskjellen mot utlandet

Det ble ikke noe julegave fra Norges Bank i dag, de leverer rentehopp og varslet at toppen vil holdes fram til høsten, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Mens den amerikanske sentralbanken og den europeiske sentralbanken har holdt sine renter uendret, går Norges Bank motstrøms.

Ved å øke renteforskjellen mot utlandet bidrar de nå til å styrke kronen. Det er et viktig bidrag til inflasjonsbekjempelsen, sier hun.

Overrasket og skuffet

Dette er en lite hyggelig julegave til norske husholdninger, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han sier at han er overrasket og skuffet over sentralbankens avgjørelse.

Det virker ikke som Norges Bank har tatt inn over seg hvor dype problemer dagens rentepolitikk skaper, og hvilke utfordringer dette vil utløse i årene som kommer. Dagens beslutning framstår som enøyd og uklok, sier Geving.

I pengepolitisk rapport 4/2023 venter sentralbanken at boligprisene vil øke 1 prosent i løpet av 2024. Det er litt høyere enn anslagene som ble lagt frem i september. Samtidig ventes boliginvesteringene å falle i overkant av 6 prosent sammenlignet med 2023. Det er et kraftigere fall enn anslaget i forrige pengepolitiske rapport.

Tegn til nedkjøling i økonomien

Forventningene til at rentetoppen var nådd ble forsterket sist uke.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ventet klart svakere vekstutsikter og lønnsutsikter enn det sentralbanken har lagt til grunn.

Sentralbanken publiserte sin siste analyse av økonomien i pengepolitisk rapport tilbake i september.

Rentekalkulator

Se hvor mye du må betale hvis renta øker.

Rente
Månedlige utgifter
18 783 kr
Økte renteutgifter
378 kr

Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 378 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,49%

I forkant av rentemøtet sa sjeføkonom Tore Vamraak i Sparebanken Sør at han vurderte det til omtrent hipp som happ om det ble renteendring eller ei.

– Bedriftenes forventninger i regionalt nettverk var veldig negative, og mye ser svart ut i økonomien, sa sjeføkonomen, som tidligere har vært statssekretær i Finansdepartementet.

Tore Vamraak er sjeføkonom i Sparebanken Sør

Norges Bank spår overraskende at renten skal ligge på 4,5 frem til høsten. Det er mer negativt enn aktørene i næringslivet hadde trodd, sire Tore Vamraak. Han er sjeføkonom i Sparebanken Sør og tidligere statssekretær i Finansdepartementet.

Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet

– Likevel mener jeg at det vil være klokt av Norges Bank å sette opp styringsrenten, av hensyn til valutakursen og inflasjonsmålet, sier han.

Etter at rentebeslutningen er kjent sier han at Norges Bank har argumentert godt for at det var riktig å heve renten i dag.

Jeg er like fullt skuffet over at Norges Bank ikke signaliserte at dette er toppen. Tvert imot sier banken at de er beredt til å heve renten igjen dersom det blir nødvendig. Bygg og anlegg og deler av varehandelen vil dermed få det verre fremover, sier han.

Fortsatt lav ledighet

Oljeprisen har den siste tiden falt, og den norske kronen blir også stadig svakere. Det får økonomer til å vente et prispress fra utlandet når varene handles i utenlandsk valuta.

– Rentekomiteen vil nok også se hen til arbeidsledigheten fortsatt ligger på lave 1,9 prosent, sa han til NRK like før rentebeslutningen blir kjent torsdag morgen.

Sjeføkonomen i Sparebanken Sør sier at hvis sentralbanken velger å sette opp renten en siste gang, er det viktig at banken samtidig signaliserer tydelig at rentetoppen nå er nådd.

– Det trengs for at husholdninger og bedrifter skal få trygghet for fremtiden, og for at markeder for nybilsalg og nyboligsalg etter hvert skal komme i gang igjen, sier han.

I dagens rentebeslutning sier sentralbanken at rentetoppen er nådd for denne gang.

Les også Bankene spår at Norges Bank er ferdig med rentehoppene

Ida Wolden Bache

AKTUELT NÅ