Hopp til innhold

Flyforbudet for russiske borgere omfatter droneflygning

Høyesterett har nå avgjort saken til Andrey Yakunin, som var tiltalt for å fly drone på Svalbard.

Andrey Yakunin om bord båten Firebird

Andrey Yakunin er britisk-russisk, men identifiserer seg mest som britisk. Han er sønn av en russisk oligark som skal ha tette bånd til Putin.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Høyesterett har opphevet Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms og Senja tingretts frifinnelse av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin, med dommen om at flyforbudet mot russiske borgere omfatter droneflygning.

Bakgrunnen for opphevelsen er at høyesterett har kommet frem til at droner faller under begrepet «aircraft», og med det avgjort at det i sanksjonsbestemmelsene er ulovlig for russiske statsborgere å fly drone i Norge og på Svalbard.

Dommen ble avgjort med at tre stemte for og to stemte imot.

– En 3-2 avgjørelse i Høyesterett på lovligheten av forskriften løser ikke denne saken, skriver Yakunins advokat, John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

Yakunin satt 51 dager i varetekt for å ha fløyet drone på Svalbard under en seiltur i fjor sommer.

Han var tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

I både Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett ble han frikjent. De mente at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere.

Høyesterett har tidligere slått fast at det er ulovlig for russere å fly drone. Derfor har det vært knyttet stor spenning til hva Høyesterett nå avgjør i Yakunins tilfelle, og hvorvidt de er villige til å sette sine egne avgjørelser til side.

Blir ny runde i tingretten

Dommen i Høyesterett gjør at saken på Yakunin nå blir tatt opp i tingretten på nytt.

Det er på bakgrunn av at dommen klargjør rekkevidden av flyforbudet i sanksjonsforskriften § 19. Høyesterett konkluderer med at det også omfatter Svalbard.

Tingretten og lagmannsretten kom frem til at droner ikke var å anse som «luftfartøyer» i sanksjonsforskriften, og kom frem til frifinnelse på grunn av det.

Nå som Høyesterett har bestemt at dronene er omfattet av sanksjonsforskriften, vil tingretten ta opp saken på nytt.

Elden håper at det her vil blir tatt stilling til øvrige rettslige spørsmål.

– De har ikke vurdert de øvrige rettslige spørsmålene i saken, slik som hvorvidt sanksjonsreglene gjelder personer med dobbelt statsborgerskap eller hvorvidt den norske regjeringen kan diskriminere russere på Svalbard etter Svalbard-trakten. Disse spørsmålene må nå bli behandlet i sin fulle bredde av tingretten, skriver Elden i pressemeldingen.

Yakunin-saken:

Ulovlig for alle med russisk statsborgerskap

Yakunin har hele veien lagt vekt på at han er britisk-russisk, og at det ikke er ulovlig for briter å fly droner i Norge.

– Jeg er overbevist om at det norske rettssystemet til slutt vil være enige i det grunnleggende budskapet jeg stadig gjentar: Det er ikke straffbart for en britisk (eller noen annen) mann/kvinne å fly en hobbydrone på Svalbard, sier Yakunin i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Førstestasadvokat Jan Fredrik Glent opplyser imidlertid til NRK at Høyesteretts avgjørelse også vedtar at droneflyging er ulovlig for alle som holder et russisk statsborgerskap.

– Det gjelder også de som har dobbelt norsk-russisk statsborgerskap, sier Glent.

Kan få konsekvenser for flere

Ifølge førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent kan avgjørelsen i Høyesterett også få konsekvenser for flere enn den britisk-russiske milliardæren. For fire russere har blitt tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge. Alle fire har senere blitt frikjent eller løslatt.

Yakunin er den mest profilerte av disse personene. Han er sønn av en russisk oligark som skal ha tette bånd til Putin.

Dronetiltalte Yakunin: – Jeg håper vi klarer å rette opp i denne feilen

Tidligere dommer frikjente russer for droneflyging: Tror Yakunin-saken i Høyesterett er åpen