Hopp til innhold

Frifinnelsen av Andrey Yakunin blir stående – lagmannsretten avviser anken

Hålogaland lagmannsrett vil ikke behandle statsadvokatens anke i saken mot den britisk-russiske droneflygeren Andrey Yakunin.

Andrey Yakunin om bord seilbåten Firebird.

Andrey Yakunin om bord båten hans «Firebird»

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Den britisk-russiske forretningsmannen ble 14. februar i år nok en gang frikjent av Nord-Troms og Senja tingrett for ulovlig droneflyvning på Svalbard.

Like etter frikjennelsen ble det klart at Det Nasjonale Statsadvokatembetet erklærte anke over dommen, og at anken gjaldt lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

Nå har Hålogaland lagmannsrett kommet fram til at påtalemyndighetens anke bør nektes fremmet, da det ikke er grunn til at anken blir prøvd.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Prosessøkonomiske hensyn

Lagmannsretten påpeker at saken har reist flere underliggende rettsspørsmål med betydning utenfor denne saken, og at disse i stor grad har blitt avklart.

Høyesterett har tidligere slått fast at russike borgere ikke har lov å fly droner i Norge. Det var også lagt til grunn i tingrettens dom, der Yakunin ble frifunnet fordi de mente han ikke var klar over at det han gjorde var ulovlig da det skjedde.

En enstemmig lagmannsrett mener det ikke er nødvendig med en ytterligere avklaring om hvorvidt Yakunin var klar over at han brøt sanksjonsforskriften.

De peker også på at straffutmålingshensyn heller ikke tilsier ny behandling, fordi Yakunin allerede har sittet varetekt omtrent like lenge som påtalemyndigheten vil ha han i fengsel.

Prosessøkonomiske hensyn taler med styrke for at saken bør avsluttes nå, skriver de i sin slutning.

Les også Samme straff for droneflyging som for terrorfinansiering

Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj

Anker ikke

Aktor i saken er statsadvokat Jan Glent. Han opplyser til NRK at de ikke kommer til å anke saken ytterligere, og han anser den som avsluttet.

– Vi kommer ikke til å anke. Påtalemyndigheten har forståelse for lagmannsrettens vurdering. Det de skriver er riktig. Vi fikk medhold i de viktigste spørsmålene i Høyesterett og medhold i 95 prosent i tingretten, sier han til NRK.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Statsadvokat Jan Glent er fornøyd med at de fikk medhold i de viktigste spørsmålene i Høyesterett.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Frikjent flere ganger

Det var sommeren 2022 at Andrey Yakunin fløy drone under en seiltur på Svalbard. Han ble så pågrepet i Hammerfest i oktober samme år.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

I tidligere rettsrunder har både tingretten og lagmannsretten ment at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere, og frikjente derfor Yakunin.

Etter at Yakunin ble frikjent i både tingretten og lagmannsretten, ble saken sendt til høyesterett.

Høyesterett opphevet frikjennelsen til både tingretten og lagmannsretten, og dermed ble saken sendt tilbake til tingretten. Tingretten frikjente så Yakunin igjen, og lagmannsretten avviser anken fra statsadvokaten.

Les også Andrey Yakunin er frikjent

Andrey Yakunin om bord båten Firebird

Flere nyheter fra Troms og Finnmark