Hopp til innhold

Konverteringsterapi

Oppsummert

Konverteringsterapi er en omstridt behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen eller kjønnsidentiteten til en person. Regjeringen vil fremme et nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

 • Bredt flertall for forbud mot konverteringsterapi

  Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi.

  Stortinget skal stemme over saken i neste uke, men nå har partiene i familie- og kulturkomiteen kommet med sin innstilling.

  Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre stiller seg alle bak forslaget om et forbud. Frp vil imidlertid legge inn et forbehold om at forbudet ikke skal gjelde folk som er myndige og har gitt samtykke.

  Rødt og KrF er ikke del av familie- og kulturkomiteen, så de er ikke med på innstillingen. Rødt varsler at de kommer til å støtte forslaget. KrF opplyser at de er imot konverteringsterapi, men at de likevel kommer til å stemme imot regjeringens forslag.

  KrF vil i stedet komme med et eget forslag.

  – Vi ber regjeringen komme tilbake med en lov som sikrer at ingen barn under 18 år ved tvang skal oppleve at noen forsøker å endre deres seksuelle orientering, men som ikke kommer i konflikt med foreldreretten, tros- og ytringsfriheten og voksne samtykkendes ønske om veiledning, sier Bollestad.

  Senterpartiet har signalisert at de vil fristille sine egne representanter til å stemme etter egen overbevisning i saken.

  Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil tre år, og seks år hvis overtredelsen er grov.
  (NTB)

 • Vil ha forbud mot konverteringsterapi

  Regjeringen har lagt frem forbud mot konverteringsterapi. De sender nå lovforslaget til behandling i Stortinget.

  Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven, skriver Regjeringen. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov.

  – Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  – Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, fortsetter hun.

  Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», skriver Regjeringen.

  Regjeringen foreslår at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet.

 • Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om konverteringsterapi

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) holder pressekonferanse om konverteringsterapi fredag klokken 12.30.

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar også.

  Det har vært ventet at det kommer et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

  (NTB)

 • Storbritannia vil forby konverteringsterapi

  Den britiske regjeringen vil legge fram et lovforslag som forbyr konverteringsterapi rettet mot homofile, bifile, skeive og transpersoner. Loven vil gjelde England og Wales og skal rette seg mot såkalt behandling som påstår å kunne endre noens seksualitet eller kjønnsidentitet.

  – Loven skal beskytte alle, inkludert de som blir utsatt på bakgrunn av sin seksualitet eller for å være transpersoner, sier kulturminister Michelle Donelan i en uttalelse.

  Nyheten om lovforslaget kommer dagen etter at det ble klart at den britiske regjeringen vil blokkere en skotsk lov som vil gjøre det lettere å skifte juridisk kjønn.

 • Legger frem lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

  Nå er lovforslaget mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi klart for å sendes ut på høring, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på en pressekonferanse.

  – I dag tar vi et nytt, stort og viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge.

  Ifølge forslaget vil den den som «anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertryke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet å påføre vedkommende psykisk skade» kunne straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no