Hopp til innhold
Eldre mann og kvinne på benk
Foto: Frank May / NTB

Pensjon

Oppsummert

Alderspensjon utbetales fra en viss alder og livet ut, uførepensjon når man helt eller delvis er arbeidsufør, fram til man får alderspensjon. Etterlattepensjon utbetales til etterlatt ektefelle og barnepensjon til etterlatte barn under en viss alder.

 • Lovfester pensjon fra første krone

  Regjeringen vil fjerne minstegrensa på 20 prosent stilling for å være medlem i Statens pensjonskasse.

  Det betyr at rundt 25.000 personer som er ansatt i små stillingsbrøker får opptjent rett til alderspensjon hos arbeidsgiveren sin, skriver regjeringen i en pressemelding.

  – Endringen vil bety særlig mye for unge, studenter og kvinner, som oftere har små stillingsbrøker. Jeg mener det er naturlig og på tide at det blir pensjonsopptjening fra første krone og første dag også i lovfestet offentlig tjenestepensjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

  Medlemskriterierie for lovfestet offentlig tjenestepensjon blir med dette harmoniserte med gjeldende regler for privat og kommunal tjenestepensjon.

  (NTB)

 • Nye NAV-tall: Største økning i alderspensjonister på åtte år

  I 1. kvartal 2023 ble 17.600 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er det største antallet nye mottakere siden 2. kvartal 2015.

  Sammenlignet med 1. kvartal 2022, har antallet steget med 8,4 prosent. Da var det 16.200 nye alderspensjonister.

  Avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien, tror vi vil se enda høyere økninger framover.

  – Det blir stadig flere eldre i Norge. I 2035 venter vi at aldersgruppen 67 år og eldre har vokst med 32 prosent, som utgjør om lag 285.000 flere personer, sier Lien.

  Fram mot 2035 er det ventet at befolkningen over 75 år vil øke med 45 prosent. Den store økningen blant de eldste innebærer sterk vekst i antall alderspensjonister og i antall mottakere av hjelpemidler.

 • Barnehagestreiken er over – partene enige på overtid

  Natt til fredag ble det enighet i meklingen mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i privarte barnehager.

  Dermed er den fire uker lange streiken over og de 65 ansatte fordelt på åtte barnehager kan gå tilbake på jobb fredag morgen.

  Partene har blitt enige om at den delen av offentlige tilskudd som er beregnet til pensjonsformål, skal brukes til pensjonsformål.

  Pensjon har ikke tidligere vært tariffestet og det har vært et svært variabelt sparenivå mellom de ulike barnehagene. Nå har alle blitt sikret maksimale sparesatser i innskuddspensjonen.

  – Et viktig skritt på veien mot en fullverdig barnehagepensjon i NHO-barnehagene, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen til NTB.

  Pensjonsordningen skal reguleres gjennom særavtaler som senest skal inngås 1. juni med virkning fra samme dato.

 • Pensjonistene krever minst 7 prosent vekst i trygdeoppgjøret

  Pensjonistene må bli inntektsvinnerne i år, mener forbundsleder Jan Davidsen. Pensjonistforbundet vil kreve minst 7 prosent vekst i trygdeoppgjøret til våren.

  Pensjonistene har vært inntektstapere i ti år på rad, ifølge Davidsen. Han baserer seg på tallene Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram mandag.

  – Pensjonistene har hatt en elendig inntektsutvikling de siste ti årene – nå må pensjonistene bli inntektsvinnere for å møte den sterke økningen i levekostnadene. Legger man sammen etterslepene, samt kompensasjon for årets lønns- og prisvekst, må pensjonistene minst få 7 prosent vekst, sier han.

 • Alderspensjonister fikk mindre å rutte med i 2022

  Høy prisvekst har ført til at alderspensjonister fikk i gjennomsnitt 1,5 prosent lavere kjøpekraft i 2022.

  – 2022 ble et år med uvanlig høy prisvekst, ikke minst på energi og matvarer, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien.

  Det siste steg alderspensjonen med 4,2 prosent, men prisene økte mer. Konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent, som er den høyeste veksten på 30 år.

  Pensjonistene fikk dermed 1,5 prosent lavere kjøpekraft i 2022.

  Foreløpige tall for lønnsveksten i 2022 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at en gjennomsnittlig lønnsmottaker fikk 1,3 prosent nedgang i kjøpekraft i fjor.

  (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no