Hopp til innhold
Stillehavsøsters
Foto: Jan Erik Tangen

Fremmede arter

Oppsummert

Fremmede arter etablerer seg i norske farvann og kan fortrenge opprinnelig natur og arter. De fleste fremmede artene i sjøen er bunndyr og planter med kysttilknytning som stillehavsøsters, japansk drivtang og havnespy.

 • Dødeleg art kom snikande under eit skip

  Hamnespy kom truleg til Noreg som blindpassasjer på eit skip år tilbake. – Vi trur han spreier seg meir i sommar. Det er deprimerande å sjå, seier forskar.

  Frå den første observasjonen i Stavanger i 2020, har den framande undersjøiske arten «hamnespy» dukka opp ei rekkje stader langs kysten av Vestlandet. Frå Egersund i Rogaland i sør, til Gulen i Vestland i nord.

 • Tar grep for å begrense havnespy

  Miljødirektoratet iverksetter tiltak som ozonbobling og bruk av dykkere i enkelte havner for å begrense miljøskadene av såkalt havnespy.

  Direktoratet oppfordrer alle med fritidsbåter om å sjekke båt- og fiskeutstyr jevnlig og å fjerne havnespy på en trygg måte. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann.

  Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen og fortrenger alle andre arter. Det kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet, ifølge Miljødirektoratet. (NTB)

  Havnespy - en uønsket art
  Foto: Åge Wee / NTB
 • Ber båteigarar hjelpe til i kampen mot havnespy

  Miljødirektoratet ser no til fritidsbåteigarar på Vestlandet for å få bukt på spredninga av havnespy. Det miljøskadelege havnespyet har allereie etablert seg fleire stadar i landet, og spreier seg no på kysten av Vestland fylke. Alle har ansvar for å bidra til å hindre spreiing av framande artar, seier Miljødirektoratet og ber båteigarar fjerne havnespyet frå eigen båt og brygge.

  Havnespy oppdaget i Egersund havn
  Foto: Erling Svensen
 • Sjøfartsdirektoratet med tiltak mot spredning av havnespy

  Sjøfartsdirektoratet ber fritidsfartøyeiere og rederier for skip i norske farvann følge opp tiltak som kan redusere risikoen for å spre havnespy. Den uønskede arten havnespy, eller japansk sjøpung, som den også kalles, er en fremmed art med alvorlige konsekvenser for norske havområder.

  Arten, som ble oppdaget i norske farvann i november 2020, vokser blant annet på skrog, fortøyninger, brygger og annet som finnes i sjøen.

  – Det kan feste seg innen 24 timer, noe som innebærer at jo lenger tid et skip oppholder seg i et område med havnespy, jo større er risikoen for at det fester seg, sier Karolina Lundgren, senioringeniør på underavdeling for lasteskip og flyttbare innretninger i Sjøfartsdirektoratet. (NTB)

  Havnespy
  Foto: Anne Mari With Ottesen
 • Havnespy sprer seg nordover

  Den uønskede arten havnespy sprer seg stadig lenger nord. Det viser over 100 vannprøver som er tatt mellom Stavanger og Sognefjorden. Arten, som på engelsk omtales som «sea vomit», ble først påvist her til lands i Stavanger i 2020. Den sprer seg raskt og kan føre til store økologiske skader.

  Alle funnene er gjort i områder med mye industri og flere oppdrettsanlegg. (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no