Hopp til innhold

Vil endre reglene for 200.000 arbeidstakere

I statsråd i morgen går regjeringen inn for å fjerne plikten som 200.000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre. De ansattes organisasjoner protesterer.

Røykdykker

Røyk- og redningsdykker Anna Lund Bjørnsen er tillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening og må etter dagens regelverk gå av som 60-åring.

Foto: Mats Rønning / NRK

– Mange av mine kolleger sliter allerede i dag med å nå aldersgrensa. Å be oss om å jobbe enda lenger er et virkelighetsfjernt forslag. Dette handler om innbyggernes trygghet. Vi må kunne yte en tjeneste som er god nok, sier røyk- og redningsdykker Anna Lund Bjørnsen til NRK.

Hun er tillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening og må etter dagens regelverk gå av som 60-åring.

Dersom regjeringen får flertall for å fjerne plikten til å fratre, tror hun mange i brannvesenet vil måtte jobbe lenger enn hva helsa tillater.

– Vi frykter at tjenesten vil bli svekket ved at vi ikke får forutsetninger til å gjøre jobben vår, som er fysisk og mentalt svært krevende. I tillegg vil forslaget ramme dem som etter et langt yrkesliv i et krevende yrke ikke får en verdig pensjon å leve av, sier hun.

Endrer reglene

I stat og kommune er flere yrkesgrupper underlagt en særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret, politiet og brannvesenet, men også jordmødre, ambulansearbeidere og andre ansatte i helsevesenet.

Særaldersgrensen følges i dag av en plikt til å fratre, som forhindrer disse arbeidstakerne i å fortsette å jobbe til de når den ordinære aldersgrensen på 70 år.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgjøret

Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes, mener arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå vil regjeringen trosse en rekke arbeidstakerorganisasjoner og fjerne denne fratredelsesplikten.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes. Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kraftig motbør

Forslaget om å fjerne fratredelsesplikten ble sendt ut på høring i juni fjor. LO-giganten Fagforbundet er blant arbeidstakerorganisasjonene som kraftig har motsatt seg forslaget.

Forbundsleder Mette Nord mener regjeringens forslag rammer de ansatte, går utover samfunnssikkerheten og i praksis kortslutter forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte.

– Dette er avtalebrudd fra regjeringens side. Partene ble enige den 3. mars i 2018 da vi forhandlet fram en pensjonsløsning for offentlig ansatte, at vi skulle komme tilbake til særaldersgrensene, sier Nord og fortsetter:

– Partene i arbeidslivet skulle bli enige om en modell for særaldersgrenser før regjeringen gikk til Stortinget. Nå leverer regjeringen ensidig dette forslaget, og det er et alvorlig brudd på avtalen.

Mette Nord, Fagforbundet.

Forbundsleder Mette Nord mener regjeringens forslag rammer de ansatte og går utover samfunnssikkerheten.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Avviser kritikken

Isaksen avviser kritikken fra LO og slår tilbake mot påstandene om at pensjonsforhandlingene kortsluttes.

– Forhandlingene med partene om pensjon i offentlig sektor vil fortsette på vanlig måte når disse rundene eventuelt kommer i gang igjen. Dette er rett og slett en måte å sikre at folk ikke blir stemplet som utgått på dato i det øyeblikk de når en særaldersgrense, samtidig som de får lov til å fortsette – hvis de vil, sier han.

– Men de vil jo tape pensjon sammenlignet med dem som velger å jobbe i flere år?

– Nei, det vi legger fram nå gjør ikke at noen taper pensjon. De som velger å gå av ved særalder vil få det samme som de får i dag. Men de som står litt lenger i jobb vil jo kunne få noe høyere livslang pensjon når de går av ved 67 år, sier han.

Frp vil fjerne grensene

Når regjeringen legger fram forslaget i morgen, innebærer det at Stortinget vil rekke å behandle det før sommeren.

– Dette blir sendt rett til Stortinget, og jeg håper vi får gjort dette til lov før sommeren. Da vil de som har lyst til å fortsette få lov til det, mens de som vil gå av, også skal få lov til det, sier Isaksen.

Fremskrittspartiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg vil se hva regjeringen foreslår før han tar endelig stilling til forslaget. Men samtidig sier han:

– Det er helt meningsløst at personer ned i 40 og 50 årene skal bli pensjonister hvis de har helse til å jobbe, sier han til NRK.

– Det er sløsing med folks arbeidskapasitet og skattebetalernes penger. Derfor ønsker Frp primært å avskaffe disse særaldersgrensene.

Ap: – Må sendes tilbake

Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsperson Arild Grande er sterkt kritisk til forslaget.

– Dette er et elendig håndverk fra Høyre-regjeringen, hvor de nok en gang overkjører de som representerer arbeidsfolk. Partene var innstilt på å forhandle om dette, men regjeringen har kortsluttet hele prosessen og kjører sitt eget løp, sier han til NRK.

Fylkesårsmøte i Trøndelag Ap

Aps arbeidslivspolitiske talsperson Arild Grande vil sende regjeringens forslag i retur.

Foto: Heiko Junge / NTB

Grande mener det blir feil at Stortinget skal overstyre prosessen.

– Derfor vil vi, når saken kommer til Stortinget, fremme forslag om at den sendes tilbake til regjeringen, med beskjed om å gjøre en bedre jobb og gå tilbake til forhandlingene.

Grande viser til at mange av de yrkesgruppene det gjelder, har en svært krevende arbeidshverdag.

Han regner likevel med at forslaget blir vedtatt, med Frps støtte.

– Da vil vi snarest trekke det tilbake, den dagen vi kommer i regjering, sier Ap-politikeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger