Hopp til innhold
Drone på himmelen.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Droner

Oppsummert

Fra 1. januar 2021 må alle dronepiloter med drone med kamera eller tyngde over 250 gram registrere seg på nettsiden flydrone.no. Tidligere skilte man mellom hobbybruk og næringsbruk.

 • Avinor: Over 1000 ulovlige droneflyvninger ved norske flyplasser

  Avinor har montert deteksjonsutstyr som kan oppdage droner i luftrommet, som har gitt et svært godt oversiktsbilde over dronetrafikken rundt lufthavnene i Norge

  – Det har bevist det vi lenge har fryktet, nemlig at det er et bekymringsverdig høyt antall som ikke har bedt om tillatelse for flygingene – altså flyr droner ulovlig. sier Axel Knutsen, leder for Avinor sitt droneprogram i en pressemelding.

  Han sier at dette utgjør en fare for sikkerheten i luftrommet.

  Ifølge politiet er normal straff for ulovlig droneflyvning bøter fra 12.000 kroner og oppover. Ved alvorlige hendelser kan det være aktuelt å ta ut tiltale. Strafferammen er da opp til to års fengsel.

   Droneflyving
  Foto: NTB
 • Ny Yakunin-sak i januar

  25. januar neste år må den dronetiltalte Andrey Yakunin møte i Nord-Troms og Senja tingrett – for andre gang.

  Yakunin ble pågrepet i oktober 2022 etter å ha fløyet droner i forbindelse med en ekspedisjon på Svalbard.

  Det har han ikke lov til som russisk statsborger på grunn av sanksjonene mot landet. Han har selv vist til at han også er britisk statsborger og nekter straffskyld.

  I desember 2022 ble Yakunin frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett og senere av Hålogaland lagmannsrett. Høyesterett opphevet senere frifinnelsen og sendte saken tilbake til tingretten.

 • Russland vil straffe ukrainske droneangrep

  Russlands utenriksdepartement uttalte at nattens ukrainske droneangrepet på russisk territorium ikke vil forbi ustraffet.

  Det melder Reuters.

  Noen av dronene skal ha angrepet en russik flybase 600 kilometer fra Ukraina.

  Talsperson Maria Zakharova sa i en presseorientering, at dronene ikke kan ha tilbakelagt slike avstander uten informasjon fra vestlige land.

 • Lauslaten russer vert ikkje arrestert trass ny dom i Høgsterett

  Høgsterett slo i dag fast at flyforbodet i forskrifta om svar på Russland sin militære aggresjon mot Ukraina, også omfattar droneflyging.

  Det betyr at ein britisk-russisk statsborgaren, Andrey Yakunin, som var tiltalt for å ha floge dronar over Svalbard, likevel kan bli straffa. Han er tidlegare frifunnen i tingretten og lagmannsretten.

  Russiske Maxim, som vart dømt til fengsel i 90 dagar i Hordaland tingrett for å ha floge dronar i Ullensvang, vart lauslaten etter 45 dagar grunna frifinninga av Yakunin.

  Statsadvokat Marit Formo seier at dette betyr at Hordaland tingrett sin dom mot Maxim er rett.

  Dette vil uansett neppe få betydning for ham, og det vil ifølgje Formo truleg ikkje vera aktuelt å be han sona resten av straffa si så lenge han oppheld seg utanfor Noreg.

  Dei har førebels ikkje teke stilling til kva som skjer om han kjem tilbake til Noreg.

 • Flyforbudet for russiske borgere omfatter droneflygning

  En britisk-russisk statsborger var tiltalt for å ha fløyet droner over Svalbard. Han ble frifunnet av tingretten og lagmannsretten, som mente at flyforbudet i forskriften om sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina ikke omfattet droneflygning. Høyesterett har kommet til at forbudet omfatter droneflygning.

  Andrey Yakunins forsvarer John Christian Elden påpeker at Høyesteretts beslutning om å oppheve frifinnelse av dronetiltalte Andrey Yakunin ikke er enstemmig.

  – Vi noterer oss at Høyesterett med tre mot to stemmer har kommet fram til det resultatet, så det synes åpentbart ikke klart, sier forsvarer John Christian Elden til NTB.

  Han sier videre at de vil se på hva de gjør videre i saken, men forteller at det fortsatt er all grunn til frifinnelse i denne saken.

  – Det er en rekke andre ankegrunner som vi har anført i saken. Blant annet om regelverket gjelder en britisk statsborger og hvor klar regelen er.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no